Nghệ Thuật Xưa | Homepage

Category "Văn Hóa Châu Âu"

9 Tầng Địa ngục trong Thần Khúc của Đan-Tê

9 Tầng Địa ngục trong Thần Khúc của Đan-Tê 0

Đại chiến ở Marengo

Đại chiến ở Marengo 0

Napoléon Bonaparte (1769-1821)  làm thay đổi Lịch Sử của nước Pháp và của Thế Giới

Napoléon Bonaparte (1769-1821) làm thay đổi Lịch Sử của nước Pháp và của Thế Giới 0

Turin: Tấm vải liệm thi thể Chúa Giê-su gây tranh cãi khi chứa ADN từ khắp thế giới

Turin: Tấm vải liệm thi thể Chúa Giê-su gây tranh cãi khi chứa ADN từ khắp thế giới 0

Lòng tham và suy tàn: Kho báu trong truyền thuyết và sự sụp đổ của những Hiệp sĩ dòng Đền

Lòng tham và suy tàn: Kho báu trong truyền thuyết và sự sụp đổ của những Hiệp sĩ dòng Đền 0

Lời trăn trối của Pi (Picasso)

Lời trăn trối của Pi (Picasso) 0

Những bức thư của Paul Cézanne

Những bức thư của Paul Cézanne 0

Niccolo Machiavelli (1469 – 1527) và tác phẩm Quân Vương (The Prince)

Niccolo Machiavelli (1469 – 1527) và tác phẩm Quân Vương (The Prince) 0

Nghệ thuật Tây Ban Nha (bài 3): Goya – người khổng lồ u uất

Nghệ thuật Tây Ban Nha (bài 3): Goya – người khổng lồ u uất 0

Nguồn gốc của biểu tượng Nữ thần công lý

Nguồn gốc của biểu tượng Nữ thần công lý 0

Cổ vật Việt Nam tại bảo tàng nước ngoài

Tiền cổ Việt Nam

Bảo tàng Cố Cung Đài Bắc

Bảo tàng Guimet

Tư liệu gốm sứ thời Tống

Tư liệu gốm sứ thời Minh

Tư liệu gốm sứ thời Thanh