LOT 101: Vũ Cao Đàm (Pháp/Việt Nam 1908-2000)
Người tình (Lovers)
Chữ ký ở góc phải
Sơn dầu trên toan
56 x 54.5 cm. (25 5/8 x 21 1/2 in.)
Nguồn gốc: Bộ sưu tập của ông Tuan H Pham, California, Mỹ.
Vẽ vào năm 1978
Ước tính:
HKD 100,000 – HKD 160,000
(USD 12,803 – USD 20,485)
Giá bán : 38 220,00 USD

LOT 102: Vũ Cao Đàm (Pháp/Việt Nam, 1908-2000) 
Rừng Hoa (The Flowery Wood)
Chữ ký ‘vu cao dam’ ở góc phải
Sơn dầu trên toan
65 x 54.5 cm. (25 5/8 x 21 ½ in.)
Vẽ vào năm 1964
Ước tính:
HKD 240,000 – HKD 320,000
(USD 30,728 – USD 40,971)
Giá bán : 63700,00 USD
LOT 103: Mai Trung Thứ (Pháp/Việt Nam, 1906-1980) 
Mẹ và con (Mother and Child)

Chữ ký ‘MAI THU’ và đề năm bằng tiếng Trung ’52’ ở góc trái
Mực và bột màu trên lụa
69 x 33 cm. (27 1/8 x 13 in.)
Vẽ vào năm 1952
Có dấu của họa sĩ
Nguồn gốc: Chủ sở hữu hiện tại – ông Tuan H Pham mua bức tranh từ nhà đấu giá Christie’s Hồng Kông ngày 28 tháng 5 năm 2006, lot 64.
Ước tính:
HKD 350,000 – HKD 450,000
(USD 44,812 – USD 57,616)
Giá bán : 151.287,50 USD
LOT 104: Lê Thị Lựu (Pháp/Việt Nam, 1911–1988) 
Mẹ và con (Mother and Child)
Chữ ký ‘le thi luu’ ở góc phải
Mực và bột màu trên lụa
63 x 49 cm. (24 3/4 x 19 1/4 in.)
Vẽ vào năm 1960
Nguồn gốc: Bộ sư tập của ông Tuan H Pham, California, USA
Ước tính:
HKD 300,000 – HKD 400,000
(USD 38,410 – USD 51,214)
Giá bán : 207.025,00 USD
LOT 105: Lê Phổ (Pháp/Việt Nam, 1907-2001) 
Khâu vá (Sewing)
Chữ ký bằng tiếng Trung và chữ ký ‘Le Pho’ ở góc phải
Đa phương pháp trên lụa đặt trên tấm bảng
88 x 114.5 cm. (34 5/8 x 45 1/8 in.)
Vẽ vào năm 1956
Ước tính:
HKD 400,000 – HKD 500,000
(USD 51,214 – USD 64,018)
Giá bán : 127.400,00 USD
LOT 106: Lê Phổ (Pháp/Việt Nam, 1907-2001) 
Tắm biển ( Le bain de mer )
Chữ ký bằng tiếng Trung và chữ ký ‘Le pho’ ở góc phải; Tiêu đề ‘Le bain de mer’ ở mặt sau
Mực và bột màu trên lụa đặt trên giấy
88 x 56.5 cm. (34 5/8 x 22 1/4 in.)
Vẽ vào năm 1938
Có dấu của họa sĩ
Nguồn gốc:
Chủ sở hữu hiện tại – ông Tuan H Pham mua bức tranh từ nhà đấu giá Christie’s Hồng Kông ngày 26 tháng 10 năm 2003, lot 45.
Ước tính:
HKD 2,000,000 – HKD 3,000,000
(USD 256,072 – USD 384,108)
Giá bán : 505.141,00 USD
LOT 107: Lê Phổ (Pháp/Việt Nam, 1907-2001) 
Khỏa thân (Nude)
Ký, viết, và đề năm ‘LE PHO. HANOI.1931’ ở góc phải; Chữ ký bằng tiếng Trung ở góc trái
Sơn dầu trên toan
90.5 x 180.5 cm. (35 5/8 x 71 1/8 in.)
Vẽ vào năm 1931
Có dấu của họa sĩ
Nguồn gốc:
Chủ sở hữu hiện tại – ông Tuan H Pham mua bức tranh từ nhà đấu giá Sotheby’s ngày 10 tháng 10 năm 2004, lot 127.
