Nghệ Thuật Xưa | Homepage
Hiệu đề trên gốm sứ Trung Hoa

Hiệu đề trên gốm sứ Trung Hoa

0 Comments 🕔27.Oct 2013

phan_loai_trien_do_su

phan_loai_trien_do_su1

phan_loai_trien_do_su2

phan_loai_trien_do_su3

phan_loai_trien_do_su4

phan_loai_trien_do_su5

phan_loai_trien_do_su6

phan_loai_trien_do_su7

phan_loai_trien_do_su8

phan_loai_trien_do_su9

phan_loai_trien_do_su10

phan_loai_trien_do_su11

phan_loai_trien_do_su12

phan_loai_trien_do_su13

phan_loai_trien_do_su14

Similar Articles

Cái nhìn của người trong cuộc về chiếc ang gốm Nhữ Diêu Tống

Cái nhìn của người trong cuộc về chiếc ang gốm Nhữ Diêu Tống 0

Chiếc ang gốm Nhữ Diêu Tống triều vừa đạt giá kỉ lục gần 38 triệu

Đồ sứ xanh trắng Việt Nam tại bảo tàng nước ngoài

Đồ sứ xanh trắng Việt Nam tại bảo tàng nước ngoài 0

Nghệ Thuật Xưa xin giới thiệu với các bạn một vài món đồ sứ xanh

Hiệu đề trên đồ sứ Ký Kiểu

Hiệu đề trên đồ sứ Ký Kiểu 0

Trước tiên, tôi xin nói về thuật ngữ hiệu đề được sử dụng ở đây.

Vua Thành Thái và bộ đồ ăn Đại Nam

Vua Thành Thái và bộ đồ ăn Đại Nam 0

Năm 1891, Frédéric Baille, Khâm sứ Trung Kỳ tại Huế, kể lại : “các sản

Những món đồ gốm sứ đắt giá nhất năm 2016 tại sàn Sotheby’s

Những món đồ gốm sứ đắt giá nhất năm 2016 tại sàn Sotheby’s 0

Mặc dù tổng doanh thu năm nay của các sàn đấu giá sụp giảm so

About Author

No Comments

No Comments Yet!

No one have left a comment for this post yet!

Write a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *