Vũ Cao Đàm (1908 – 2000)
Người yêu ngọc (The Jade Lover)

Đã ký và đề ‘vu cao dam 69’ (phía dưới bên trái), ghi ‘l’amoureux de jade Vu cao dam’ và ký bằng tiếng Trung Quốc (ở mặt sau)
Sơn Dầu
73,5 x 60,5 cm. (28 7/8 x 23 7/8 in.)
Vẽ năm 1969

Nguồn gốc:
Phòng trưng bày Wally Findlay, New York, Hoa Kỳ
Được chủ sở hữu trước mua lại từ phòng trưng bày trên
Bộ sưu tập của ông Tuấn H Phạm, California, Hoa Kỳ  
Ước tính: USD 15,387 – USD 23,080
Giá bán : 20765,22 USD
Vũ Cao Đàm (1908-2000)
Hôn thê (The Betrothed)

Đã ký và đề ‘Vu cao dam 72’ (phía dưới bên phải); đã ký, có tiêu đề và đề năm ‘vu cao dam 1972 les fiances’ và ký bằng tiếng Trung (mặt sau)
Sơn Dầu
35 x 27 cm. (13 3/4 x 10 5/8 in.)
Vẽ năm 1972

Nguồn gốc:
Phòng trưng bày Wally Findlay, New York, Hoa Kỳ
Được chủ sở hữu trước mua lại từ phòng trưng bày trên
Bán đấu giá mật danh, Christie Singapore, ngày 2 tháng 4 năm 2000, lô 130
Được chủ sở hữu trước mua lại từ buổi đấu giá trên
Bán đấu giá mật danh, Christie Singapore, ngày 30 tháng 9 năm 2001, lô 295
Được chủ sở hữu trước mua lại từ buổi đấu giá trên
Bộ sưu tập của ông Tuấn H Phạm, California, Hoa Kỳ
Ước tính: USD 8,976 – USD 11,540
Giá bán :14375,92 USD
Mai Trung Thứ (1906-1980)
Học bài (Reading)
Đã ký ‘MAI THU’ và ghi năm bằng tiếng Trung ’56 ‘(phía trên bên trái)
Mực và bột màu trên lụa trong khung của nghệ sĩ
17 x 23 cm. (6 3/4 x 9 in.)
Vẽ năm 1956
Một con dấu của nghệ sĩ

Nguồn gốc:
Bán đấu giá mật danh, Sotheber’s New York, ngày 22 tháng 6 năm 2005, lô 416
Được chủ sở hữu trước mua lại từ buổi đấu giá trên
Bộ sưu tập của ông Tuấn H Phạm, California, Hoa Kỳ
 Ước tính: USD 12,822 – USD 19,233
Giá bán: 35141,14 ÚSD
Mai Trung Thứ (1906-1980)
Giấc mơ (The dream)

Đã ký ‘MAI THU’ và ghi năm bằng tiếng Trung ’71’ (phía trên bên trái)
Mực và bột màu trên lụa trong khung của nghệ sĩ
17,5 x 21 cm. (6 7/8 x 8 1/4 in.)
Vẽ năm 1971
Một con dấu của nghệ sĩ

Nguồn gốc:
Bộ sưu tập của ông Tuấn H Phạm, California, Hoa Kỳ
Ước tính: USD 12,822 – USD 19,233
Giá bán : 23959,87
Mai Trung Thứ (1906-1980)
Hai người phụ nữ (The Two Ladies)

Đã ký và đề năm ‘MAI THU 1943’ (phía dưới bên phải)
Mực và bột màu trên lụa
54 x 45 cm. (21 1/4 x 17 3/4 in.)
Vẽ năm 1943
Một con dấu của nghệ sĩ

Nguồn gốc:
Bộ sưu tập của ông Tuấn H Phạm, California, Hoa Kỳ
Ước tính: USD 51,289 – USD 76,934
Giá bán : 255571,94 USD
Mai Trung Thứ (1906-1980)
Khỏa thân (Nude)