Ước tính:
HKD 4,000,000 – HKD 6,000,000
(USD 512,144 – USD 768,217)
Giá bán : 1.391.845,00 USD
LOT 108: Nguyễn Phan Chánh (Việt Nam, 1892-1984) 
Chơi ô ăn quan (Playing ‘Go’)
Ký với bút danh ‘Hong Nan’ và đề năm bằng tiếng trung ‘Năm 1931’ ở góc trái; viết chữ bằng tiếng Trung ở giữa; ‘Hong Nan’ bằng tiếng Trung ở góc phải
Mực và bột màu trên lụa
64 x 88 cm. (25 1/4 x 34 5/8 in.)
Vẽ vào năm 1931
Có 2 dấu của họa sĩ
Nguồn gốc:
Bộ sưu tập của ông Tuan H Pham, California, Mỹ
Ước tính:
HKD 2,000,000 – HKD 3,000,000
(USD 256,072 – USD 384,108)
Giá bán : 443.989,00 USD
LOT 109: TO NGOC VAN (VIETNAM, 1906-1954) 
Người vỡ mộng (Disillusionment)
Chữ ký và đề năm ‘To ngoc Van 1932’; Ghi bằng tiếng Trung ở góc trái
Mực và bột màu trên lụa
92.5 x 57 cm. (36 3/8 x 22 1/2 in.)
Vẽ vào năm 1932
Nguồn gốc:
Chủ sở hữu hiện tại – ông Tuan H Pham mua bức tranh từ nhà đấu giá Sotheby’s Singapore ngày 6 tháng 4 năm 2003, lot 110.
Ước tính:
HKD 2,000,000 – HKD 3,000,000
(USD 256,072 – USD 384,108)
Giá bán : 1.162.525,00 USD

LOT 110: Lương Xuân Nhị (Việt Nam, 1914-2006) 
Gia đình dân chài (Fisherman and Family)
Chữ ký ‘Luong Xuan Nhi’ ở góc trái; Chữ ký và ghi, đề năm bằng tiếng Trung ở góc phải
Mực và bột màu trên lụa
67 x 110 cm. (26 3/8 x 43 1/4 in.)
Vẽ vào năm 1940
Có dấu của họa sĩ
Nguồn gốc:
Bộ sưu tập của ông Tuan H Pham, California, Mỹ
Ước tính:
HKD 1,000,000 – HKD 1,600,000
(USD 128,036 – USD 204,857)
Giá bán : 596.869,00 USD
LOT 111: Vũ Cao Đàm (Pháp/Việt Nam, 1908-2000) 
Le Mandarin (The Mandarin)
Ký bằng tiếng Trung và ký ‘vu cao dam’ ở góc phải
Mực và bột màu trên lụa
145.5 x 71 cm. (57 1/8 x 28 in.)
Vẽ vào năm 1942
Có dấu của họa sĩ
Nguồn gốc:
Bộ sưu tập của ông Tuan H Pham, California, Mỹ
Ước tính:
HKD 1,500,000 – HKD 2,000,000
(USD 192,054 – USD 256,072)
Giá bán : 238.875,00
LOT 112: Mai Trung Thứ (Pháp/Việt Nam, 1906-1980) 
Ngủ (The Sleep)
Ký và đề năm ‘MAI THU 1938’ ở góc phải
Mực và bột màu trên lụa
65 x 54.5 cm. (25 5/8 x 21 1/2 in.)
Vẽ vào năm 1938
Có dấu của họa sĩ
Nguồn gốc:
Chủ sở hữu hiện tại – ông Tuan H Pham mua bức tranh từ nhà đấu giá Sotheby’s Singapore ngày 18 tháng 5 năm 2003, lot 102.
Ước tính:
HKD 600,000 – HKD 800,000
(USD 76,821 – USD 102,428)
Giá bán : 318.500,00
LOT 113: Nguyễn Gia Trí (Việt Nam, 1908-1993) 
Phụ nữ (Ladies)
Chữ ký ‘ng. Tri’ ở góc trái
Sơn mài trên bảng
80 x 60 cm. (31 1/2 x 23 5/8 in.)
Thực hiện năm 1968
Nguồn gốc:
Chủ sở hữu hiện tại – ông Tuan H Pham mua bức tranh từ nhà đấu giá Sotheby’s Singapore ngày 12 tháng 10 năm 2003, lot 95.
Ước tính:
HKD 700,000 – HKD 900,000
(USD 89,625 – USD 115,232)
Giá bán : 119.437,50
LOT 114: Vũ Cao Đàm (Pháp/Việt Nam, 1908-2000) 
Vị thần (Divinity)
Chữ ký và đề năm ‘vu cao dam 83’ ở góc phải
Sơn dầu trên toan
129 x 95.5 cm. (50 ¾ x 37 5/8 in.)
