Thời Nguyên, Trung Quốc bị thống trị bởi ngoại bang, tuy vậy triều đình Nguyên không những không tàn phá các lò sứ, mà trái lại còn mở rộng quy mô sản xuất hơn trước, phong cách các đồ sứ cũng như bộ mặt văn hoá thời kỳ này có nhiều biến đổi to lớn. Những lò sứ như Cảnh Đức Trấn, Long Tuyền, Lò Quân, Từ Châu, đều phát triển cực thịnh. Một số dòng sứ độc sắc, hoa lam và sứ màu liên tục đươc phát triển và kế thừa vào các đời sau đó. Riêng dòng sứ hoa lam chúng ta được chứng kiến những sản phẩm với những tiến bộ vượt bậc trong kỹ thuật, trong thủ pháp tạo hình cũng như hoa văn trang trí trong hai thời Nguyên – Minh.

Năm 2015 là một năm lên ngôi của đồ sứ trắng xanh Trung Quốc, rất nhiều đồ Nguyên Minh được các nhà sưu tầm tung ra thị trường, trên sàn Sotheby, một số món đã có giá tới vài triệu mỹ kim. Những món đồ Nguyên thường là đắt nhất bởi độ hiếm của nó, những hiện vật có kích cỡ lớn (trên 40cm) trên thế giới hiện chỉ đến trên đầu ngón tay, thường là nằm trong bộ sưu tập của các bảo tàng danh tiếng, hoặc không thì cũng rơi vào tay của những nhà sưu tầm quý tộc.

Chúng ta cùng chiếm ngưỡng một số hiện vật trắng xanh được bán ra trong năm nay nhé:

Bình trắng xanh thời Nguyên, bán đấu giá vào ngày 29 thang 11 năm 2015 tại Bắc Kinh.

Cao : 38 cm

Giá 18.975.000 Nhân Dân Tệ (RMB), khoảng 65 tỷ VND

 

Bình sứ trắng xanh Nguyên, bình thuộc về bộ st tư nhân quan trọng ở Châu Á.

Cao : 38 cm

Đấu giá ngày 08 tháng 12 năm 2015 tại Bắc Kinh.

Giá : 9.200.000 RMB, khoảng 32 tỷ VND

Mình trắng xanh, giao thoa giữa hai thời kỳ Nguyên – Minh Hồng Vũ

Cao : 48 cm

Đấu giá ngày 08 tháng 12 năm 2015 tại Bắc Kinh

Giá 8.050.000 RMB khoảng 28 tỷ VND

 

Bình xanh trắng Nguyên – Minh? Thuộc bộ sưu tập tư nhân quan trọng ở TQ.

Cao : 27.2 cm

Đâu giá 19 tháng 5 năm 2015

Giá :  5.405.000 RMB, khoảng hơn 18 tỷ VND

Đĩa xanh trắng Nguyên

Đấu giá tại Bắc Kinh ngày 6 tháng 6 năm 2015

Đường Kính : 41.5 cm

Giá: 2.990.000 RMB, khoảng 10 tỷ VND

Đĩa vịt xanh trắng Nguyên, thuộc bộ sưu tập tư nhân Nhật Bản

Đấu giá ngày 5 tháng 7 năm 2015 tại Xiling

Cao 6.5 cm, đường kính 40.5 cm

Giá 1.437.500 RMB, khoảng 5 tỷ VND

Bát xanh trắng Nguyên

Đường kính 18 cm

Đấu giá 13 tháng 5 năm 2015 tại Sotheby, London

Giá : 112.500 Bảng Anh

Bình trắng xanh  nguyên vẽ phượng, thuộc bst tư nhân quan trọng ở TQ

Cao 25.5 cm

Đấu giá tại Sotheby, London

Giá : 106.250 bảng Anh

Đĩa Minh Vĩnh Lạc vẽ nho và hoa, thuộc bst của GEUNNOL Favorites

Đường kính 43.2 cm

Đấu giá tại Sotheby

Giá:  5.122.000 USD

Bính sứ xanh trắng Minh xuande

Cao : 13.8 cm

Đấu giá bởi Sotheby tại London ngày 13 tháng 5 năm 2015

Giá 3.845.000 bảng Anh

Đĩa Minh xuande vẽ cá

Đường kính 17.8 cm

Đấu giá bởi Sotheby Hongkong

Giá: 24.080.000 HKD

 

