Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Nghệ Thuật Xưa | Homepage
Phiên đấu giá nghệ thuật đương đại châu Á tại HongKong tháng 11 -2018

Phiên đấu giá nghệ thuật đương đại châu Á tại HongKong tháng 11 -2018

0 Comments 🕔08.Nov 2018

*Lưu ý: thông tin trong bài đươc dịch từ catalog nhà đấu giá, NTX không chịu trách nhiệm về những thông tin này. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ ban quản trị tại địa chỉ nghethuatxua@gmail.com

LÊ PHO (VIỆT NAM, 1907-2001)
Nostalgie (Nostalgia)
đã ký ‘Le pho’ và ký lại bằng tiếng Hoa (phía dưới bên phải)
mực và bột màu trên lụa
60 x 45 cm. (23 5/8 x 17 3/4 in.)
Được vẽ năm 1938,  có ấn triện của họa sĩ

Nguồn gốc :

Hồng Kông Sotheby, ngày 16 tháng 4 năm 2006, Lô 98
Mua từ phiên đấu giá trên bởi chủ sở hữu hiện tại
Bộ sưu tập tư nhân, Hoa Kỳ

 

 

TRỊNH VAN (VIỆT NAM, B. 1917)
Cảnh săn bắn ở miền Trung Bắc Việt Nam
đã ký ‘Trịnh Van’ và ghi ngày ‘1943’ (phía dưới bên phải)
sơn mài trên ván gỗ
115,5 x 159,5 cm (45 7/16 x 62 3/4 inch)
Được vẽ năm 1943

Nguồn gốc

Sotheby’s Hồng Kông, ngày 6 tháng 10 năm 2014, Lô 288
Được mua tại phiên đấu giá trên bởi chủ sở hữu hiện tại
Bộ sưu tập tư nhân, Pháp

 

MAI TRUNG THU (VIỆT NAM, 1906-1980)
Maternite
đã ký ‘MAI THU’ và ghi ngày bằng tiếng Trung ’55’ (phía dưới bên trái)
mực và bột màu trên lụa, khung gốc của họa sĩ
36 x 22 cm. (14 1/8 x 8 5/8 inch)
Được vẽ vào năm 1955, có ấn triện của họa sĩ

Nguồn gốc

Christie’s Hồng Kông, ngày 25 tháng 11 năm 2012, Lô 183
Mua từ phiên đấu giá trên bởi chủ sở hữu hiện tại
Bộ sưu tập tư nhân, Pháp

 

MAI TRUNG THU (VIỆT NAM, 1906-1980)
Jeune Femme Endormie (Người phụ nữ trẻ ngủ)
đã ký ‘MAI THU’ và ghi ngày bằng tiếng Hoa ’67’ (phía trên bên phải)
mực và bột màu trên lụa, khung gốc của họa sĩ
15 x 18 cm. (5 7/8 x 7 1/8 inch)
Được vẽ năm 1967, có ấn triện của họa sĩ

Nguồn gốc

Sotheby’s Hồng Kông, ngày 6 tháng 4 năm 2013, Lô 283
Được mua từ phiên đấu giá trên bởi chủ sở hữu hiện tại
Bộ sưu tập tư nhân, Pháp

 

MAI TRUNG THU (VIỆT NAM, 1906-1980)
Mère et Enfants (Mẹ và Trẻ em)
đã ký ‘MAI THU’ và ghi ngày bằng tiếng Hoa ’46’ (phía dưới bên trái)
mực và bột màu trên lụa
78 x 62,5 cm. (30 ¾ x 24 ¾ in.)
Được vẽ năm 1946, có triện của họa sĩ

Nguồn gốc

Phòng trưng bày nghệ thuật DuMouchelles, Detroit, Michigan, Hoa Kỳ
Mua từ phòng trưng bày trên bởi chủ sở hữu hiện tại

 

MAI TRUNG THU (VIỆT NAM, 1906 – 1980)
La Douleur (Đau)
đã ký ‘MAI THU’ và ghi ngày bằng tiếng Hoa ’66’ (phía trên bên trái)
mực và bột màu trên lụa trong khung gốc của nghệ sĩ
26 x 15 cm. (10 1/4 x 5 7/8 inch)
Được vẽ năm 1966, có triện của họa sĩ

 

