Nghệ Thuật Xưa | Homepage

Category "Triểm lãm"

Triển lãm và Hội thảo bàn tròn về cuộc đời và sự nghiệp nghệ thuật của Vua Hàm Nghi tại Paris

Triển lãm và Hội thảo bàn tròn về cuộc đời và sự nghiệp nghệ thuật của Vua Hàm Nghi tại Paris 0

Triển lãm lớn nhất thế giới kỉ niệm 500 ngày mất của Leonardo da Vinci

Triển lãm lớn nhất thế giới kỉ niệm 500 ngày mất của Leonardo da Vinci 0

Triển lãm “Địa ngục và Ma” Châu Á

Triển lãm “Địa ngục và Ma” Châu Á 0

Tutankhamun – Kho báu của Pharaoh

Tutankhamun – Kho báu của Pharaoh 0

Triển lãm PICASSO : thời kỳ Xanh và Hồng

Triển lãm PICASSO : thời kỳ Xanh và Hồng 0

Bộ sưu tập nghệ thuật của Claude Monet

Bộ sưu tập nghệ thuật của Claude Monet 0

Vũ điệu của ánh sáng : triển lãm những kiệt tác của các nhà thờ Pháp vào thế kỷ 18

Vũ điệu của ánh sáng : triển lãm những kiệt tác của các nhà thờ Pháp vào thế kỷ 18 0

Triển lãm với chủ đề “khoả thân Nam trong hội hoạ từ năm 1800 đến nay”.

Triển lãm với chủ đề “khoả thân Nam trong hội hoạ từ năm 1800 đến nay”. 0

Triển lãm : BACCARAT – một huyền thoại về Pha Lê

Triển lãm : BACCARAT – một huyền thoại về Pha Lê 0

Triển lãm BABA BLING: sự giầu có của người nhập cư Trung Quốc tại Singapour

Triển lãm BABA BLING: sự giầu có của người nhập cư Trung Quốc tại Singapour 0

Tìm kiếm

Ảnh xưa Việt Nam

Bảo tàng Quốc gia Châu Á Pháp

Tiền Cổ & Kim Bài & Kim Khánh

Cổ vật Việt ở Hải Ngoại

Thảo luận mới nhất của bạn đọc

Bảo tàng Cố cung Đài Bắc

Gốm sứ thời Tống

Gốm sứ thời Minh

Gốm sứ thời Thanh