Nghệ Thuật Xưa | Homepage

Category "Điêu Khắc và Hội Họa"

Mannerism: Đứa em hỗn độn và vặn vẹo của Phục Hưng

Mannerism: Đứa em hỗn độn và vặn vẹo của Phục Hưng 0

Rococo: qua bao nhiêu ghét bỏ vẫn phù phiếm, mỹ miều

Rococo: qua bao nhiêu ghét bỏ vẫn phù phiếm, mỹ miều 0

Nghệ thuật Baroque: huy hoàng, lồ lộ, gây xúc động

Nghệ thuật Baroque: huy hoàng, lồ lộ, gây xúc động 0

Pointillism: những đốm nhỏ làm nên trường phái lớn

Pointillism: những đốm nhỏ làm nên trường phái lớn 0

Câu chuyện màu xanh (lá cây)

Câu chuyện màu xanh (lá cây) 0

Surrealism – chủ nghĩa siêu hiện thực

Surrealism – chủ nghĩa siêu hiện thực 0

Trường phái biểu hiện: Ra đời trong bất mãn với cái đẹp lý tưởng

Trường phái biểu hiện: Ra đời trong bất mãn với cái đẹp lý tưởng 0

Giống vỏ nhưng không giống ruột: Mối liên hệ giữa Cezanne, Gauguin và Van Gogh với trường phái Biểu hiện

Giống vỏ nhưng không giống ruột: Mối liên hệ giữa Cezanne, Gauguin và Van Gogh với trường phái Biểu hiện 0

Expressionism – Trường phái biểu hiện : biến dạng hình, bút pháp thô, cảnh ngất ngây, lòng bi thiết

Expressionism – Trường phái biểu hiện : biến dạng hình, bút pháp thô, cảnh ngất ngây, lòng bi thiết 0

Dark Romanticism – Trường phái Lãng mạn U ám

Dark Romanticism – Trường phái Lãng mạn U ám 0

Tìm kiếm

Ảnh xưa Việt Nam

Brow collection

Bảo tàng Quốc gia Châu Á Pháp

Tiền Cổ & Kim Bài & Kim Khánh

Cổ vật Việt ở Hải Ngoại

Bảo tàng Cố cung Đài Bắc

Gốm sứ thời Tống

Gốm sứ thời Minh

Gốm sứ thời Thanh