Phòng trưng bày tranh khắc gỗ dân gian trưng bày các dòng tranh Đông Hồ, Hàng Trống, Kim Hoàng, Làng Sình, tranh thờ của các dân tộc vùng núi phía Bắc (Tày, Dao, Thái, Cao lan,…), và tượng gỗ của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Ngoài ra, còn có một bức phù điêu đắp sơn khổ lớn 143 cm x 53 cm.

Tranh dân gian bao gồm tranh Tết và tranh Thờ, xuất hiện ở một số tỉnh đồng bằng, miền núi ở phía Bắc, miền Trung và miền Nam. Là sản phẩm trí tuệ tập thể qua nhiều thế hệ, tranh dân gian không chỉ đáp ứng nhu cầu về tinh thần, tâm linh và mỹ cảm của nhân dân lao động trong những ngày Tết mà còn ẩn chứa những nội dung giáo dục đạo đức, nhân cách trong đời thường.

Bốn dòng tranh dân gian nổi tiếng Đông Hồ (Bắc Ninh), Hàng Trống (Hà Nội), Kim Hoàng (Hà Tây), Làng Sình (Thừa Thiên – Huế), mang đậm sắc thái riêng biệt của nông thôn và thành thị Việt Nam. Đề tài chủ yếu là chúc tụng, cảnh vật, sinh hoạt, quan hệ gia đình xã hội, cầu phúc, thờ thần linh bản địa, anh hùng dân tộc…

Tranh thờ Phật giáo thường vẽ một Đức Phật, một vị tổ hay một vị thần tướng. Nhân dân coi các vị thần, Phật ấy có quyền lực ảnh hưởng tới phúc họa của con người, con người cầu mong Phật, Thần giúp đỡ. Tranh thờ cổ thường được thể hiện bằng bột màu pha keo, vẽ trên giấy dó, có nơi dùng sơn quang dầu vẽ trên gỗ, có khi dùng nhựa cây thông để vẽ màu sáng, dát vàng bạc lóng lánh, tương tự như cách tô tượng trong đình chùa, tạo cho tranh có được chiều sâu và sự thần bí trong các buổi lễ tế.

Tranh Đông Hồ: Những bức tranh tiêu biểu

Gia đình nhà gà

Đàn cá

Tranh Đông Hồ: Lý ngư vọng nguyệt và Chim công

Tranh Đông Hồ: Tứ bình

Tranh Đông Hồ: Tứ bình Tố nữ

Tranh Đông Hồ: Tứ bình Ngư-Tiều-Canh-Độc

Tranh Đông Hồ: Tứ bình Truyện Kiều

Tranh Đông Hồ: Tứ bình Lưu Bình – Dương Lễ

Tranh Hàng Trống: trò chơi dân gian

Tranh Hàng Trống: múa lân – múa rồng

Hội Tây

Tranh Hàng Trống: Hái đào – Tam đa Phúc Lộc Thọ

Ngũ hổ Hàng Trống

Bạch hổ

Tranh Hàng Trống

Tranh Hàng Trống: Tứ phủ

Chăn nuôi – Thần Nông

 

Ba bức tranh: Hùng Nguyên Súy – Hùng Nguyên Súy – Ông Hoàng Ba

Tranh Kim Hoàng: Lợn và Gà

Tranh Kim Hoàng: Nhị bình Tố nữ

Tranh Kim Hoàng: phác họa Tứ bình Tố nữ

Tranh Làng Sình

Tranh Làng Sình

Rồng – Ngựa bạch – Ngựa hồng
Dragon – White horse – Red horse.

Ngựa bạch – Ngựa hồng
White horse – Red horse

Đền Độc Lôi – tỉnh Nghệ An
Doc Loi temple – Nghe An province
Temple Doc Loi – Province de Nghe An.
Cuối thế kỷ 18 – Late 18-th century – Fin du 18-e siècle.
Giấy dó. Do (poonah) paper. Papier de rhamnoneuron.

Quan võ thái giám
Eunuch military mandarin
Eunuch mandarin militaire

Tranh thờ Nam Đàn – tỉnh Nghệ An
Religious picture of Nam Dan – Nghe An province.
Teablau liturgique de Nam Dan – Province de Nghe An
Cuối thế kỷ 18. Late 18-th century. Fin du 18-e siècle.
Giấy. Paper. Papier.
131 x 51 (cm).

Nhị thánh

Quan Âm thuyết pháp
Aivalokitesvara (Guan Yin) preaching the Buddhist doctrine
Aivalokitesvara (Guan Yin) prêchant la doctrine Buddhiste

Tranh thờ Nam Đàn – tỉnh Nghệ An
Religious picture of Nam Dan – Nghe An province.
Teablau liturgique de Nam Dan – Province de Nghe An
Cuối thế kỷ 18. Late 18-th century. Fin du 18-e siècle.
Giấy. Paper. Papier.
137 x 50 (cm).

Phật tam thế
Aivalokitesvara (Guan Yin) preaching the Buddhist doctrine
Aivalokitesvara (Guan Yin) prêchant la doctrine Buddhiste

Tranh thờ Nam Đàn – tỉnh Nghệ An
Religious picture of Nam Dan – Nghe An province.
Teablau liturgique de Nam Dan – Province de Nghe An
Cuối thế kỷ 18. Late 18-th century. Fin du 18-e siècle.
Giấy. Paper. Papier.
112 x 52 (cm).