Vẽ vào năm 1983
Nguồn gốc:
Bộ sưu tập của ông Tuan H Pham, California, Mỹ
Ước tính:
HKD 240,000 – HKD 320,000
(USD 30,728 – USD 40,971)
Giá bán : 79.625,00
LOT 115: Lê Phổ (Pháp/Việt Nam, 1907-2001) 
Composition
Chữ ký bằng tiếng Trng và chữ ký ‘Le pho’ ở góc phải
Sơn dầu trên toan
114.5 x 146.5 cm. (45 1/8 x 57 5/8 in.)
Vẽ vào năm 1972
Nguồn gốc:
Bộ sưu tập của ông Tuan H Pham, California, Mỹ
Ước tính:
HKD 300,000 – HKD 400,000
(USD 38,410 – USD 51,214)
Giá bán : 127.400,00 USD
LOT 116: Trần Văn Cẩn (Việt Nam, 1910-1994) 
Thiếu nữ Việt (The Vietnamese Girl)
Chữ ký ‘TCAN 37’ ở góc phải
Sơn dầu trên toan
65 x 52.5 cm. (25 5/8 x 20 5/8 in.)
Vẽ vào năm 1937
Nguồn gốc:
Chủ sở hữu hiện tại – ông Tuan H Pham mua bức tranh từ nhà đấu giá Sotheby’s Singapore ngày 12 tháng 10 năm 2003, lot 103.
Ước tính:
HKD 180,000 – HKD 280,000
(USD 23,046 – USD 35,850)
Giá bán : 143.325,00 USD
LOT 117: Vũ Cao Đàm (Pháp/Việt Nam, 1908-2000) 
Người đàn bà quỳ (Kneeling Woman)
Ghi chữ ‘terre cuite, pièce unique’ (đất nung, bức tượng độc đáo) và ký ‘vu cao dam’ ở đáy
Tượng điêu khắc đất nung
29.5 (H) x 28.5 x 31.5 cm. (11 5/8 x 11 1/4 x 12 3/8 in.) (cả bệ)
Thực hiện vào năm 1940-1945
Phiên bản duy nhất
Nguồn gốc:
Chủ sở hữu hiện tại – ông Tuan H Pham mua bức tranh từ nhà đấu giá Sotheby’s Singapore ngày 4 tháng 4 năm 2004, lot 74.
Ước tính:
HKD 260,000 – HKD 360,000
(USD 33,289 – USD 46,093)
Gía bán : 286.650,00 USD
LOT 118: Lê Thị Lựu (Pháp/Việt Nam, 1911–1988) 
Thiếu nữ trong vườn (Young Girl in a Garden)
Chữ ký ‘le thi luu’ ở góc phải
Mực và bột màu trên lụa đặt trên giấy
38 x 29.5 cm. (15 x 11 5/8 in.)
Vẽ vào năm 1970
Nguồn gốc:
Họa sĩ tặng cho người chủ sở hữu đầu tiên – Cựu chủ tịch của Hiệp hội sinh viên Việt Nam tại Pháp. Sau đó người này bán cho chủ sở hữu hiện tại ở Pháp.
Ước tính:
HKD 140,000 – HKD 220,000
(USD 17,925 – USD 28,167)
Giá bán : 55.737,50 USD
LOT 119: Lê Thị Lựu (Pháp/Việt Nam, 1911–1988) 
Thi bò ( La course à quatre pattes )
Chữ ký ‘le thi luu’ ở góc trái; Tiêu đề và ghi ‘La course à quatre pattes 6F 41 x 33 8462’ ở mặt sau
Bột màu trên lụa đặt trên giấy
34 x 42 cm. (13 3/8 x 16 1/2 in.)
Vẽ vào năm 1970
Nguồn gốc:
Họa sĩ tặng cho người chủ sở hữu đầu tiên – Cựu chủ tịch của Hiệp hội sinh viên Việt Nam tại Pháp. Sau đó người này bán cho chủ sở hữu hiện tại ở Pháp.
Ước tính:
HKD 140,000 – HKD 220,000
(USD 17,925 – USD 28,167)
Gía bán : 50.960,00 USD
LOT 120: Lê Thị Lựu (Pháp/Việt Nam, 1911–1988)
Hai thiếu nữ bên hoa (Young Woman with Flowers)
Ký và đề năm ‘le thi luu 1987’ ở góc trái
Mực trên giấy
32 x 24 cm. (12 5/8 x 9 1/2 in.)
