Hai phiên đấu giá Nghệ Thuật Châu Á ngày 26-27 tháng 5 năm 2018 của nhà đấu giá Christie’s tại Hong Kong đã một lần nữa khẳng định sự lên ngôi của tranh Việt với hàng loạt những bức tranh của các hoạ sĩ tên tuổi trong làng mỹ thuật Đông Dương được chào bán với giá ước lượng vài trăm ngàn USD. Trong gần 300 bức tranh của các hoạ sĩ Châu Á được đưa ra đấu giá lần này thì có 21 tranh Việt, và những bức tranh này đều được sáng tác bởi những họa sĩ gạo cội như Gia Trí, Nguyễn Phan Chánh, Lê Phổ, Hoàng Tích Chù, Vũ Cao Đàm, Mai Trung Thứ, Lương Xuân Nhi, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Trung,…

Nổi bật trong phiên đấu giá này là bức tranh La Marchande de Ôc (Người bán ốc, mực và bột màu trên lụa bồi giấy, 88cm x 65,5cm, 1929) của Nguyễn Phan Chánh. Bức tranh được ước tính đạt giá từ 358.561 USD đến 486.618 USD, và được bán với giá gần 600.000 USD, một kỷ lục mới về giá cho tranh lụa của hoạ sĩ Nguyễn Phan Chánh.

Tại hai phiên này có sự xuất hiện của bức Enfant à l’oiseau (Em bé bên chú chim, mực và bột màu trên lụa, 65cm x 50cm, 1931). Bức tranh được ước tính có thể bán với giá từ 127.983 USD đến 204.774 USD. Đây là một bức tranh từng được chép lại rất nhiều tuy nhiên theo ý kiến cá nhân của NTX thì đây là bức tranh gốc từng được hiệu trường MTDD là ông Victor Tardieu mang qua Pháp năm 1931 và triển lãm tại paris vào năm 1932.

Sau đây là danh sách những tranh Việt được bán lần này. Gía các lô sẽ được NTX liên tục cập nhật.

NGUYEN PHAN CHANH (VIETNAM, 1892-1984)
La Marchande de Ôc (The Snail Seller), Người bán ốc.

Ký và tựa đề bằng tiếng Trung.

Mực và bột mầu trên lụa bồi trên giấy.

Kích thước : 88 x 65.5 cm. (34 5/8 x 25 3/4 in.)

Vẽ năm 1929, đóng dấu triện của hoạ sĩ.

Gía ước lượng : HKD 2,800,000 – HKD 3,800,000

Giá bán : HKD 4,660,000 (khoảng 600.000 USD)

Nguồn gốc

Private Collection, UK

 

LE PHO (VIETNAM, 1907-2001)
Une tasse de thé (A Cup of Tea), Một chén chè.

Ký ‘Le Pho’, và chữ ký tiếng Trung, tựa đề ‘Một chén chè’ ở mặt sau tranh.

Mực và bột màu trên lụa bồi trên giấy

Kích thước : 36 x 29 cm. (14 1/8 x 11 3/8 in.)

Vẽ khoảng năm 1938-1940

Có dấu triện của hoạ sĩ

Giá ước lượng : HKD 1,500,000 – HKD 2,500,000 (USD 192,086 – USD 320,143)

Giá bán :

Nguồn gốc

Private Collection, UK
Lô này có kèm theo một chứng nhận tính nguyên bản của hoạ sĩ ngày 9 June 1997

LE PHO (VIETNAM, 1907-2001)
La Toilette (Washing), Tắm.

Ký tên ‘Le Pho’, và chữ ký bằng tiếng Trung.

Mực và bột mầu trên lụa bồi trên giấy.

Kích thước : 31 x 23 cm. (12 1/4 x 9 in.)

Vẽ năm 1942

Có dấu triện của hoạ sĩ.

Gía ước lượng : HKD 1,200,000 – HKD 2,200,000

Gía bán : 2,000,000 HKD (254 938,23 USD)

Nguồn gốc:

Bức tranh được hoạ sĩ gửi tặng bác sĩ Tinh Doan, Troyes, France.

Private Collection, UK

 

NGUYEN GIA TRI (VIETNAM, 1908-1993)
Vietnamese Ladies, Những cô gái Việt.
Ký ‘NG. Tri’ (lower right)

Sơn mài

Kích thước : 120 x 180 cm. (47 1/4 x 70 7/8 in.)