MAI TRUNG THU (VIỆT NAM, 1906-1980)
Người phụ nữ bên cửa sổ
đã ký ‘MAI THU’ và ghi ngày bằng tiếng Hoa ’52’ (phía trên bên phải)
mực và bột màu trên lụa
28 x 21 cm. (11 x 8 1/4 inch)
Được vẽ vào năm 1952, có triện của họa sĩ

Nguồn gốc

Sotheby’s Hồng Kông, ngày 6 tháng 4 năm 2013, Lô 299
Được mua từ phiên đấu giá trên bởi chủ sở hữu hiện tại
Bộ sưu tập tư nhân, Pháp

 

MAI TRUNG THU (VIỆT NAM, 1906 – 1980)
Mère et Enfant (Mẹ và Con)
đã ký ‘MAI THU’ và ghi ngày ’47’ bằng tiếng Hoa (phía dưới bên phải)
mực và bột màu trên lụa
46 x 54,5 cm. (18 1/8 x 21 1/2 inch)
Được vẽ năm 1947, có dấu ấn của nghệ sĩ

 

MAI TRUNG THU (VIỆT NAM, 1906-1980)
La Jeune Femme và la Cage à Oiseaux (Cô gái với Lồng chim)
đã ký ‘MAI THU’ ngày ‘1943’ (phía trên bên trái)
mực và bột màu trên lụa
46 x 35 cm. (18 1/8 x 13 3/4 in.)
Được vẽ năm 1943, có dấu triện của nghệ sĩ

Nguồn gốc

Bộ sưu tập tư nhân, Argentina

 

NGUYỄN PHAN CHANH (VIỆT NAM, 1892-1984)
La Laveuse (Máy giặt)
đã ký và ghi bằng tiếng Hoa (giữa bên phải)
mực và bột màu trên lụa
64 x 50 cm. (25 1/4 x 19 5/8 inch)
Được vẽ vào năm 1931

Nguồn gốc

Sotheby’s Hong Kong, ngày 5 tháng 10 năm 2013, Lô 30
Được mua từ phiên đấu giá trên bởi chủ sở hữu hiện tại
Bộ sưu tập tư nhân, Hoa Kỳ

 

HOÀNG TÍCH CHU (VIỆT NAM, 1912-2003)
Paysage du Tonkin (Cảnh Quan Bắc Bộ)
sơn mài trên ván gỗ: ký ‘Tich Chu’ và ngày ’59’ (dưới bên trái)
bút chì trên giấy: ký ‘Chu’ (phía dưới bên trái)

kích thược tranh sơn mài trên ván gỗ: 65 x 80 cm. (25 5/8 x 31 1/2 inch)
kích thước tranh bút chì trên giấy: 19 x 28 cm. (7 ½ x 11 inch)
Thực hiện năm 1959 (2)

 

NGUYỄN TU NGHIEM (VIỆT NAM, 1922-2016)
Ong Thanh Gong
đã ký ‘nge’ và ngày ’80’ (phía dưới bên trái)
sơn mài trên gỗ
41 x 38 x 7 cm. (16 1/8 x 15 x 2 3/4 in.)
Được thực hiện vào năm 1980

Nguồn gốc

Mua trực tiếp từ nghệ sĩ của chủ sở hữu hiện tại
Bộ sưu tập riêng, Pháp

 

NGUYỄN GIA TRI (VIỆT NAM, 1908-1993)
Nông dân
đã ký ‘Ng Tri’ (phía dưới bên phải)
sơn mài, vỏ trứng, dát vàng và các vật liệu tự nhiên trên gỗ
45 x 62,5 cm. (17 3/4 x 24 3/4 inch)

Nguồn gốc

Hồng Kông Christie, ngày 25 tháng 11 năm 2012, Lô 216
Hồng Kông Christie, ngày 29 tháng 11 năm 2015, Lô 485
Được mua phiên trên bởi chủ sở hữu hiện tại

 

NGUYỄN GIA TRI (VIỆT NAM, 1908-1993)
Phụ nữ và trẻ em
sơn mài trên ván gỗ với vỏ trứng và vật liệu tự nhiên
100 x 79 cm. (39 3/8 x 31 1/8 inch)
Thực hiện năm 1968

 

NGUYỄN GIA TRI (VIỆT NAM, 1908-1993)
Hai quý bà
đã ký ‘Ng Tri’ (phía dưới bên phải)
sơn mài trên bảng gỗ với vỏ trứng và vật liệu tự nhiên
88 x 67 cm. (34 5/8 x 26 3/8 inch)

