3 thoughts on “Gốm men đỏ – men Thúy Hồng

  1. Tôi có bình men loại này, men rạn, loại men chảy đỏ và xanh như như ngọc. Bọt khí lớn nhỏ hiện ra và không đều. Men lên ngọc rất đẹp và tôi muốn giao lưu.

  2. chào admin. Tôi hiện tại có 1 lọ men đỏ, nghi là men thúy hồng. Các miêu tả như trong tài liệu đều đúng nhưng hiện tại không biết thật hay giả. Có gì mong admin phản hồi qua mail longanh92@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.