Nghệ Thuật Xưa | Homepage

Category "Uncategorized"

Về thân phận con sen, con vợ lẽ của tranh lụa trong làng hội họa Việt Nam

Về thân phận con sen, con vợ lẽ của tranh lụa trong làng hội họa Việt Nam 1

Trang phục cổ Việt Nam

Trang phục cổ Việt Nam 0

Lịch sử Hoàng Gia Anh qua ảnh

Lịch sử Hoàng Gia Anh qua ảnh 0

Pointillism: những đốm nhỏ làm nên trường phái lớn

Pointillism: những đốm nhỏ làm nên trường phái lớn 0

Dạo quanh triểm lãm “L’envol du dragon – sự thăng hoa của rồng”  tại bảo tàng Guimet, Pháp

Dạo quanh triểm lãm “L’envol du dragon – sự thăng hoa của rồng” tại bảo tàng Guimet, Pháp 2

Hình ảnh một số bảo vật quốc gia Việt Nam

Hình ảnh một số bảo vật quốc gia Việt Nam 0

Lịch sử phát triển và quy trình sản xuất đồ sứ Cảnh Đức Trấn

Lịch sử phát triển và quy trình sản xuất đồ sứ Cảnh Đức Trấn 0

Thăm quan viện bảo tàng quốc gia Pháp Guimet – Phần I

Thăm quan viện bảo tàng quốc gia Pháp Guimet – Phần I 0

Ý nghĩa biểu tượng trong hội hoạ Trung Quốc

Ý nghĩa biểu tượng trong hội hoạ Trung Quốc 0

Nguồn gốc và tiến trình của hội hoạ Trung Quốc

Nguồn gốc và tiến trình của hội hoạ Trung Quốc 0

Tìm kiếm

Ảnh xưa Việt Nam

Brow collection

Bảo tàng Quốc gia Châu Á Pháp

Tiền Cổ & Kim Bài & Kim Khánh

Cổ vật Việt ở Hải Ngoại

Bảo tàng Cố cung Đài Bắc

Gốm sứ thời Tống

Gốm sứ thời Minh

Gốm sứ thời Thanh