Thực hiên khoảng năm 1972

Ước lượng :  HKD 800,000 – HKD 1,200,000

Giá bán : HKD 875,000 (111 533,37 USD)

Nguồn gốc : 

Commissioned in 1971 from the artist by Mrs Linda Phan, Saigon then Seattle, USA
Acquired from the above by the present owner in 2009
Private Collection, Asia

 

VU CAO DAM (VIETNAM, 1908-2000)
Deux jeunes femmes (Hai cô gái trẻ)

Ký ‘vu cao dam’ (góc dưới bên trái)

Mực và bột màu trên lụa

Kích thước : 34 x 26 cm. (13.5 x 10.5 in.)

Vẽ vào khoảng năm 1939

Ước tính:

HKD 250,000 – HKD 350,000
(USD 32,000 – USD 44,800)
Giá bán: HKD 687,500 (87 634,60USD)

Nguồn gốc:

Anon. Sale, Christie’s Singapore, ngày 30 tháng 9 năm 2001, Lô 294
Có được từ buổi đấu giá trên bởi chủ sở hữu hiện tại

MAI TRUNG THU (VIETNAM, 1906-1980)
L’Étude (Học)

Ký và đề năm ‘MAI THU 1941’ (góc dưới bên trái); tiêu đề ‘L’etude’ (ở mặt sau)

Mực và bột màu trên lụa

Kích thước :  51 x 37.5 cm. (20 1/8 x 14 3/4 in.)

Vẽ vào năm 1941

Có dấu của họa sĩ

Ước tính:

HKD 400,000 – HKD 500,000
(USD 51,200 – USD 64,000)
Giá bán : HKD 1,375,000 (175 269,21USD)

Nguồn gốc:

Bộ sưu tập riêng, Châu Á

MAI TRUNG THU (VIETNAM, 1906-1980)
La Lettre (Bức Thư)

Ký và đề năm ‘MAI THU 1942’ (góc dưới bên phải); tiêu đề ‘La Lettre’ (ở mặt sau)

Mực và bột màu trên lụa

Kích thước : 41 x 48 cm. (16 1/8 x 18 7/8 in.)

Vẽ vào năm 1942

Có dấu của họa sĩ

Ước tính:

HKD 300,000 – HKD 400,000

(USD 38,400 – USD 51,200)

Gía bán: HKD 1,062,500 (135 435,30USD)

 

MAI TRUNG THU (VIETNAM, 1906-1980)
Jeune Fille Agenouillée (Thiếu Nữ Quỳ)

Ký ‘MAI THU’ và đề thời gian bằng tiếng Trung (góc dưới bên phải)

Mực và bột màu trên lụa trong khung ban đầu của họa sĩ

Kích thước : 25.6 x 13.5 cm. (10 1/8 x 5 3/8 in.)

V­ẽ vào năm 1974

Ước lượng:

HKD 200,000 – HKD 260,000

(USD 25,600 – USD 33,280)

Gía bán : HKD 437,500 (55 767,47USD)

 

MAI TRUNG THU (VIETNAM, 1906-1980)
Still Life with Pineapples and Oranges (Tĩnh Vật với Dứa và Cam)

Ký ‘Mai Thu’ và đề thời gian bằng tiếng Trung (góc dưới bên trái)


Mực và bột màu trên lụa trong khung ban đầu của họa sĩ

Kích thước : 29 x 29 cm. (11.5 x 11.5 in.)

Vẽ vào năm 1959

Có dấu của họa sĩ

Ước lượng:

HKD 90,000 – HKD 120,000

(USD 11,520 – USD 15,360)

Giá bán: HKD 375,000 (47 800,69USD)

 

VU CAO DAM (VIETNAM, 1908-2000)
Le Cheval Blanc (Bạch Mã)

K­ý và đề thời gian ‘vu cao dam 61’ (góc dưới bên trái)

Sơn dầu trên toan

Kích thước  : 52 x 63.5 cm. (20 1/2 x 25 in.)

V­ẽ vào năm 1961

Nguồn gốc:

Bộ sưu tập riêng, San Diego.
Anon. Sale, Bonhams New York, 04 tháng 11  2015, Lot 148
Có được từ buổi đấu giá trên bởi chủ sở hữu hiện tại
Bộ sưu tập riêng, USA.

Ước tính:

HKD 160,000 – HKD 260,000

(USD 20,477 – USD 33,275)

 

Gía bán : HKD 687,500 (87 634,99USD)

VU CAO DAM (VIETNAM, 1908-2000)
Composition 

­Ký ‘vu cao dam 78’ (góc dưới bên trái); ký ‘vu cao dam’, ký lần nữa bằng tiếng Trung, tựa đề ‘Composition’ và năm ‘1978’ (ở mặt sau)

­Sơn dầu trên toan

Kích thước : 81.5 x 100 cm. (32 1/8 x 39 3/8 in.)