Vẽ vào năm 1987
Nguồn gốc:
Provenance
Họa sĩ tặng cho người chủ sở hữu đầu tiên – Cựu chủ tịch của Hiệp hội sinh viên Việt Nam tại Pháp. Sau đó người này bán cho chủ sở hữu hiện tại ở Pháp.
Ước tính:
HKD 30,000 – HKD 50,000
(USD 3,841 – USD 6,401)
Giá bán : 22.295,00 USD
LOT 121: Nguyễn Gia Trí (Việt Nam, 1908-1993) 
Thiếu nữ trong vườn (Ladies in the Garden)
Chữ ký ‘ng.Tri’ ở góc phải
Sơn mài trên bảng
135 x 95 cm. (53 1/8 x 37 3/8 in.)
Thực hiện vào khoảng những năm 1970
Ước tính:
HKD 380,000 – HKD 480,000
(USD 48,653 – USD 61,457)
Giá bán : 50.960,00 USD
LOT 122: Phạm Văn Đôn (Việt Nam, 1917-2000) 
Vịnh Hạ Long (Bay)
Chữ ký ‘PH V. DON’ ở góc trái; nhãn hiệu của phòng trưng bày ở mặt sau
Sơn mài trên bảng
40.5 x 60 cm. (16 x 23 5/8 in.)
Nguồn gốc:
Bộ sưu tập tư nhân ở Nhật Bản.
Ước tính:
HKD 70,000 – HKD 90,000
(USD 8,962 – USD 11,523)
Giá bán : 25.480,00 USD
LOT 123: Nguyễn Tư Nghiêm (Việt Nam, B. 1922) 
Điệu múa cổ truyền (Ancient Dance)
Chữ ký một màu của nghệ sỹ và đề năm ‘74’ ở góc phải
Sơn mài trên bảng
80 x 95 cm. (30 1/2 x 37 3/8 in.)
Thực hiện vào năm 1974
Ước tính:
HKD 180,000 – HKD 280,000
(USD 23,046 – USD 35,850)
Giá bán : 27.070 USD
LOT 124: Nguyễn Trung (Việt Nam, B. 1940) 
Mẹ và con
Chữ ký và đề năm ‘n.g. Trung 1999’ ở góc trái
Sơn dầu trên toan
149 x 149 cm. (58 5/8 x 58 5/8 in.)
Vẽ vào năm 1999
Nguồn gốc:
Chủ sở hữu mua trực tiếp từ họa sĩ
Ước tính:
HKD 160,000 – HKD 260,000
(USD 20,485 – USD 33,289)
Giá bán : 25.480,00 USD
LOT 125: Nguyễn Trung (Việt Nam, B. 1940)
Nụ xanh (Blue Buds)
Chữ ký và đề năm ‘N. Trung 7. 92’ ở góc trái; Ký và đề năm lần nữa; đặt tiêu đề “Blue Buds” ở mặt sau
Sơn dầu trên toan
95 x 95 cm. (37 3/8 x 37 3/8 in.)
Vẽ vào năm 1992
Nguồn gốc:
Phòng trưng bày Plum Blossoms, Hong Kong
Tác phẩm đi kèm với giấy chứng nhận tính xác thực được ký bởi họa sĩ
Ước tính:
HKD 80,000 – HKD 120,000
(USD 10,242 – USD 15,364)
Giá bán : 20.702,50 USD
LOT 126: Nguyễn Đỗ Cung (Việt Nam, 1912-1977) 
Hang ông cọp (The Tiger’s Hole)
Chữ ký ‘nd Cung’, tiêu đề ‘hang ông cọp’ (Tiger’s Hole), đề năm ‘8/III’ ở góc phải; ghi chú ‘MẶT TRẬN AN KHÊ’ (AN KHÊ FRONT) ở góc trái
Bột màu trên giấy
38.5 x 51 cm. (15 1/8 x 20 1/8 in.)
Vẽ vào năm 1947
Ước tính:
HKD 40,000 – HKD 60,000
(USD 5,121 – USD 7,682)
Giá bán : 5573,75 USD
LOT 127: Lê Phổ (Pháp/Việt Nam, 1907-2001) 
Hai cô gái trong vườn hoa (Two Girls in the Flower Garden)
Chữ ký bằng tiếng Trung và chữ ký ‘Le pho’ ở góc trái
Sơn dầu trên toan
115 x 147 cm. (45 1/4 x 57 7/8 in.)
