Hiện vật : Tranh sơn mài Việt Nam

Tác giả : Hoàng Ngọc (?)

Kích thước : 121x 50 cm mỗi tấm

Niên đại : 1960

Giá ước lượng : 300 – 500 EUR

Giá bán :  2000 EUR

1480934489864184 1480934490338276 1480934490758303 1480934491157358 1480934491556444 1480934492761473 1480934493150117 1480934493587276 1480934494026164 1480934494394282

1 thought on “Tranh sơn mài Việt Nam, 1960, giá ước lượng 300 – 500 EUR

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.