Vẽ vào năm 1978

Ước tính:

HKD 280,000 – HKD 350,000

(USD 35,835 – USD 44,794)

 

Giá bán : HKD 687,500 (87 635,30USD)

 

VU CAO DAM (VIETNAM, 1908-2000)
Le Poète (Nhà Thơ)

­Ký ‘vu cao dam’ (góc dưới bên trái); tựa đề ‘Le Poète’, ghi và ký lại (ở mặt sau)

Sơn dầu trên toan

Kích thước : 24.5 x 33 cm. (9 5/8 x 13 in.)

Ước lượng:

HKD 100,000 – HKD 150,000

(USD 12,798 – USD 19,197)

 

Giá bán: HKD 112,500 (14 340,32USD)

NGUYEN TU NGHIEM (VIETNAM, B. 1922)

Ancient Dance (Điệu múa xưa)

ký và đề thời gian ’84’ (góc dưới bên phải)

sơn mài

55 x 75 cm. (21 5/8 x 29 1/2 in.)

Bắt đầu vẽ năm 1984

Ước lượng:

HKD 180,000 – HKD 280,000

(USD 23,037 – USD 35,835)

 

Giá bán: HKD 600,000 (76 479,50USD)

Nguồn gốc:

Người tiền sở hữu nhận trực tiếp từ họa sĩ

 

NGUYEN TRUNG (VIETNAM, B. 1940)

Reclining Lady

ký và đề thời gian ‘ng Trung 99’ (góc dưới ở chính giữa)

sơn mài

90 x 120 cm. (35 3/8 x 47 1/4 in.)

vẽ vào năm 1999

Ước tính:

HKD 100,000 – HKD 150,000

(USD 12,798 – USD 19,197)

 

Giá bán: HKD 162,500 (20 713,38USD)

 

TRAN VAN HA (VIETNAM, 1911-)

Thuyen Cau Dau Ben (Boat Dock)

ký ‘Van Ha’ (góc dưới bên trái)

sơn mài và dát vàng lên lá

75 x 127.5 cm. (29 1/2 x 50 1/4 in.)

Ước lượng:

HKD 80,000 – HKD 100,000

(USD 10,238 – USD 12,798)

 

Giá bán: HKD 137,500 (17,5271 USD)

HOANG TICH CHU (VIETNAM, 1912-2003)

Maiden at Rest

sơn mài: ký và đề thời gian ‘htchu 1981’ (góc dưới bên phải);

đa phương tiện trên giấy: ký và đề thời gian ‘htchu 1981’ (góc dưới bên phải)sơn mài; đa phương tiện trên giấy; & mực trên giấy.

sơn mài: 42 x 52 cm. (16 1/2 x 20 1/2 in.);

đa phương tiện trên giấy: 42 x 52 cm. (16 1/2 x 20 1/2 in.)

mực trên giấy: 16 x 24 cm. (6 ¼ x 9 ½ in.)

Bắt đầu vẽ năm 1981 (2)

Ước tính:

HKD 80,000 – HKD 100,000

(USD 10,238 – USD 12,798)

 

Giá bán:  HKD 87,500 (11,1536 USD)

NGUYEN TRUNG (VIETNAM, B. 1940)

Vach Rêv

Ký và đề thời gian ‘ng Trung 2000’ (góc dưới bên trái); ký và ghi ‘VACH RÊV/ 1m x 1m/đã phương tiện/ ‘Ng Trung 99’ (mặt sau)

Tổng hợp trên toan

Kích thước 100 x 100 cm. (39 3.8 x 39 3.8 in.)

Vẽ vào giữa 1999-2000

Ước tính:

HKD 80,000 – HKD 120,000

(USD 10,238 – USD 15,358)

Giá bán: HKD 87,500 (11,1536 USD)

NGUYEN PHAN CHANH (VIETNAM, 1892-1984)

Enfant à l’oiseau (Đứa trẻ và chú chim)

ký và ghi bằng tiếng Trung (góc trên bên phải)

mực và bột màu trên lụa trong khung Gadin gốc

65 x 50 cm. (25 5/8 x 19 5/8 in.)

vẽ vào năm 1931

có dấu của họa sĩ

Ước tính:

HKD 1,000,000 – HKD 1,600,000

(USD 127,983 – USD 204,774)