Bát Minh xuande

Đấu giá tại Bắc Kinh ngày 07 tháng 6 nam 2015

Giá : 16.675.000 RMB

Bình xanh trắng Minh thuộc bst tư nhân quan trọng Nhật Bản

Cao 34 cm

Đâu giá tại Bắc Kinh ngày 08 tháng 12 năm 2015

Giá : 9.890.000 RMB

Đĩa Nguyên Minh

Đường kính 39.5 cm

Đấu giá tại Bắc Kinh ngày 19 tháng 5 năm 2015

Giá : 9.775.000 RMB

Bình trắng xanh Minh

Cao 29 cm

Đấu giá bởi Sotheby HongKong ngày 7 tháng 10 năm 2015

Giá : 10.280.000 HKD

Bình Minh Xuande

Cao 30.1 cm

Đấu giá tại Bắc Kinh ngày 29 tháng 11 năm 2015

Giá : 7.200.000 RMB

 

Bình xanh trắng Minh Vĩnh Lạc

Đường kính 17,8 cm, cao 17 cm

Đấu giá tại Bắc Kinh ngày 7 tháng 6 năm 2015

Đĩa vẽ nho thời Minh

Đường kính 37 cm

Đấu giá  ngày 15 tháng 11 năm 2015

Giá : 6.325.000 RMB

Đĩa vẽ nho thời Minh

Đường kính 38 cm

Đấu giá 08 tháng 12 năm 2015 tại Bắc Kinh

Đĩa từng được bán tại christes Hồng Kong vào các năm 1993, 2000, tại TQ vào năm 2004 và tiếp tục chuyển chủ trong năm vừa qua.

Giá : 5.980.000 RMB

Bát Minh Xuande, thuộc bst quan trong tại Nhật Bản

Đường kính 20 cm

Đấu giá tại Bắc Kinh ngày 19 tháng 11 năm 2015

Giá :  5.750.000 RMB

Bình xanh trắng Minh

Cao 25 cm

Đấu giá tại Bắc Kinh ngày 07 tháng 6 năm 2015

Giá : 5.175.000 RMB

Chum Minh vẽ Phượng

Cao 67 cm

Đâu giá tại Bắc Kinh ngày 08 tháng 12 năm 2015, hiện vật từng được đấu giá một lần tại NewYork và sau đó là Bắc Kinh và tiếp tục chuyển chủ năm vừa qua.

Giá : 4.830.000 RMB

Chum Minh xanh trắng

Cao 44 cm

Đấu giá tại Bắc Kinh ngày 19 tháng 5 nam 2015

Giá :  4.830.000 RMB

Bát Minh Xuande hoa mẫu đơn

Đường kính 20.2 cm

Đấu giá tại Bắc Kinh ngày 07 tháng 6 năm 2015

Giá:  4.370.000 RMB

Bát xanh trắng Minh, dk 11 cm, giá 4.025.000 RMB

 

Chum Minh vẽ rồng, dk 15.5 cm, cao 12.5 cm, giá 4.720.000 HKD

Đĩa Minh, kích cỡ các đk long ngoài, lòng trong và chiêu cao 34.4 x 24.6 x 6.7 cm, giá 3.200.000 RMB

Đĩa Minh, dk 40 cm, đấu giá tại Bonhams HongKong, giá 3.880.000 HKD

Hộp sứ xanh trắng Minh, dk 29.7 cm, đâu gía tại Sotheby Hongkong, giá 3.920.000 HKD

Bình Minh, cao 56cm, đấu giá tại Sotheby london, giá: 389.000 bảng anh.

Đĩa Minh, dk 41 cm, đấu giá tại Bắc Kinh, giá 2.760.000 RMB

Chén Minh, dk 13.2 cm, cao 9.4 cm, đấu giá tại Bắc Kinh, giá : 2.760.000 RMB

 

Bình trắng xanh Minh, cao 34 cm, đấu giá tại Bắc Kinh, 2.300.0000 RMB

Đĩa Minh Vĩnh Lạc, dk 27.8 cm, đấu giá tại Bác Kinh, giá 2.300.000 RMB

Đĩa Minh vẽ hoa xen, dk 34 cm, đấu giá tại Bắc Kinh, giá 2.127.500 RMB

Đĩa Minh vẽ hoa xen, dk 31.5 cm, giá 2.070.000 RMB

Đĩa Minh Vĩnh Lạc, dk 32.5 cm, đấu giá tại Bắc Kinh, thuộc bst Nhật Bản, giá 2.012.500 RMB

