Nghệ Thuật Xưa | Homepage

Category "Dấu ấn Lịch Sử"

Trận Thị Nại (1801), cuộc chiến xoay chuyển cục diện của vua Gia Long

Trận Thị Nại (1801), cuộc chiến xoay chuyển cục diện của vua Gia Long 0

Cuộc trả lời phỏng vấn cuối cùng của cựu hoàng Bảo Đại

Cuộc trả lời phỏng vấn cuối cùng của cựu hoàng Bảo Đại 0

Bùi Giáng – thi sĩ kỳ dị

Bùi Giáng – thi sĩ kỳ dị 0

Marco Polo (1254 – 1324) nhà thám hiểm Châu Á lừng danh

Marco Polo (1254 – 1324) nhà thám hiểm Châu Á lừng danh 0

JEAN KOFFLER – NGƯỜI Y SĨ PHƯƠNG TÂY ĐẦU TIÊN Ở PHỦ CHÚA NGUYỄN

JEAN KOFFLER – NGƯỜI Y SĨ PHƯƠNG TÂY ĐẦU TIÊN Ở PHỦ CHÚA NGUYỄN 0

HÀNH TUNG CỦA THƯƠNG NHÂN PIERRE POIVRE TẠI XỨ ĐÀNG TRONG (1749-1750)

HÀNH TUNG CỦA THƯƠNG NHÂN PIERRE POIVRE TẠI XỨ ĐÀNG TRONG (1749-1750) 0

Việt Nam qua ghi chép của người phương Tây: Vào phủ chầu chúa Trịnh

Việt Nam qua ghi chép của người phương Tây: Vào phủ chầu chúa Trịnh 0

Việt Nam qua ghi chép của người phương Tây: Thuyền buôn Hà Lan đến Đàng Ngoài

Việt Nam qua ghi chép của người phương Tây: Thuyền buôn Hà Lan đến Đàng Ngoài 0

Việt Nam qua ghi chép của người phương Tây: Dân chúng vui xuân thời Lê – Trịnh

Việt Nam qua ghi chép của người phương Tây: Dân chúng vui xuân thời Lê – Trịnh 0

Việt Nam qua ghi chép của người phương Tây: Tết Nguyên đán ở Đàng Ngoài

Việt Nam qua ghi chép của người phương Tây: Tết Nguyên đán ở Đàng Ngoài 0