Giá bán: HKD 6,700,000 (854 028,52USD)

Nguồn gốc:

Người tiền sở hữu nhận trực tiếp từ họa sĩ
Sau đó truyền lại cho chủ sở hữu hiện tại
Bộ sưu tập riêng, France

TÔN THÂT DAO (VIETNAM, 1910 – 1979)

La Coiffure

ký ‘Ton That Dao’, ký lần nữa bằng tiếng Trung (góc dưới bên trái)

mực và bột màu trên lụa

49.5 x 66.5 cm. (19 1/2 x 26 1/8 in.)

có dấu của họa sĩ

Ước tính:

HKD 180,000 – HKD 250,000
(USD 23,037 – USD 31,995)
Giá bán: HKD 225,000 (28 680,06USD)

LUONG XUAN NHI (VIETNAM, 1914-2006)

Ba Cô Gái

ký ‘Luong xuan nhi’, ký lần nữa bằng tiếng Trung (góc dưới bên phải)

bột màu trên lụa

38 x 31 cm. (15 x 12 1/4 in.)

có dấu của họa sĩ

Ước tính:

HKD 450,000 – HKD 550,000

(USD 57,592 – USD 70,391)

Giá bán: HKD 625,000 (79 666,84USD)

Nguồn gốc:

Anon. Sale, Sotheby’s Singapore, 12 October 2003, Lot 101
Chủ sở hữu có được từ buổi đấu giá trên
Tác phẩm được trao giải bởi SADEI (Hiệp hội quảng bá nghệ thuật và công nghệ) tại Hà Nội vào năm 1936

 

NGUYEN PHAN CHANH (VIETNAM, 1892-1984)

Nursing a Baby

ký và đề thời gian ‘Ng. Phan Chanh 9-1972’ (góc dưới bên trái); ký bằng tiếng Trung (ở giữa bên trái)

mực và bột màu trên lụa

70 x 50 cm. (27 1/2 x 19 5/8 in.)

vẽ vào năm 1972

có dấu của họa sĩ

Ước tính:

HKD 100,000 – HKD 150,000

(USD 12,798 – USD 19,197)

Giá bán: HKD 118,750 (15 136,70USD)

LE PHO (VIETNAM, 1907-2001)

Composition

ký ‘Le Pho’ và ký lần nữa bằn tiếng Trung (góc dưới bên trái)

sơn dầu trên toan

90 x 116.5 cm. (35 3/8 x 45 7/8 in.)

Ước tính:

HKD 250,000 – HKD 350,000

(USD 31,995 – USD 44,794)

Giá bán: HKD 500,000 (63 733,47USD)

LE PHO (VIETNAM, 1907-2001)

Roses Tremieres

ký ‘Le pho’, ký lần nữa bằn tiếng Trung (góc dưới bên phải); tựa đề ‘Les roses Trémières’ (ở mặt sau)

sơn dầu trên lụa bồi trên bảng gỗ

48 x 63.5 cm. (18 7/8 x 25 in.)

vẽ vào khoảng năm 1958

Ước tính:

HKD 80,000 – HKD 120,000

(USD 10,238 – USD 15,358)

Giá bán: HKD 212,500 (27 086,73USD)

LE PHO (VIETNAM, 1907-2001)

L’Étude (Học Bài)

ký ‘Le Pho’ và ký lần nữa bằn tiếng Trung (góc dưới bên trái); tựa đề ‘L’etude’ (ở mặt sau)

sơn dầu trên toan

65 x 81 cm. (25 5/8 x 31 7/8 in.)

Vẽ vào khoảng năm 1970

Ước tính:

HKD 300,000 – HKD 400,000

(USD 38,395 – USD 51,193)

Giá bán: HKD 1,125,000  (143 400,31USD)

Nguồn gốc:

Phòng trưng bày Heidi Nuehoff, New York, USA
Chủ sở hữu có được từ phòng trưng bày trên
Bộ sưu tập riêng, New York, USA

LE PHO (VIETNAM, 1907-2001)

Les Roses Trémières

Ký ‘Le pho’, và ký lần nữa bằn tiếng Trung (góc dưới bên trái); tựa đề ‘Les roses Trémières’ (ở

mặt sau)

Sơn dầu trên toan

Kich thước : 99 x 65 cm. (39 x 25 5/8 in.)

Vẽ vào khoảng năm 1970

Ước tính:

HKD 200,000 – HKD 260,000

(USD 25,596 – USD 33,275)

Giá bán:  HKD 937,500 (119 500,26USD)

 

Nguồn: Christie’s

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.