Nguồn gốc

Từ bộ sưu tập của gia đình nghệ sĩ
Christie’s Hồng Kông, ngày 25 tháng 11 năm 2012, Lô 215
Được mua từ phiên đấu giả trên bởi chủ sở hữu hiện tại
Bộ sưu tập tư nhân, Pháp

 

NGUYỄN SANG (VIỆT NAM, 1923-1988)
Sumo
đã ký ‘NG SANG’ và ghi ngày ‘1976’ (phía dưới bên trái)
sơn mài trên ván gỗ
80,5 x 100,5 cm. (31 3/4 x 39 5/8 inch)
Thực hiện năm 1976

 

NGUYỄN TU NGHIEM (VIỆT NAM, 1922-2016)
Múa cổ
đã ký ‘nge’ và ngày ’80’ (phía dưới bên trái)
sơn mài trên ván gỗ
82 x 164 cm. (32 1/4 x 64 5/8 inch)
Được thực hiện vào năm 1980

 

NGUYỄN TU NGHIEM (VIỆT NAM, 1922-2016)
Kim van Kiều
đã ký ‘nge’ và ghi ngày ’78’ (phía dưới bên phải)
sơn mài trên ván gỗ
64,3 x 47 cm. (25 3/8 x 18 1/4 in.)
Được thực hiện vào năm 1978

Nguồn gốc

Mua trực tiếp từ nghệ sĩ bởi chủ sở hữu hiện tại
Bộ sưu tập riêng, Pháp

 

VU CAO DÀM (VIỆT NAM, 1908-2000)
Mẹ và con
ký ‘vu cao dam’ và ghi ngày ’78’ (phía dưới bên phải)
dầu trên vải
60 x 48 cm (23 3/4 x 19 inch)
Được vẽ vào năm 1978

Nguồn gốc

Phòng trưng bày Wally Findlay, New York, Hoa Kỳ
Mua từ phòng trừng bày trên bởi chủ sở hữu trước
Từ đó cho đến chủ sở hữu hiện tại
Bộ sưu tập tư nhân, Hoa Kỳ

 

VU CAO DÀM (VIỆT NAM, 1908-2000)
Divinité (Divinity)
ký và ghi ngày ‘Vũ cao đàm 71’ (phía dưới bên phải);

sơn dầu trên vải
65,3 x 54,4 cm. (25 3/4 x 21 3/8 inch)
Được vẽ năm 1971

Nguồn gốc

Phòng trưng bày Wally Findlay, New York, Hoa Kỳ
Mua lại từ phòng trưng bày trên bởi chủ sở hữu trước đó, thừa kếtrong gia đình cho chủ sở hữu hiện tại
Bộ sưu tập tư nhân, Hoa Kỳ

 

VU CAO DAM (VIỆT NAM, 1908-2000)
Les Pivoines (Peonies)
đã ký ‘vu cao dam’ và ghi ngày ’64’ (phía dưới bên trái)
Sơn dầu trên vải
46,5 x 36 cm. (18 1/4 x 14 1/8 inch)
Được vẽ năm 1964

Nguồn gốc

Bộ sưu tập tư nhân, Hoa Kỳ

 

VU CAO DAM (VIỆT NAM, 1908-2000)
Chân dung một cô gái trẻ
đã ký ‘Vu cao dam’ (phía dưới bên phải)
tổng hợp trên lụa
45 x 28 cm. (17 3/4 x 11 inch)
vẽ khoảng năm 1950-1952

Nguồn gốc

Phòng trưng bày Leighton, New Jersey, Hoa Kỳ
Bộ sưu tập tư nhân USA

 

LÊ PHO (VIỆT NAM, 1907-2001)
Mẹ và con với hoa
đã ký ‘Le pho’ và ký lại bằng tiếng Hoa (phía dưới bên phải)
mực và bột màu trên lụa
63 x 90 cm. (24 3/4 x 35 3/8 inch)
Vẽ khoảng 1958

Nguồn gốc

Bộ sưu tập tư nhân, Hoa Kỳ

 

