Nghệ Thuật Xưa | Homepage
Bản tin thị trường Nghệ thuật tháng 10 -2020

Bản tin thị trường Nghệ thuật tháng 10 -2020

0 Comments 🕔24.Sep 2020

Mọi thông tin trong bài được trích dẫn từ catalog nhà đấu giá, NTX không chịu trách nhiệm về thông tin này. Để rõ hơn xin vui lòng ban quản trị tại địa chỉ nghethuatxua@gmail.com

Phạm Hậu (1903 1995). Chùa Bắc Kỳ. Sơn mài, ký và đóng dấu của nghệ sĩ phía dưới bên phải. Năm 1939. Kích thước : 60 x110 cm. Giá ước lượng:
40.000 – 60.000 EUR
Lương Xuân Nhị (1914 2006). Vườn chuối (1939). Sơn dầu trên toan, ký bên trái phía dưới.
71 x 49,5 cm. Bức tranh được mua lại, vào năm 1939 hoặc 1940, trong cuộc triển lãm hàng năm của Trường Mỹ thuật Đông Dương, nơi các sinh viên và cựu học sinh đã triển lãm và bán các tác phẩm của họ. Hình ảnh đen trắng của bức tranh này được lưu giữ trong kho lưu trữ của Lương Xuân Nhị. Bức ảnh này sau đó được tái hiện trong chuyên khảo chính thức về “Lương Xuân Nhị” do Nhà xuất bản Mỹ thuật xuất bản tại Hà Nội năm 2003. Giá ước lượng:
15.000 – 20.000 EUR
MAI THU (1906-1980) Đọc thơ, 1943. Mực và màu trên lụa bồi trên bìa cứng. Có chữ ký và ghi ngày tháng ở phía dưới bên trái, tiêu đề ở mặt sau, kích thước: 54 x 45 cm. Có chứng chỉ xác thực của Madame Lan Mai, con gái của hoạ sĩ. Giá ước lượng: 40000 – 60000 EUR.
ALIX AYMÉ (1894-1989), Người bạn Annamite của tôi, Tien Maï. Etching, ký tên phía dưới bên phải và đánh số 7/50 phía dưới bên trái 20,7 x 17,5 cm. Giá ước lương: 1.000 – 1.500 EUR
Lou Bien, người chơi đàn nhị ở Phnôm Pênh, 1899. Màu nước, chì và mực trên giấy, ký tên và ghi ngày tháng phía dưới bên trái, kt 36 x 23,5 cm – 14 3/16 x 9 1/4 in. Giá ước lượng: 1.000 – 1.500 EUR
ALIX AYMÉ (1894-1989). Hai bé gái Huế. Than và phấn màu trên giấy, ký phía dưới bên phải. Kich thước : 28 x 23 cm -11 x 9 1/16 in. Giá ước lượng: 4.000 – 6.000 EUR
NGUYỄN NAM SƠN (1890-1973). Cò và cá, khắc gỗ, năm 1927, trên giấy, được ký trên mặt trái
76 x 49 cm (vừa mắt). Giá ước lượng: 15.000 – 20.000 EUR
ALIX AYMÉ (1894-1989). Lễ trong một ngôi chùa Vân Nam, khoảng năm 1928. Dầu trên bìa cứng, ký phía dưới bên phải. Kích thước : 53 x 38 cm -20 7/8 x 14 15/16 in. Giá ước lượng : 12.000 – 15.000 EUR
VU CAD DAM (1908-2000). Nude, 1941. Mực và màu trên lụa, có chữ ký và ghi ngày tháng ở phía dưới bên trái. Kích thước: 58,5 x 44,5 cm -23 1/4 x 17 1/2 in. Giá ước lượng: 60.000 – 80.000 EUR
MAI TRUNG THU (1906-1980). Le vent, 1945. Mực và màu trên lụa, có chữ ký và ghi ngày tháng ở phía dưới bên trái, có tiêu đề ở mặt sau. Kích thước : 55 x 46 cm -21 5/8 x 18 1/8 in. Giá ước lượng: 120.000 – 150.000 EUR
MAI TRUNG THU (1906-1980). Chiếc quạt, 1941. Mực và màu trên lụa, có chữ ký và đề ngày ở phía trên bên phải. Kích thước: 39,5 x 27,3 cm -15 9/16 x 10 3/4 in. Giá ước lượng: 30.000 – 50.000 EUR
MAI TRUNG THU (1906-1980). The little brother, 1941. Mực và màu trên lụa, ký tên và ghi ngày tháng trên bên phải. Kích thước : 28,7 x 36 cm -11 5/16 x 14 3/16 in. Giá ước lượng: 30.000 – 50.000 EUR
LE PHO (1907-2001). Cô gái trẻ với hoa mẫu đơn. Mực và màu trên lụa, ký trên bên trái
91 x 71 cm -35 7/8 x 27 7/8 in. Giá ước lượng:
MAI TRUNG THU (1906-1980). Le bain, 1942. Mực và màu trên lụa, có chữ ký và đề ngày ở phía trên bên phải. Kích thước: 45,5 x 29,8 cm -17 15/16 x 11 3/4 in. Giá ước lượng: 30.000 – 50.000 EUR
LE PHO (1907-2000). Hai chị em trên ban công. Mực và màu trên lụa, ký phía trên bên trái, có tiêu đề phía sau. Kích thước: 60 x 46 cm -23 5/8 x 18 1/8 in. Giá ước lượng: 250.000 – 300.000 EUR
