Nghệ Thuật Xưa | Homepage
<h2><a href="http://nghethuatxua.com/tranh-cua-bui-xuan-phai-ban-gia-102-000-usd-la-gia/">Tranh của Bùi Xuân Phái bán giá 102.000 USD là giả?<a href='http://nghethuatxua.com/tranh-cua-bui-xuan-phai-ban-gia-102-000-usd-la-gia/#comments' class='comments-small'>(0)</a></a></h2>Họa sĩ Bùi Thanh Phương, con trai của cố danh họa Bùi Xuân Phái, khẳng định bức “Phố cổ Hà Nội” của cố danh họa Bùi Xuân Phái được bán <h2><a href="http://nghethuatxua.com/ngoc-ty-cua-vua-can-long-duoc-mua-voi-gia-gan-12-trieu-usd/">Ngọc tỷ của vua Càn Long được mua với giá gần 12 triệu USD<a href='http://nghethuatxua.com/ngoc-ty-cua-vua-can-long-duoc-mua-voi-gia-gan-12-trieu-usd/#comments' class='comments-small'>(0)</a></a></h2>Một mẫu ấn triện từ thế kỷ 18 của vua Càn Long vừa được mua với số tiền lên đến 11,8 triệu USD trong phiên đấu giá của nhà Sotheby's <h2><a href="http://nghethuatxua.com/phien-dau-gia-nghe-thuat-chau-a-cua-san-sothebys/">Một vài tác phẩm Việt Nam trong phiên đấu giá Nghệ Thuật Châu Á của sàn Sotheby&#8217;s ngày 02-03 oct 2016<a href='http://nghethuatxua.com/phien-dau-gia-nghe-thuat-chau-a-cua-san-sothebys/#comments' class='comments-small'>(0)</a></a></h2>

Le Pho

1907-2001

MATERNITY

signed in English and Chinese and stamped with a seal of the artist, ink and gouache on silk mounted on paper laid on cardboard
61 by 46.5 cm; 24 by 18 <h2><a href="http://nghethuatxua.com/don-duong-du-luan-cho-vu-kien-sothebys/">Dọn đường dư luận cho vụ kiện Sotheby&#8217;s<a href='http://nghethuatxua.com/don-duong-du-luan-cho-vu-kien-sothebys/#comments' class='comments-small'>(0)</a></a></h2>Sự kiện họa sĩ Bùi Thanh Phương, con trai cố danh hoạ Bùi Xuân Phái tố cáo và tuyên bố khởi kiện hãng đấu giá Sotheby’s vì bán tranh giả <h2><a href="http://nghethuatxua.com/tham-dinh-my-thuat-phan-ii-nhung-viec-can-lam-cua-cong-tac-giam-dinh-tac-pham-my-thuat/">Thẩm định Mỹ Thuật (Phần III) : NHỮNG VIỆC CẦN LÀM CỦA CÔNG TÁC GIÁM ĐỊNH TÁC PHẨM MỸ  THUẬT.<a href='http://nghethuatxua.com/tham-dinh-my-thuat-phan-ii-nhung-viec-can-lam-cua-cong-tac-giam-dinh-tac-pham-my-thuat/#comments' class='comments-small'>(0)</a></a></h2>Theo tôi nghĩ thì trình độ giám định mỹ thuật ở nước ta còn rất thấp so với thế giới (có lẽ chỉ ở mức độ… khởi điểm) Tuy nhiên, trong

Đồ Đồng

Theo dấu linga-kosa

Theo dấu linga-kosa 0

1. Tháng 9/1997, khi đang đi học khảo cổ ở Nhật Bản, tôi nhận được e-mail của một người bạn Đức, Thomas Ulbrich, thông báo từ ngày 13/10 đến ngày

Thú Sưu Tầm Tài Liệu Cổ

Sự Diệu Kỳ Của Thư Họa

Sự Diệu Kỳ Của Thư Họa 0

1. Thư Họa Trong Một Bức Tranh Phù Tang Bức tranh treo trên vách phòng làm việc của tôi chỉ là bản chụp trên lụa của một nguyên tác Nhật Bản,

Thú Chơi Cổ Ngoạn

Nhớ Tết nhập môn cổ vật

Nhớ Tết nhập môn cổ vật 1

Tôi nhớ lại cái Tết năm tôi bước sang tuổi "Băm", cái tuổi "tam thập" người xưa dậy là phải biết "lập thân, lập nghiệp", tức cưới được vợ, tậu

Cổ vật Việt Nam tại bảo tàng nước ngoài

Tiền cổ Việt Nam

Tư liệu gốm sứ BT Guimet

Tư liệu gốm sứ thời Tống

Tư liệu gốm sứ thời Minh

Tư liệu gốm sứ thời Thanh