Nghệ Thuật Xưa | Homepage

Category "Cổ vật Gốm Sứ"

Một vài cách làm và mua bán đồ sứ giả cổ

Một vài cách làm và mua bán đồ sứ giả cổ 0

Dương thái 洋彩 – dòng gốm sứ Trung Hoa hoa mỹ

Dương thái 洋彩 – dòng gốm sứ Trung Hoa hoa mỹ 0

Các dòng gốm sứ cổ Trung Quốc danh tiếng thời Tống – Nguyên (phần cuối)

Các dòng gốm sứ cổ Trung Quốc danh tiếng thời Tống – Nguyên (phần cuối) 0

Các dòng gốm sứ cổ Trung Quốc danh tiếng thời Tống – Nguyên (phần 2)

Các dòng gốm sứ cổ Trung Quốc danh tiếng thời Tống – Nguyên (phần 2) 0

Các dòng gốm sứ cổ Trung Quốc danh tiếng thời Tống – Nguyên (phần 1)

Các dòng gốm sứ cổ Trung Quốc danh tiếng thời Tống – Nguyên (phần 1) 0

Các dòng men độc sắc trên đồ sứ quan diêu Cảnh Đức Trấn thời Minh, Thanh

Các dòng men độc sắc trên đồ sứ quan diêu Cảnh Đức Trấn thời Minh, Thanh 0

Định diêu – Gốm “Ding”

Định diêu – Gốm “Ding” 0

Kiến diêu – Gốm “Jian”

Kiến diêu – Gốm “Jian” 0

Nhữ diêu – Gốm “Ru”

Nhữ diêu – Gốm “Ru” 1

Men phấn thái

Men phấn thái 0