MAI TRUNG THU (1906-1980). The Balcony, 1941. Mực và màu trên lụa, có chữ ký và đề ngày phía trên bên phải. Kích thước : 41,8 x 27,4 cm -16 7/16 x 10 13/16 in. Giá ước lượng: 30.000 – 50.000 EUR
NGUYỄN PHAN CHÁNH (1892-1984). La toilette, 1964. Mực và màu, có chữ ký và ghi ngày tháng phía dưới bên phải. Kích thước: 51 x 72,2 cm -20 1/16 x 28 1/4 in. Giá ước lượng: 80.000 – 120.000 EUR
VU CAD DAM (1908-2000). Hai phụ nữ trẻ, khoảng năm 1941-42. Đất nung, ký tên trên đế, đánh số 5/10 và ký hiệu dưới. Kích thước: 37 x 18 x 11 cm -14 9/16 x 7 1/16 x 4 5/16 in. Giá ước lượng: 18.000 – 22.000 EUR
MAI TRUNG THU (1906-1980). Giảng bài, 1945. Mực và màu trên lụa, có ký hiệu và ghi ngày tháng phía trên bên phải. Kích thước : 27 x 40,5 cm -10 5/8 x 15 1/2 in. Giá ước lượng: 60.000 – 80.000 EUR
ALIX AYMÉ (1894-1989). Màu nước trên lụa, ký phía dưới bên trái. Kích thước: 21,6 x 29,7 cm -8 1/2 x 11 5/8 inch. Giá ước lượng:
60.000 – 80.000 EUR
ALIX AYMÉ (1894-1989). Khung cảnh gia đình. Mực và màu trên lụa, ký phía dưới bên trái. Kích thước : 33,5 x 25,5 cm -13 1/8 x 10 in. Giá ước lượng: 15.000 – 20.000 EUR
NGUYỄN ANH (1914-2000). Young Girls, 1959. Phấn màu, chì, màu nước trên giấy, có chữ ký và ghi ngày tháng phía dưới bên phải. Kích thước : 63,5 x 44 cm -25 x 17 5/16 in. Giá ước lượng: 8.000 – 10.000 EUR
MAI TRUNG THU (1906-1980). Le jeu, 1960. Mực và màu trên lụa , ký và ghi ngày tháng phiá dưới trên trái. Kích thước : 23.5 x 101 cm -9 1/4 x 39 3/4 in. Giá ước lượng: 40 000 – 60 000 EUR
LE PHO (1907-2001). Cô gái trẻ trong vườn hoa. Sơn dầu trên vải, ký phía dưới bên phải. Kích thước : 100 x 73 cm -39 1/3 x 28 3/4 in. Giá ước lượng: 60 000 – 80 000 EUR
VU CAD DAM (1908-2000). L’invitation, 1967. Sơn dầu trên vải, có chữ ký và đề ngày ở phía dưới bên phải, tiêu đề, ký tên và ghi ngày ở mặt sau. Trong khung gốc của họa sĩ. Kích thước: 73 x 60,5 cm -28 3/4 x 23 3/4 in. Giá ước lượng: 40 000 – 60 000 EUR
LE PHO (1907-2001). Hai người phụ nữ. Sơn dầu trên vải, ký dưới bên phải. Kích thước : 38 x 46 cm -15 x 18 1/8 inch. Gía ước lượng:
10 000 – 15 000 EUR
LE PHO (1907-2001). Bó hoa. Dầu trên vải, ký trái phía dưới. Kích thước: 46 x 33,5 cm -18 1/8 x 13 3/16 in. Giá ước lượng: 12 000 – 15 000 EUR
VU CAD DAM (1908-2000). Mother and Children, 1966. Sơn dầu trên vải, ký tên và ghi ngày tháng ở phía dưới bên phải, có tiêu đề. Kích thước: 46 x 38 cm -18 1/8 x 15 in. Giá ước lượng:
12 000 – 15 000 EUR
ALIX AYME (1894-1989). Sản phụ, khoảng năm 1945-1950. Mực và màu trên lụa, ký hiệu phía dưới bên trái. Kích thước : 27 x 18 cm -10 5/8 x 7 1/16 in. Giá ước lượng: 4 000 – 6 000 EUR
ALIX AYMÉ (1894-1989). Tranh sơn mài, phong cảnh, ký phía dưới bên phải. Kích thước:
50 x 79,5 cm -19 2/3 x 31 1/3 in. Giá ước lượng: 5 000 – 7 000 EUR
NGUYỄN SIÊN (1916-2014). Young Girls in the Garden. Sơn mài, ba tấm, có chữ ký ở dưới bên trái. 120 x 135 cm -47 1/4 x 53 1/8 inch. Giá ước lượng: 4 000 – 6 000 EUR
Chân dung chú tiểu, Campuchia, 1943.Chì than và phấn màu trên giấy, ký và ghi ngày tháng phía trên bên trái 27,7 x 42,2 cm. Giá ước lượng:
ALIX AYMÉ (1894-1989). Người phụ nữ trẻ quấn khăn. Sơn mài, ký phía dưới bên phải
41,5 x 31 cm -16 5/16 x 12 ¼ in. Giá ước lượng: 5 000 – 8 000 EUR
ALIX AYMÉ (1894-1989). Cô gái và chim bồ câu. Sơn mài, ký phía dưới bên phải. Kích thước
45,5 x 38 cm -17 15/16 x 14 15/16 inch. Giá ước lượng: 15 000 – 20 000 EUR