Chậu Minh Vạn Lịch, dk 47.8 cm, đấu giá tại Bắc Kinh, giá 1.955.000 RMB

Đĩa Minh vẽ rồng, đk 53.5 cm, đấu giá tại Christies HongKong, giá 2.200.000 HKD

Chum Minh, dk 20,6 cm, đấu giá tại Sotheby Hongkong, giá 1.875.000 HKD

Bát Minh Vĩnh Lạc, dk 17 cm, cao 7.8 cm, đấu giá tại XIling, giá 1.092.500 RMB

Bát Minh, dk 9 cm, đấu gía tại Bonhams Hongkong, giá 1.360.000 HKD

Bát Minh màu xanh trắng, dk 14,6 cm, đấu giá tại Bắc Kinh, giá 1.035.000 RMB

Hũ xanh trắng Minh, cao 21.5 cm, đấu giá bởi Christie NewYork, giá 161.000 USD

Hồ lô Minh, cao 47.2 cm, đấu giá tại Christie HongKong, giá 1.120.000 HKD

Bình xanh trắng Minh, cao 16.5 cm, giá 862.000 RMB

Bát Minh Vạn Lịch, dk 19 cm, đấu giá tại Bắc Kinh, thuôc bst bt Osaka, Nhật Bản, giá 839.500 RMB

 

Ấm Minh cao 33.7 cam, đấu giá tại Bắc Kinh, giá 880.000 RMB

Minh xuande, dk 40.5cm, giá 724.500 RMB

Đĩa Minh, dk 9.6 cm, giá 701.500 RMB

Minh vạn lịch, cao 9.6 cm, giá 701.500 RMB

 

Minh vạn lịch, dk 12.3 cm, giá 690.000 RMB

 

Chum Minh, cao 28 cm, giá 690.000 RMB

Chum Minh, rộng 32 cm, cao 29 cm, giá 632.500 RMB

Bat Minh, dk 30.4cm, giá 632.500 RMB

Hũ Minh, dk 19.7 cm, đấu giá bởi Christie NewYork, giá 93.750 USD

Lọ Minh, cao 78.5 cm, giá 598.00 RMB

 

Hũ Minh- Thanh, dk 21.3 cm, đấu giá bởi Christies New York, giá 87.000 USD.

Chum Minh, dk 23.5 cm, giá 552.000 RMB

Đĩa Minh, dk 18.9 cm, đấu giá tại Sotheby Hongkong, giá 687.500 HKD

Chum Minh, cao 40,6 cm, đấu giá Christie New York, giá 81.250 USD

 

Hũ Minh, cao 18.3 cm, giá 506.000 RMB

Bát Minh, cao 11.5 cm, đấu giá tại Sotheby Hongkong, giá 525.000 HKD

Lọ xanh trắng thời Minh, cao 9.5 cm, chiều dài 24 cm, chiều rộng 15.3 cm. Giá 519.200 HKD

 

Bình xanh trắng, đấu giá Sotheby Cadana, giá 62.500 USD.

Chum Minh, cao 13.3 cm, giá 402.500 RMB

Minh Vạn Lịch, cao 40 cm, đấu giá Christies New York, giá 60.000 USD

 

 

Đĩa Minh, dk 16.8 cm, đấu giá Bắc Kinh, giá 368.000 RMB

Đĩa Minh xanh trắng vẽ rồng, dk 38.3cm, đấu giá Christie New York, giá 56.250 USDUSD

 

Chum Minh Thành Hoá, cao 11 cm, giá 345.000 RMB

Bình rượi Minh, cao 30 cm, giá 345.000 RMB

Bát Minh, dk 14 cm, đấu giá Christie New York, giá 52.500 USD

Hồ lô Minh, cao 34.1 cm, đấu giá tại Christie New York, giá 52.500 USD

Chum Minh, cao 9.5 cm, đấu giá tại Sotheby Londo, giá 33.750 bảng Anh.

 

Anthony NGUYEN (Dịch và tổng hợp)

Nguồn : 360doc.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.