Hiện vật  : địa xanh trắng trang trí rồng

Niên đại : TK 18

Ngày đấu giá : 06/07/2016

Đường kính : 19,5 cm.

Tình trạng : Một vài vết nẻ trên vành miệng

Giá ước lượng :  300-500 EUR

Địa điểm đấu giá : Pháp

téléchargement DSC01798 DSC01799

1 thought on “Đĩa xanh trắng Nội Phủ Thị Trung, giá ước lượng 300 – 500 €

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.