Similar Articles

Top 10 tác phẩm đắt giá nhất được bán ra tại Pháp năm 2020

Top 10 tác phẩm đắt giá nhất được bán ra tại Pháp năm 2020 0

Năm 2020 là một năm đầy khó khăn cho nước Pháp do dịch covid gây

Dạo quanh các sàn đấu giá năm 2020: những tác phẩm có giá gõ búa cao nhất

Dạo quanh các sàn đấu giá năm 2020: những tác phẩm có giá gõ búa cao nhất 0

Nói rằng chúng ta đã có một năm tồi tệ nhất trên sàn đấu giá

Giày cổ của ‘nữ hoàng thị phi’ đấu giá chục nghìn đô

Giày cổ của ‘nữ hoàng thị phi’ đấu giá chục nghìn đô 0

Đôi giày trắng từ thế kỷ 18 của Marie-Antoinette, nữ hoàng cuối cùng của Pháp

Bản tin thị trường tháng 12-2020

Bản tin thị trường tháng 12-2020 0

Thông tin trong bài được lấy ra từ catalogue nhà đấu giá. Nghệ Thuật Xưa

Trung Quốc lại có thêm một kỷ lục mới về giá cho một tác phẩm hội hoạ – 1727 tỷ VND cho tác phẩm Ten Views of a Lingbi Stone.

Trung Quốc lại có thêm một kỷ lục mới về giá cho một tác phẩm hội hoạ – 1727 tỷ VND cho tác phẩm Ten Views of a Lingbi Stone. 0

Bộ sưu tập ở Bắc Mỹ có tên "The Ten-Views Lingbi Rock Retreat Collection" là

About Author

No Comments

No Comments Yet!

No one have left a comment for this post yet!

Write a Comment


Warning: Illegal string offset 'rules' in /homepages/33/d477395436/htdocs/wp-content/themes/piccione-theme/functions/filters.php on line 156

Warning: Illegal string offset 'rules' in /homepages/33/d477395436/htdocs/wp-content/themes/piccione-theme/functions/filters.php on line 157
<

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Tìm kiếm

Ảnh xưa Việt Nam

Brow collection

Bảo tàng Quốc gia Châu Á Pháp

Tiền Cổ & Kim Bài & Kim Khánh

Cổ vật Việt ở Hải Ngoại

Bảo tàng Cố cung Đài Bắc

Gốm sứ thời Tống

Gốm sứ thời Minh

Gốm sứ thời Thanh