Nghệ Thuật Xưa | Homepage
Đồ Gốm Sứ

Đồ Gốm Sứ

About Author

4 Comments

 1. 🕔 9:15, 11.May 2015

  kiến Chí_ Bình Dương

  Xin chào

  Bác gởi em địa chỉ email em gởi bác xem men thúy hồng ( huyết dụ_ từ quá trình khử men đồng) và men celadon( sắt khử). Hàng em làm

  Kiến Chí_ Bình Dương 0903.050.868

  reply comment
 2. 🕔 12:46, 26.Jun 2016

  Gom su minh long

  Mình cũng rất thích nghiên cứu về gốm sứ

  reply comment

Write a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Cổ vật Việt Nam tại bảo tàng nước ngoài

Tiền cổ Việt Nam

Bảo tàng Cố Cung Đài Bắc

Bảo tàng Guimet

Tư liệu gốm sứ thời Tống

Tư liệu gốm sứ thời Minh

Tư liệu gốm sứ thời Thanh