Một cặp bình đôi rất hiếm và tráng lệ thời kỳ Càn Long (1736-1795)

Lô số: 116
Chiều cao: 48,2cm. Nguồn gốc:

 • Bộ sưu tập của Daniel Beale (1759-1842), được mua ở Trung Quốc vào thế kỷ 19.

Ước tính: £ 120.000 – 180.000

Giá bán : 743.250 Bảng (bao gồm của phí nhà đấu giá)

Bát ngọc bích trắng được chạm khắc tinh xảo

Lô số: 129
Chiều rộng: 30,5cm

Ước tính: £ 100.000 – 150.000
Giá búa: £ 260.000
Giá bao gồm phí: £ 323,250

Đĩa Celadon hiếm triều đại Nam Tống (1127-1279)

Lô số: 19
Đường kính: 17,2cm Chứng
minh:

 • Bộ sưu tập tư nhân Nhật Bản, được mua tại Nhật Bản vào những năm 1970.

Ước tính: £ 80.000 – 120.000
Giá búa: £ 260.000
Giá thực hiện: £ 323,250

Một chiếc chuông bằng đồng mạ vàng quý hiếm, thời kỳ Càn Long, ghi năm thứ tám của triều đại Càn Long, tương ứng với năm 1743

Lô số: 85
Chiều cao: 27,3cm
Trọng lượng: 14,9kg. Nguồn gốc:

 • Với Yamanaka & Co., Ltd.
 • Phòng trưng bày nghệ thuật Hoa Kỳ, New York, Bộ sưu tập Yamanaka đáng chú ý về các vật thể nghệ thuật phương Đông và nghệ thuật trang trí, ngày 5 tháng 2 năm 1921, lô 579.
 • Bộ sưu tập của William Randolph Hearst (1863-1951), được mua từ phiên đấu giá trên.
 • Bộ sưu tập của Blanche Wilbur Hill (con dâu cũ của William Randolph Hearst), được mua từ bộ sưu tập trên vào ngày 9 tháng 1 năm 1961.
 • Sotheby New York, 15-16 tháng 9 năm 2015, lô 160.

Ước tính: 800.000 – 1.200.000

Giá bán : không bán được

Một chiếc bình mặt trăng men giả đồng rất hiếm thời kỳ (1736-1795)

Lô số: 154
Chiều cao: 43,2cm. Nguồn gốc:

 • Bộ sưu tập của O. du Sartel, trước năm 1881
 • Bán bộ sưu tập của O. du Sartel, Hôtel Drouot, Paris, ngày 3-5 tháng 4 năm 1882, lô 130.
 • Tài sản từ một bộ sưu tập tư nhân Pháp.

Ước tính: 600.000 – 800.000 bảng

Một tượng gốm khổng lồ lạc đà và kỵ sĩ

Lô số: 4
Chiều cao: 78,1cm. Nguồn gốc:

 • Mua ở Hồng Kông ngày 2 tháng 11 năm 1989
 • Với Priestley & Ferraro, Luân Đôn, 2002
 • Bộ sưu tập của một quý ông châu Âu

Ước tính: £ 80.000 – 120.000

Một bình hoa phong cách Tây Tạng dòng hồng Gia Khánh thời kỳ (1796-1820)


Lô số: 191
Chiều cao: 26,6cm. Nguồn gốc:

 • Bộ sưu tập của một lãnh sự người Ý làm việc tại Trung Quốc trong giai đoạn 1907-1931.

Ước tính: £ 80.000 – 120.000

Một cặp Doucai hình nón vẽ Rồng thời kỳ (1723-1735)

Lô số: 173
Đường kính: 20 cm
Nguồn gốc:

 • Hoàng tử Henry, Công tước xứ Gloucester, KG, KT, KP (1900 – 1974)
 • Bà LH Goris; Christie London, ngày 12 tháng 5 năm 1975, lô 155.
 • Bộ sưu tập tiếng Anh tư nhân, được lưu giữ ở Anh vào những năm 1970.

Ước tính: 30.000 – 50.000 bảng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.