Nghệ Thuật Xưa | Homepage

Category "Văn Hóa Châu Âu"

9 Tầng Địa ngục trong Thần Khúc của Đan-Tê

9 Tầng Địa ngục trong Thần Khúc của Đan-Tê 0

Đại chiến ở Marengo

Đại chiến ở Marengo 0

Napoléon Bonaparte (1769-1821)  làm thay đổi Lịch Sử của nước Pháp và của Thế Giới

Napoléon Bonaparte (1769-1821) làm thay đổi Lịch Sử của nước Pháp và của Thế Giới 0

Turin: Tấm vải liệm thi thể Chúa Giê-su gây tranh cãi khi chứa ADN từ khắp thế giới

Turin: Tấm vải liệm thi thể Chúa Giê-su gây tranh cãi khi chứa ADN từ khắp thế giới 0

Lòng tham và suy tàn: Kho báu trong truyền thuyết và sự sụp đổ của những Hiệp sĩ dòng Đền

Lòng tham và suy tàn: Kho báu trong truyền thuyết và sự sụp đổ của những Hiệp sĩ dòng Đền 0

Lời trăn trối của Pi (Picasso)

Lời trăn trối của Pi (Picasso) 0

Những bức thư của Paul Cézanne

Những bức thư của Paul Cézanne 0

Niccolo Machiavelli (1469 – 1527) và tác phẩm Quân Vương (The Prince)

Niccolo Machiavelli (1469 – 1527) và tác phẩm Quân Vương (The Prince) 0

Nghệ thuật Tây Ban Nha (bài 3): Goya – người khổng lồ u uất

Nghệ thuật Tây Ban Nha (bài 3): Goya – người khổng lồ u uất 0

Nguồn gốc của biểu tượng Nữ thần công lý

Nguồn gốc của biểu tượng Nữ thần công lý 0