LÊ PHO (VIỆT NAM, 1907-2001)
Mere et l’enfant (Mẹ và con)
đã ký ‘Le pho’ và ký lại bằng tiếng Hoa (phía dưới bên phải)
sơn dầu trên lụa
50,5 x 38 cm. (20 x 15 inch)
Vẽ năm 1960

Nguồn gốc

Phòng trưng bày nghệ thuật Beard, Minnesota, Hoa Kỳ
Phòng trưng bày nghệ thuật DuMouchelles, Detroit, Michigan, Hoa Kỳ
Mua từ phòng trưng bày trên bởi chủ sở hữu hiện tại

 

LÊ PHO (VIỆT NAM, 1907-2001)
Couture (may)
đã ký ‘Le pho’ và ký lại bằng tiếng Hoa (phía dưới bên phải)
mực và bột màu trên lụa dán trên giấy
39 x 24 cm. (15 3/8 x 9 1/2 inch)
Vẽ khoảng 1955-1956

Nguồn gốc

Bộ sưu tập tư nhân, Hoa Kỳ

 

LÊ PHO (VIỆT NAM, 1907-2001)
Lady trong vườn
đã ký ‘Le pho’ và ký lại bằng tiếng Hoa (phía dưới bên phải)
mực và bột màu trên lụa
33,5 x 22,5 cm. (13 1/4 x 8 7/8 inch)
Vẽ năm 1956

Nguồn gốc

Bộ sưu tập tư nhân, Hoa Kỳ

 

VU CAO DAM (VIỆT NAM, 1908-2000)
Maternité
đã ký ‘vu cao dam’ và ghi ngày ’66’ (phía dưới bên phải)
sơn dầu trên vải
80,5 x 65,5 cm. (31 3/4 x 25 3/4 inch)
Được vẽ năm 1966

Nguồn gốc

Phòng trưng bày nghệ thuật Vixseboxse, Ohio, Hoa Kỳ
Bộ sưu tập tư nhân, Hoa Kỳ

 

VU CAO DAM (VIỆT NAM, 1908-2000)
Divinité (Divinity)
sơn dầu trên vải
65 x 54 cm. (25 5/8 x 21 1/4 in.)

Nguồn gốc

Bộ sưu tập tư nhân, Hoa Kỳ

 

LÊ PHO (VIỆT NAM, 1907-2001)
Le Lecture (Đọc)
đã ký ‘Le pho’ và ký lại bằng tiếng Hoa (phía dưới bên phải)
kỹ thuật hỗn hợp trên lụa dán trên ván
64 x 49 cm. (25 1/4 x 19 1/4 in.)
Vẽ khoảng 1956

Nguồn gốc

Phòng trưng bày Findlay, Chicago, Hoa Kỳ
Mua từ trên bởi chủ sở hữu hiện tại
Bộ sưu tập tư nhân, New Jersey, Hoa Kỳ

 

LÊ PHO (VIỆT NAM, 1907-2001)
đã ký ‘Le pho’ và ký lại bằng tiếng Trung (phía dưới bên phải)
sơn dầu trên vải
45 x 32 cm. (17 3/4 x 12 5/8 inch)
Vẽ năm 1970

Nguồn gốc

Bộ sưu tập tư nhân, Hoa Kỳ

 

LÊ PHO (VIỆT NAM, 1907-2001)
Hai cô gái với hoa
sơn dầu trên vải
45,5 x 54,5 cm. (17 7/8 x 21 1/2 inch)
Vẽ năm 1970

Nguồn gốc

Christie’s Singapore, ngày 30 tháng 9 năm 2001, Lô 297
Được mua từ trên bởi chủ sở hữu hiện tại
Bộ sưu tập tư nhân, Hoa Kỳ

 

LÊ PHO (VIỆT NAM, 1907-2001)
Cặp đôi tình nhân
đã ký ‘Le pho’ và ký lại bằng tiếng Hoa (phía dưới bên phải)
mực và bột màu trên lụa
57,5 x 30 cm. (22 5/8 x 11 3/4 in.)
Vẽ  1938-1940
có ấn triện của nghệ sĩ

Nguồn gốc

Bộ sưu tập tư nhân, Hoa Kỳ

 

LE PHO (VIETNAM, 1907-2001)
Young Woman with Flowers
signed ‘Le pho’ and signed again in Chinese (lower left)
oil on canvas
40  x 32 cm. (15 3/4 x 12 5/8 in.)
Painted circa. 1968-1970

