Nghệ Thuật Xưa | Homepage
<h2><a href="http://nghethuatxua.com/ba-buc-son-mai-bao-vat-quoc-gia-o-bao-tang-my-thuat/">Ba bức sơn mài bảo vật quốc gia ở Bảo tàng Mỹ thuật<a href='http://nghethuatxua.com/ba-buc-son-mai-bao-vat-quoc-gia-o-bao-tang-my-thuat/#comments' class='comments-small'>(0)</a></a></h2>Ba bức tranh sơn mài nằm trong 24 hiện vật, nhóm hiện vật được Thủ tướng công nhận bảo vật quốc gia cuối năm 2017.  Các tác phẩm đều của <h2><a href="http://nghethuatxua.com/cac-tac-pham-nghe-thuat-xuyen-thoi-dai-ve-tinh-yeu/">Các tác phẩm nghệ thuật xuyên thời đại về tình yêu<a href='http://nghethuatxua.com/cac-tac-pham-nghe-thuat-xuyen-thoi-dai-ve-tinh-yeu/#comments' class='comments-small'>(0)</a></a></h2>Từ xưa, tình yêu luôn là một đề tài lớn trong nghệ thuật. Đã có biết bao nghệ sĩ sáng tạo nên những tác phẩm vĩ đại ca ngợi tình <h2><a href="http://nghethuatxua.com/trien-lam-my-thuat-toan-quoc-cua-phap-phan-2/">Triển lãm mỹ thuật toàn quốc của Pháp (phần 2)<a href='http://nghethuatxua.com/trien-lam-my-thuat-toan-quoc-cua-phap-phan-2/#comments' class='comments-small'>(0)</a></a></h2>(tiếp phần I)
CÁC GIẢI THƯỞNG
Vốn từ xưa, các triển lãm chính thống cũng có trao các giải thưởng, nhưng sau đó việc này gây ra tranh cãi gay gắt, chẳng <h2><a href="http://nghethuatxua.com/trien-lam-my-thuat-toan-quoc-cua-phap-phan-1/">Triển lãm mỹ thuật toàn quốc của Pháp (phần 1)<a href='http://nghethuatxua.com/trien-lam-my-thuat-toan-quoc-cua-phap-phan-1/#comments' class='comments-small'>(0)</a></a></h2>I. MÔ HÌNH, QUY CHẾ, PHƯƠNG THỨC, TỔ CHỨC, QUY MÔ

1. Lần đầu xuất hiện: 1667, dưới thời vua Louis XIV (đỉnh cao của chế độ phong kiến Pháp), là <h2><a href="http://nghethuatxua.com/cac-tac-pham-nghe-thuat-dat-nhat-duoc-ban-dau-gia-vao-nam-2017/">Những tác phẩm nghệ thuật đắt nhất được bán đấu giá vào năm 2017<a href='http://nghethuatxua.com/cac-tac-pham-nghe-thuat-dat-nhat-duoc-ban-dau-gia-vao-nam-2017/#comments' class='comments-small'>(0)</a></a></h2>Đối với người hâm mộ trên thị trường nghệ thuật, thật khó để tưởng tượng được trong năm 2017 điều được nhớ đến hơn bất cứ điều gì khác là

Thú Sưu Tầm Tài Liệu Cổ

‘Codex Leicester’ – Cuốn sách đắt giá nhất thế giới của Da Vinci

‘Codex Leicester’ – Cuốn sách đắt giá nhất thế giới của Da Vinci 0

Cuốn sổ tay này của Leonardo da Vinci được viết vào khoảng năm 1508, là một trong 30 cuốn ghi chép trong suốt cuộc đời của ông. Trong số 30