Nghệ Thuật Xưa | Homepage
<h2><a href="http://nghethuatxua.com/cai-hiem-co-dang-quy-khong/">Cái « Hiếm » có đáng quý không ?<a href='http://nghethuatxua.com/cai-hiem-co-dang-quy-khong/#comments' class='comments-small'>(0)</a></a></h2>Có một hôm dăm ba anh em ngồi nói chuyện. Một anh kể : có một người mua tranh của một họa sĩ, không ngờ một hôm đến chơi nhà bạn <h2><a href="http://nghethuatxua.com/son-ta-my-thuat-thuan-tuy-hay-my-thuat-trang-suc/">Sơn Ta : Mỹ Thuật Thuần Túy hay Mỹ Thuật Trang Sức<a href='http://nghethuatxua.com/son-ta-my-thuat-thuan-tuy-hay-my-thuat-trang-suc/#comments' class='comments-small'>(0)</a></a></h2>Trong báo action ngày 21 juin (tháng 6) vừa rồi nhân bình phẩm cuộc Triển lãm của FARTA tại hội-quán Khai-trí, ông J.F.A nói : « Hội Họa thuộc về Mỹ-thuật thuần-túy, <h2><a href="http://nghethuatxua.com/tuong-giai-trai-bang-vang-thoi-minh-mang/">Tượng giải trãi bằng vàng thời Minh Mang<a href='http://nghethuatxua.com/tuong-giai-trai-bang-vang-thoi-minh-mang/#comments' class='comments-small'>(0)</a></a></h2>Tượng bằng vàng thời Nguyễn rất hiếm. Suốt 30 năm nghiên cứu, tôi chưa hề gặp pho tượng nào. Trên tạp chí của Hội đô thành hiếu cổ (BAVH) số <h2><a href="http://nghethuatxua.com/do-su-xanh-trang-viet-nam-tai-bao-tang-nuoc-ngoai/">Đồ sứ xanh trắng Việt Nam tại bảo tàng nước ngoài<a href='http://nghethuatxua.com/do-su-xanh-trang-viet-nam-tai-bao-tang-nuoc-ngoai/#comments' class='comments-small'>(0)</a></a></h2>Nghệ Thuật Xưa xin giới thiệu với các bạn một vài món đồ sứ xanh trắng Việt Nam tại bảo tàng nước ngoài. Một số hiện vật không thuộc bộ <h2><a href="http://nghethuatxua.com/mot-vai-tac-pham-viet-nam-trong-phien-dau-gia-nghe-thuat-the-ky-20-tai-san-christies-ngay-28-thang-5-nam-2017/">Một vài tác phẩm việt nam trong phiên đấu giá Nghệ Thuật thế kỷ 20 tại sàn Christie&#8217;s ngày 27 &#8211; 28 tháng 5 năm 2017<a href='http://nghethuatxua.com/mot-vai-tac-pham-viet-nam-trong-phien-dau-gia-nghe-thuat-the-ky-20-tai-san-christies-ngay-28-thang-5-nam-2017/#comments' class='comments-small'>(0)</a></a></h2>
Phiên đấu giá Nghệ Thuật Châu Á thế kỷ 20 hàng năm của nhà Christie's luôn là những phiên được giới sưu tầm và nhà nghiên cứu mỹ thuật Việt

Có thể bạn chưa biết?

Thăm quan bảo tàng Cung Điện Quốc Gia Đài Bắc

Thăm quan bảo tàng Cung Điện Quốc Gia Đài Bắc 0

Bảo tàng Cung điện Quốc gia được thành lập như là một phần của Bảo tàng Cung điện Bắc Kinh trong Tử Cấm Thành vào ngày 10 tháng 10 năm

Thú Sưu Tầm Tài Liệu Cổ

‘Codex Leicester’ – Cuốn sách đắt giá nhất thế giới của Da Vinci

‘Codex Leicester’ – Cuốn sách đắt giá nhất thế giới của Da Vinci 0

Cuốn sổ tay này của Leonardo da Vinci được viết vào khoảng năm 1508, là một trong 30 cuốn ghi chép trong suốt cuộc đời của ông. Trong số 30

Cổ vật Việt Nam tại bảo tàng nước ngoài

Tiền cổ Việt Nam

Bảo tàng Cố Cung Đài Bắc

Bảo tàng Guimet

Tư liệu gốm sứ thời Tống

Tư liệu gốm sứ thời Minh

Tư liệu gốm sứ thời Thanh