Tuần đấu giá tháng 10 tại Hồng Kông vừa kết thúc trong bối cảnh căng thẳng chính trị đang diễn ra. Vô số tác phẩm nghệ thuật quý hiếm của Trung Quốc vẫn tìm được giá cao khi bán đấu giá, trong đó một chiếc bình thủy tinh hình túi Càn Long Falangcai nhận mức giá cao nhất trong phiên đấu giá mùa này. Chúng tôi mời bạn đọc của Nghệ Thuật Xưa xem qua danh sách mười tác phẩm nghệ thuật hàng đầu của Trung Quốc được bán đấu giá vào mùa thu này tại Hồng Kông.

1 – Một bình thủy tinh Càn Long Falangcai cực kỳ quý hiếm và được sơn tuyệt đẹp với dấu ấn Càn Long | Bộ sưu tập Lê Công Đường

Lô số: 1
Chiều cao: 18,2cm. Nguồn gốc :

 • Bộ sưu tập của Yixin, Hoàng tử Công đầu tiên (1833-1898).
 • Bộ sưu tập của Abel W. Bahr (1877-1959), Thượng Hải.
 • Bộ sưu tập của Paul (1902-1987) và Helen Bernat, Brookline, Greater Boston, Mass.
 • Sothebys Hồng Kông, ngày 15 tháng 11 năm 1988, lô 75. (Được mua lại bởi ông trùm đồ cổ Hồng Kông Joseph Lau)
 • Sothebys Hồng Kông, ngày 29 tháng 10 năm 2000, lô 2. (Được mua lại bởi Robert Tsao, chủ sở hữu của Le Cong Tang, với giá 24,2 triệu đô la Hồng Kông)

Giá thực hiện: 207.086.000 HDK (khoảng 612 tỷ VND)

2 – Tước rượu màu xanh và trắng vẽ Rồng thời Ming

Lô số: 3606
Đường kính: 15,6cm. Nguồn gốc:

 • Christie London, ngày 1 tháng 4 năm 1968, lô 121.
 • Sothebys hồng Hồng Kông, ngày 24 tháng 11 năm 1981, lô 65.
 • Bộ sưu tập TY Chao (1912-1999).
 • Sothebys Hồng Kông, ngày 20 tháng 5 năm 1986, lô 15.

Giá thực hiện: 74.962.000 HDK (khoảng 221 tỷ VND)

3 – Bát xanh và trắng thời kỳ của Chenghua

Nhà đấu giá: Hồng Kông Sothebys
Giá thực hiện: 56.738.000 HKD (khoảng 165 tỷ VND)

4 – Một chiếc bình ‘Rồng’ màu đỏ đồng và xanh lam cực hiếm, thời kỳ Càn Long 1736-1795

Nhà đấu giá: Poly Hồng Kông
Chiều cao: 48,1cm. Nguồn gốc:

 • Bộ sưu tập Jingguantang, Bảo tàng nghệ thuật Tsui, Hồng Kông
 • Hồng Kông, ngày 29 tháng 10 năm 1991
 • Hồng Kông, ngày 29 tháng 10 năm 2000
 • Sothebys Hồng Kông, 27 tháng 4 năm 2003, “Thế giới của Càn Long”
 • Sothebys Hồng Kông, ngày 31 tháng 10 năm 2004, “Hoàng đế rồng”
 • Bộ sưu tập Lingbi Rock Retreat Ten-view

Giá thực hiện: 56.640.000 HKD (khoảng 165 tỷ VND)

5 – Bát vẽ hoa hồng Prunus và nấm linh chi thời kỳ của Ung Chính

Lô số: 3605
Đường kính: 10.1cm. Nguồn gốc :

 • Christie London, ngày 29 tháng 6 năm 1964, lô 170.
 • Bộ sưu tập của Frederick Knight.
 • Sothebys Hồng Kông, ngày 18 tháng 5 năm 1982, lô 43.

Giá thực hiện: 28.975.000 HKD (khoảng 83 tỷ VND)

6 – Một chiếc bình rất hiếm Robin egg, thời kỳ Ung Chính, 1723-1735

Nhà đấu giá: Poly Hồng Kông
Chiều cao: 17,7cm. Nguồn gốc:  

 • Hồng Kông, ngày 1 tháng 11 năm 1999
 • Một bộ sưu tập Trung Quốc tư nhân quan trọng
 • Sothebys Hồng Kông, ngày 8 tháng 10 năm 2006
 • Bộ sưu tập Lingbi Rock Retreat Ten-view

Giá thực hiện: 24.780.000 HKD (khoảng 71 tỷ VND)

7 – Tượng sư tử ngồi tráng men trắng hiếm có (đầu nhà Đường, thế kỷ thứ 7)

Nhà đấu giá: China Guardian (Hong Kong)
Chiều cao: 21,5cm. Nguồn gốc:

 • Ngài William Aykroyd (1865-1947), Dorset
 • Christie London, ngày 20 tháng 5 năm 1968, lô 525
 • Eskenazi Ltd., Luân Đôn, số C4147
 • Nghệ thuật phương Đông của JJ Lally & Co., New York, số 4470

Giá thực hiện: 21.425.000 HKD (khoảng 62 tỷ VND)

8 – Một chiếc bình để bàn thờ lớn màu xanh và trắng cực kỳ quý hiếm nhà Thanh, thời Càn Long, dòng chữ của Tang Ying, ngày 1741

Nhà đấu giá : Sothebys Hồng Kông 

Chiều cao: 66,4cm
Giá thực hiện: 20.575.000 HKD (khoảng 59 tỷ VND)

8 – Một ấm trà hiếm có màu ngọc lam vẽ Hoa hồng và ấn của thời Càn Long

Nhà đấu giá: Sothebys Hồng Kông
Lô số: 3608
Chiều cao: 17,4cm. Nguồn gốc :

 • Một bộ sưu tập tư nhân cũ của Scotland, từ thế kỷ 19.
 • Sothebys Hồng Kông, ngày 27 tháng 10 năm 1992, lô 156.
 • Sothebys Hồng Kông, ngày 2 tháng 5 năm 2000, lô 646.

Giá thực hiện: 20.575.000 HKD (khoảng 59 tỷ VND)

10 – Một cây đèn ngọc bích màu trắng ngọc quý hiếm và rất mịn (202 TCN-AD 8)

Nhà đấu giá: China Guardian (Hong Kong)
Chiều cao: 17cm. Nguồn gốc : Bộ sưu tập tư nhân Đài Loan
Giá thực hiện: 19.700.000 HKD (khoảng 57 tỷ VND)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.