Khuyến thiện – Trừng ác

Ba bức tranh thờ và 5 bức trong bộ tranh 10 bức “Thập điện Diêm vương” ở Vĩnh Phúc

 

Tinh chủ
The god of stars
Le dieu des étoiles

Tranh thờ Bắc Hà – tỉnh Lào Cai
Religious picture of Bac Ha – Lao Cai province.
Teablau liturgique de Bac Ha – Province de Lao Cai
1816.
Giấy. Paper. Papier.
119 x 47 (cm).

Thiên khố địa khố
The Heaven and Erth’s treasurers
Trésoriers du ciel et de la terre

Tranh thờ Bắc Hà – tỉnh Lào Cai
Religious picture of Ba Ha – Lao Cai province.
Teablau liturgique de Bac Ha – Province de Lao Cai
1816.
Giấy. Paper. Papier.
119 x 47 (cm).

Tổ tông
Ancestry
Ancêtres

Tranh thờ
Religious picture
Teablau liturgique
1816.
Giấy. Paper. Papier.
119 x 47 (cm).

Đệ nhất điện Tần Quảng minh vương
(trong bộ 10 bức “Thập điện Diêm vương” ở Vĩnh Phúc)
First court of Hell of King Tan Quang
Premième cour du roi des enfers Tan Quang

Tranh thờ Vũ Di, tỉnh Vĩnh Phúc.
Religious picture of Vu Di – Vinh Phuc province.
Teablau liturgique de Vu Di – Province de Vinh Phuc.
Cuối thế kỷ 18. Late 18-th century. Fin du 18-e siècle.
Giấy. Paper. Papier.
102 x 47 (cm).

Đệ ngũ điện Diêm La minh vương
(trong bộ 10 bức “Thập điện Diêm vương” ở Vĩnh Phúc)
Fifth court of Hell of King Diem La
Cinquième cour du roi des enfers Diem La

Tranh thờ Vũ Di, tỉnh Vĩnh Phúc.
Religious picture of Vu Di – Vinh Phuc province.
Teablau liturgique de Vu Di – Province de Vinh Phuc.
Cuối thế kỷ 18. Late 18-th century. Fin du 18-e siècle.
Giấy. Paper. Papier.
102 x 47 (cm).

Đệ lục điện Biển Thánh minh vương
(trong bộ 10 bức “Thập điện Diêm vương” ở Vĩnh Phúc)
Sixth court of Hell of King Bien Thanh
Sixième cour du roi des enfers Bien Thanh

Tranh thờ Vũ Di, tỉnh Vĩnh Phúc.
Religious picture of Vu Di – Vinh Phuc province.
Teablau liturgique de Vu Di – Province de Vinh Phuc.
Cuối thế kỷ 18. Late 18-th century. Fin du 18-e siècle.
Giấy. Paper. Papier.
102 x 47 (cm).

Đệ bát điện Bình Đẳng chân vương
(trong bộ 10 bức “Thập điện Diêm vương” ở Vĩnh Phúc)
Eighth court of Hell of King Binh Dang
Huitième cour du roi des enfers Binh Dang

Tranh thờ Vũ Di, tỉnh Vĩnh Phúc.
Religious picture of Vu Di – Vinh Phuc province.
Teablau liturgique de Vu Di – Province de Vinh Phuc.
Cuối thế kỷ 18. Late 18-th century. Fin du 18-e siècle.
Giấy. Paper. Papier.
102 x 47 (cm).

Đệ thập điện Chuyển Luân chân vương
(trong bộ 10 bức “Thập điện Diêm vương” ở Vĩnh Phúc)
Tenth court of Hell of King Chuyen Luan
Dixième cour du roi des enfers Chuyen Luan

Tranh thờ Vũ Di, tỉnh Vĩnh Phúc.
Religious picture of Vu Di – Vinh Phuc province.
Teablau liturgique de Vu Di – Province de Vinh Phuc.
Cuối thế kỷ 18. Late 18-th century. Fin du 18-e siècle.
Giấy. Paper. Papier.
102 x 47 (cm).

Bộ tranh “Thập điện Diêm vương”của dân tộc Tày

Hai tranh “Quan văn quan võ” – tượng chim

Đệ nhất điện Tần Quảng Vương

Đệ nhị điện Sở Giang Vương

Đệ tam điện Tống Đề Vương

Đệ tứ điện Ngũ Quang Vương

Đệ ngũ điện Diêm La Vương

Đệ lục điện Biện Thành Vương

Đệ thất điện Thái Sơn Vương

Đệ bát điện Bình Đẳng Vương

Đệ cửu điện Đô Thị Vương

Đệ thập điện Chuyển Luân Vương

Quan võ và quan văn

Phàn Lê Hoa giải cứu Thanh Long quan
Phan Le Hoa raised the siege of Thanh Long border post
Phan Le Hoa conquit la porte de la cité Thanh Long

Phù điêu đắp sơn. Lacqued bas-relief. Bas-relief en laque.
58 x 143 (cm).

Tượng gỗ chim

Tượng gỗ chim

Người cưỡi voi

Tượng gỗ Tây Nguyên: đàn ông và đàn bà

Tượng gỗ của các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên

 

Tác giả : PhanHong

Nguồn : http://vnkatonak.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.