Provenance

Private Collection, USA

 

LÊ PHO (VIỆT NAM, 1907-2001)
Cô gái với Hoa đỏ
đã ký ‘Le pho’ và ký lại bằng tiếng Hoa (phía dưới bên trái)
sơn dầu trên vải
37 x 45 cm. (14 5/8 x 17 3/4 inch)
vẽ năm 1970

Nguồn gốc

Bộ sưu tập tư nhân, Hoa Kỳ

 

LÊ PHO (VIỆT NAM, 1907-2001)
Mùa hè trong vườn
đã ký ‘Le pho’ và ký lại bằng tiếng Trung (phía dưới bên trái)
dầu trên vải
95 x 125 cm. (37 3/8 x 49 ¼ inch)
Sơn xiếc. 1970

Nguồn gốc

New York Sotheby, ngày 13 tháng 9 năm 2005, Lô 175
Có được từ trên bởi chủ sở hữu hiện tại
Bộ sưu tập tư nhân, Hoa Kỳ

ĐỖ QUANG EM (VIỆT NAM, B. 1942)
Cuộc sống tĩnh lặng
sơn dầu trên vải
66,5 x 58,5 cm. (26 1/8 x 23 in.)
Được vẽ vào năm 1972

Nguồn gốc

Bộ sưu tập tư nhân, Hoa Kỳ

 

THANG TRAN PHENH (VIỆT NAM, 1890-1972)
Người bán thịt lợn
đã ký ‘TT Phenh.’ (phía dưới bên trái)
màu nước trên giấy
23,5 x 31 cm. (9 ¼ x 12 1/4 inch)
Vẽ 1930

Nguồn gốc

Bộ sưu tập tư nhân, Amsterdam

 

 

THANG TRAN PHENH (VIỆT NAM, 1890-1972)

Bài học thư pháp
đã ký ‘TT Phenh.’ (phía dưới bên phải); ghi bằng tiếng Hoa (phía trên bên trái)
màu nước trên giấy
19,5 x 26,5 cm. (7 7/8 x 10 3/8 inch)
Vẽ 1920
dấu ấn triện của họa sĩ

Nguồn gốc

Bộ sưu tập tư nhân, Amsterdam

 

NGUYỄN TRUNG (VIỆT NAM, B. 1940)
Người phụ nữ với hoa sen
đã ký ‘ng. Trung ‘và ngày’ 003 ‘(phía dưới bên phải)
sơn dầu trên vải
90 x 90 cm. (35 3/8 x 35 3/8 inch)
Được vẽ vào năm 2003

Nguồn gốc

Mua trực tiếp từ nghệ sĩ
Bộ sưu tập tư nhân, Hoa Kỳ

 

NGUYỄN KHANG (VIỆT NAM, 1912-1989)
Lady với một con mèo
đã ký bằng tiếng Hoa(ở giữa bên phải)
mực và bột màu trên lụa
51 x 47 cm. (20 1/8 x 18 1/2 inch)
Sơn xiếc. 1940

Nguồn gốc

Anon. Sale, Christie’s Singapore, ngày 4 tháng 10 năm 1998, Lô 365
Có được từ trên bởi chủ sở hữu hiện tại
Bộ sưu tập tư nhân, Hoa Kỳ

NGUYỄN PHAN CHANH (VIỆT NAM, 1892-1984)
Exorcism
đã ký và ghi bằng tiếng Hoa (giữa bên trái)
mực và bột màu trên lụa
46 x 62,5 cm. (18 1/8 x 24 5/8 inch)
Vẽ năm 1960 sau phiên bản gốc năm 1931
một dấu ấn của nghệ sĩ

Nguồn gốc

Bộ sưu tập của Lê Phổ
Có được từ bộ sưu tập ở trên bởi chủ sở hữu trước
Bộ sưu tập tư nhân, Hoa Kỳ

 

LÊ PHO (VIỆT NAM, 1907-2001)
Les Deux Soeurs (Hai chị em)
đã ký ‘Le Pho’ và ký lại bằng tiếng Hoa (phía trên bên trái)
mực và bột màu trên lụa
24,5 x 20,5 cm. (9 5/8 x 8 1/8 inch)
Vẽ năm 1940
một dấu ấn của nghệ sĩ

