Nghệ Thuật Xưa | Homepage

Category "Nghệ Thuật Điêu Khắc và Hội Họa"

Nghệ thuật ngắm tranh (Phần II) : Mỗi bức tranh, mỗi câu chuyện

Nghệ thuật ngắm tranh (Phần II) : Mỗi bức tranh, mỗi câu chuyện 0

Nghệ thuật ngắm tranh (Phần I) : Đứng lại và ngắm nhìn

Nghệ thuật ngắm tranh (Phần I) : Đứng lại và ngắm nhìn 0

Victor Tardieu – người sáng lập Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương

Victor Tardieu – người sáng lập Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương 0

Tìm thấy một bản vẽ của Leonardo da Vinci: “Bảo tàng Louvre phải có!”

Tìm thấy một bản vẽ của Leonardo da Vinci: “Bảo tàng Louvre phải có!” 0

Marcel Duchamp muốn nói gì?

Marcel Duchamp muốn nói gì? 0

Bí ẩn quanh các bức Hoa Diên Vĩ (Irises), lẫy lừng của Van Gogh.

Bí ẩn quanh các bức Hoa Diên Vĩ (Irises), lẫy lừng của Van Gogh. 0

Nguyễn Sỹ Ngọc: hoạ sỹ của những người lính

Nguyễn Sỹ Ngọc: hoạ sỹ của những người lính 0

Lê Quốc Lộc – Người hoà quyện nét truyền thống và hiện đại vào tranh sơn mài

Lê Quốc Lộc – Người hoà quyện nét truyền thống và hiện đại vào tranh sơn mài 0

Phạm Hậu – Người đặt viên gạch đầu tiên cho nền tranh sơn mài Việt Nam

Phạm Hậu – Người đặt viên gạch đầu tiên cho nền tranh sơn mài Việt Nam 0

Câu chuyện bi thảm phía sau kiệt tác ‘Nụ hôn’ của Rodin

Câu chuyện bi thảm phía sau kiệt tác ‘Nụ hôn’ của Rodin 0