Bút, nghiên mực, sách… triều Nguyễn được trưng bày tại Bảo tàng cổ vật cung đình Huế từ ngày 23/12.

Kỷ niệm 100 năm kết thúc nền giáo dục Nho học tại Việt Nam (1919-2019), Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế phối hợp với Trung tâm Lưu trữ quốc gia I tổ chức trưng bày chuyên đề “Một thời bút nghiên”, tại Bảo tàng cổ vật cung đình Huế với hơn 100 hiện vật.
Con dấu hình con nghê được làm bằng đá.
Nghiên mực bằng đá thời vua Tự Đức.
Con dấu của các quan phụ trách việc học ở phủ, tỉnh, huyện.
Dưới triều Nguyễn, đứng đầu và quản lý việc học ở phủ là quan Giáo thụ, ở tỉnh quan Đốc học, ở huyện là quan Huấn học.
Những cuốn sách chữ Hán được hậu nhân của các tiến sĩ đỗ đạt dưới triều Nguyễn đưa đến trưng bày.
Hộp mực, nghiên mực làm bằng đồng niên đại đầu thế kỷ 20, thời vua Khải Định.
Mộc bản khắc bìa bộ sách “Minh mệnh chính yếu” do Quốc sử quán triều Nguyễn biên soạn. Minh mệnh chính yếu là bộ sách lớn, nội dung trích những dụ chiếu của vua Minh Mạng cùng hoạt động của triều đình như hành luật, lễ nhạc, ngoại giao, khai hoang, khẩn hóa.
Hộp đựng sắc phong triều Nguyễn của dòng họ Phan Hữu làng Phò An (xã Phú Dương, huyện Phú Vang).
Bút, nghiên mực bằng đồng dưới thời vua Khải Định.
Hình ảnh buổi lễ của triều Nguyễn tôn vinh những người đỗ đạt vinh quy bái tổ.

Tác giả : Võ Thạnh
Nguồn : vnexpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.