Vẽ vào năm 1975
Nguồn gốc:
Được mua từ người chủ trước từ Wally Findlay Galleries, Palm Beach, USA
Được mua lại từ người chủ trên trong buổi đấu giá của nhà Christie’s New York, vào ngày 27 tháng 2 năm 2003, lot 86
Được mua lại từ người chủ trên trong buổi đấu giá của nhà Christie’s Hong Kong, vào ngày 31 tháng 5 năm 2015, lot 627
Cuối cùng, được chủ sở hữu hiện tại mua lại từ một bộ sưu tập tư nhân ở Châu Á
Ước tính:
HKD 500,000 – HKD 700,000
(USD 64,018 – USD 89,625)
Giá bán : 119.437,50 USD
LOT 128: Lê Phổ (Pháp/Việt Nam, 1907-2001) 
Đọc sách
Chữ ký bằng tiếng Trung và chữ ký ‘Le pho’ ở góc trái
Sơn dầu trên toan
130 x 89.5 cm. (51 1/4 x 35 1/4 in.)
Vẽ vào năm 1975
Nguồn gốc:
Được mua từ người chủ trước từ Wally Findlay Galleries, Chicago, USA
Được mua lại từ người chủ trên trong buổi đấu giá của nhà Christie’s Hong Kong, vào ngày 28 tháng 5 năm 2006, lot 71
Cuối cùng, được chủ sở hữu hiện tại mua lại từ một bộ sưu tập tư nhân ở Châu Á
Ước tính:
HKD 380,000 – HKD 480,000
(USD 48,653 – USD 61,457)
Giá bán : 103.512,50 USD
LOT 129:Lê Phổ (Pháp/Việt Nam, 1907-2001)
Thiếu nữ bên hoa (Woman with Flower)
Chữ ký bằng tiếng Trung và chữ ký ‘Le pho’ ở góc phải
Đa phương tienj trên lụa đặt trên bảng
71.5 x 48.5 cm. (28 1/8 x 19 in.)
Vẽ vào năm 1960
Ước tính:
HKD 200,000 – HKD 300,000
(USD 25,607 – USD 38,410)
Giá bán : 76.440,00 USD
LOT 130: Vũ Cao Đàm (Pháp/Việt Nam, 1908-2000) 
Tình mẹ (Maternity)
Ước tính:
HKD 180,000 – HKD 280,000
(USD 23,046 – USD 35,850)
chữ ký và đề năm ‘Vu cao dam 77’ở góc phải; tiêu đề ‘Maternité’, ký và đề năm một lần nữa ở mặt sau
Sơn dầu trên toan
79 x 58 cm. (31 1/8 x 22 7/8 in.)
Vẽ vào năm 1977
Nguồn gốc:
Chủ sở hữu hiện tại mua tác phẩm từ buổi bán đấu giá của nhà Christie’s New York, vào ngày 18-19 tháng 6 năm 2013, lot 8
Giá bán : 55.737,50 USD
LOT 131: Lê Phổ (Pháp/Việt Nam, 1907-2001)
Thiếu nữ bên hoa sen (Young Woman with Lotus)
Chữ ký bằng tiếng Trung và chữ ký ‘Le pho’ ở góc phải
Mực và bột màu trên lụa
26 x 21 cm. (10 x 8 in.)
Vẽ vào khoảng những năm 1940
Có dấu của họa sĩ
Nguồn gốc:
Mua trực tiếp từ họa sĩ vào những năm 1960
Bộ sưu tập của Doctor Charles Brisset, Paris, Pháp
Sau đó được truyền lại cho người chủ sở hữu hiện tại tại Pháp
Ước tính:
HKD 400,000 – HKD 600,000
(USD 51,214 – USD 76,821)
Giá bán : 111.475,00 USD
LOT 132: Lê Phổ (Pháp/Việt Nam, 1907-2001)
Thiếu nữ  (Young Girl)
Chữ ký bằng tiếng Trung và chữ ký ‘Le pho’ ở góc phải
Mực và bột màu trên lụa
29 x 21 cm. (11 3/8 x 8 1/4 in.)
Vẽ vào năm 1940
Có dấu của họa sĩ
Ước tính:
HKD 280,000 – HKD 380,000
(USD 35,850 – USD 48,653)
Giá bán : 95.550,00 USD
LOT 133: Lê Phổ (Pháp/Việt Nam, 1907-2001)
Mẹ và con (Mother and Child)
Chữ ký ‘Le pho’ ở góc trái
Mực và bột màu trên lụa đặt trên giấy
22 x 13.5 cm. (8 5/8 x 5 3/8 in.)