Nguồn gốc

Anon. Sale, Hồng Kông của Sotheby, ngày 6 tháng 10 năm 2008, Lô 953
Có được từ trên bởi chủ sở hữu trước
Anon. Sale, Sotheby’s Hong Kong, ngày 6 tháng 4 năm 2014, Lô 322
Có được trên bởi chủ sở hữu hiện tại
Bộ sưu tập tư nhân, Pháp

 

LÊ PHO (VIỆT NAM, 1919-2001)
La Jeune Fille aux Pivoines (Cô gái với Peonies)
đã ký ‘Lê Phổ’, ký lại bằng tiếng Hoa (phía trên bên phải)
mực và bột màu trên lụa
30,5 x 22,5 cm. (12 x 8 7/8 inch)
Được vẽ vào những năm 1940
ấn triện của họa sĩ

Nguồn gốc

Có được trực tiếp từ nghệ sĩ trong những năm 1960
Bộ sưu tập của Bác sĩ Charles Brisset, Paris, Pháp
Sở hữu trong gia đình tới chủ sở hữu hiện tại
Bộ sưu tập tư nhân, Pháp

 

NGUYỄN SIÊN (1916-2014)
Cảnh sông
đã ký ‘Ng. Sien ‘và ngày’ 60 ‘(phía dưới bên phải)
sơn dầu trên vải
64,5 x 109 cm. (25 3/8 x 42 7/8 inch)
Được vẽ năm 1960

Nguồn gốc

Bộ sưu tập tư nhân, Hoa Kỳ

 

JOSEPH INGUIMBERTY (PHÁP, 1896-1971)
Nông dân ở Bắc Kỳ
đã ký ‘Inguimberty’ (phía dưới bên phải)
dầu trên vải
68 x 129 cm. (26 3/4 x 50 3/4 inch)
Được vẽ vào khoảng năm 1938

Nguồn gốc

Anon. Sale, Sotheby’s Singapore, ngày 9 tháng 10 năm 2005, Lô 82
Mua từ bên trên bởi chủ sở hữu hiện tại
Bộ sưu tập tư nhân, Hoa Kỳ

 

 

LÊ PHO (VIỆT NAM, 1907-2001)
Renoncules (Bơ)
đã ký bằng tiếng Hoa và ký tên ‘Le Pho’ (phía dưới bên phải)
sơn dầu trên lụa dán trên ván
45,7 x 27,2 cm. (18 x 10 3/4 inch)
Được vẽ vào khoảng năm 1960

Nguồn gốc
Phòng trưng bày Wally Findlay, New York, Hoa Kỳ
Bộ sưu tập tư nhân, Hoa Kỳ

Similar Articles

Tổng hợp những tranh Mai Trung Thứ sắp được bán tại Pháp

Tổng hợp những tranh Mai Trung Thứ sắp được bán tại Pháp 0

Trẻ em tắm MA TRUNG THU (1906-1980) Bột màu trên lụa, chữ kí  phía dưới bên trái, có

Tổng hợp các tranh đấu giá tại Paris tháng 10 năm 2018

Tổng hợp các tranh đấu giá tại Paris tháng 10 năm 2018 0

*Lưu ý: thông tin trong bài đươc dịch từ catalog nhà đấu giá, NTX không

Bát sứ ngự Càn Long đạt giá 22 triệu USD

Bát sứ ngự Càn Long đạt giá 22 triệu USD 0

Một chiếc bát sứ ngự dụng, thuộc dòng falengcai thời Càn Long, vừa được bán

Phiên đấu giá Nghệ Thuật Đông Nam Á Đương Đại và Hiện Đại ngày 01 tháng 10 năm 2018 tại Sotheby’s Hong Kong

Phiên đấu giá Nghệ Thuật Đông Nam Á Đương Đại và Hiện Đại ngày 01 tháng 10 năm 2018 tại Sotheby’s Hong Kong 0

Vào ngày 01 tháng 10 vừa qua, nhà đấu giá nổi tiếng thế giới Sotheby's

Bát sứ của Hoàng đế Khang Hy đoạt giá 30,4 triệu USD

Bát sứ của Hoàng đế Khang Hy đoạt giá 30,4 triệu USD 0

Chiếc bát này được một nhóm thợ thủ công tại một xưởng sản xuất gốm

About Author

No Comments

No Comments Yet!

No one have left a comment for this post yet!

Write a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thảo luận mới nhất của bạn đọc