Vẽ vào năm 1944
Có dấu của họa sĩ
Nguồn gốc:
Bộ sưu tập tư nhân Châu Á
Ước tính:
HKD 240,000 – HKD 350,000
(USD 30,728 – USD 44,812)
Giá bán : 38.220,00 USD
LOT 134: Lê Phổ (Pháp/Việt Nam, 1907-2001)
Sau Tắm (After the Bath)
Chữ ký bằng tiếng Trung và chữ ký ‘Le pho’ ở góc phải ;nhãn của phòng trưng bày ở mặt sau
Mực và bột màu trên lụa
23 x 13.5 cm. (9 x 5 3/8 in.)
Vẽ vào năm 1958
Nguồn gốc:
Bộ sưu tập tư nhân Châu Á
Ước tính:
HKD 180,000 – HKD 280,000
(USD 23,046 – USD 35,850)
Giá bán : 28.665,00 USD
LOT 135: Lê Phổ (Pháp/Việt Nam, 1907-2001)
Bơi lội (The Swimmers)
Chữ ký bằng tiếng Trung và chữ ký ‘Le pho’ ở góc phải
Đa phương tiện trên lụa đặt trên bảng
24 x 35 cm. (9 1/2 x 13 3/4 in.)
Vẽ vào năm 1958
Nguồn gốc:
Bộ sưu tập tư nhân Châu Á
Ước tính:
HKD 200,000 – HKD 300,000
(USD 25,607 – USD 38,410)
Giá bán : 31.850,00 USD
LOT 136: Lê Phổ (Pháp/Việt Nam, 1907-2001)
Tranh tĩnh vật hoa và quả (Still Life with Flowers and Fruits)
Chữ ký bằng tiếng Trung và chữ ký ‘Le pho’ ở góc phải
Đa phương tiện trên lụa đặt trên bảng
141 x 70 cm. (55 1/2 x 27 1/2 in.)
Vẽ vào năm 1963
Ước tính:
HKD 500,000 – HKD 600,000
(USD 64,018 – USD 76,821)
Giá bán : 175.175,00 USD
LOT 137: Lê Phổ (Pháp/Việt Nam, 1907-2001)
Bình hoa quê (Country Bouquet0
Chữ ký bằng tiếng Trung và chữ ký ‘Le pho’ ở góc phải
Đa phương tiện trên lụa đặt trên bảng
62.5 x 44.5 cm. (24 5/8 x 17 1/2 in.)
Vẽ vào năm 1956
Ước tính:
HKD 150,000 – HKD 250,000
(USD 19,205 – USD 32,009)
Giá bán : 47.775,00 USD
LOT 138: Lê Phổ (Pháp/Việt Nam, 1907-2001)
Hình hoa (Vase with a Bouquet of Flowers)
Chữ ký bằng tiếng Trung và chữ ký ‘Le pho’ ở góc phải
Đa phương tiện trên lụa đặt trên bảng
26.5 x 15 cm. (10 3/8 x 5 7/8 in.)
Vẽ vào năm  1956
Ước tính:
HKD 50,000 – HKD 70,000
(USD 6,401 – USD 8,962)
Giá bán : 20.702,50 USD
PHẠM HẬU (VIỆT NAM, 1903-1995)
Mục đồng chăn trâu thổi sáo
ký bằng tiếng Trung (phía dưới bên phải)
sơn mài trên bảng gỗ
80 x 151 cm. (31 1/2 x 59 1/2 in.)
Thực hiện 1938
có dấu của nghệ sĩ
Giá bán : 474.565,00 USD
NGUYỄN PHAN CHANH (VIỆT NAM, 1892-1984)
Cô gái trẻ với con vẹt
ghi bằng tiếng Trung (phía trên bên phải); đã ký và đề ngày ‘Ng phan-Chanh 1933’ (phía dưới bên phải); ký lại bằng tiếng Trung (phía dưới bên trái)
mực và bột màu trên lụa, trong khung nguyên bản
82 x 49 cm. (32 1/4 x 19 1/4.)
Vẽ năm 1933
có dấu của nghệ sĩ
nguồn gốc
Mua lại ở Pháp bởi chủ sở hữu ban đầu
Sở hữu từ đó bởi chủ hiện tại
Giá bán : 443989,00 USD

Tổng hợp: Le Phan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.