Đã ký ‘MAI THU’ và ghi năm bằng tiếng Trung ’70’ (phía trên bên phải)
Mực và bột màu trên lụa trong khung ban đầu của nghệ sĩ
47 x 70 cm. (18 1/2 x 27 1/2 in.)
Vẽ năm 1970
Một con dấu của nghệ sĩ

Nguồn gốc:
Bộ sưu tập của ông Tuấn H Phạm, California, Hoa Kỳ
Ước tính: USD 64,112 – USD 89,756
Giá bán : 506671,37 USD
Nguyễn Phan Chánh (1892-1984)
Người phụ nữ trên cánh đồng lúa (The Woman in the Rice Field)

Đã ký và đề năm ‘Ng ph. Chanh 1936’ và ký ‘Hong Nan’ bằng tiếng Trung (phía dưới bên trái), ghi bằng tiếng Trung ‘Mùa hè 1936 được vẽ bởi Nguyễn Phan Chánh Hồng Nan’ (giữa bên trái)
Mực và bột màu trên lụa
56 x 37 cm. (22 x 14 5/8 in.)
Vẽ năm 1936
Một con dấu của nghệ sĩ

Nguồn gốc:
Bộ sưu tập của ông Tuấn H Phạm, California, Hoa Kỳ
Ước tính: USD 153,868 – USD 230,801
Giá bán : 271545,19 USD
Lê Phổ (1907-2001)
Người phụ nữ ngồi (Sitting Lady)

Đã ký bằng tiếng Trung (phía dưới bên phải)
Mực và bột màu trên lụa
73,5 x 47 cm (28 7/8 x 18 1/2 in.)
Vẽ năm 1934
Một con dấu của nghệ sĩ

Nguồn gốc:
Một món quà của nghệ sĩ cho Orsolla Gugielmi (1888-1968), vợ của Auguste Tholance
Bán đấu giá mật danh, Christie Hong Kong, 28 tháng 5 năm 2006, lô 67
Được chủ sở hữu trước mua lại từ buổi đấu giá trên
Bộ sưu tập của ông Tuấn H Phạm, California, Hoa Kỳ
Ước tính: USD 153,868 – USD 230,801
Giá bán : 207652,20 USD
Vũ Cao Đàm (1908-2000)
Cặp đôi (Couple)

Đã ký và đề năm ‘Vũ cao đập năm 1945’ (phía dưới bên phải)
Mực và bột màu trên lụa
35 x 27,5 cm. (13 3/4 x 10 7/8 in.)
Vẽ năm 1945

Nguồn gốc:
Một món quà của nghệ sĩ cho người bạn thân của mình, Bác sĩ Tin Đoan, Troyes, Pháp
Bán đấu giá mật danh, Sotheby’s Singapore, ngày 22 tháng 10 năm 2006, lô 78
Được chủ sở hữu trước mua lại từ buổi đấu giá trên
Bộ sưu tập của ông Tuấn H Phạm, California, Hoa Kỳ
Ước tính: USD 33,338 – USD 46,160
Giá bán : 44725,09 USD
Lê Phổ (1907-2001)
Cá vàng (Goldfish)

Đã ký ‘Le pho’ và ký bằng tiếng Trung (phía dưới bên phải)
Mực và bột màu trên lụa
52 x 69,5 cm. (20 1/2 x 27 3/8 in.)
Sơn khoảng năm 1940
Một con dấu của nghệ sĩ

Nguồn gốc:
Bộ sưu tập của ông Tuấn H Phạm, California, Hoa Kỳ
Ước tính: USD 30,774 – USD 41,031
Giá bán : 271545,19 USD
Lê Phổ (1907-2001)
Mẹ và con bên hoa thược dược (Mother and child with dahlias)

Đã ký bằng tiếng Trung và ký ‘Le pho’ (phía dưới bên phải)
Đa phương tiện trên lụa đặt trên gỗ
64 x 90,5 cm. (25 1/4 x 35 5/8 in.)
Vẽ khoảng năm 1960

Nguồn gốc:
Bộ sưu tập của ông Tuấn H Phạm, California, Hoa Kỳ
Ước tính: USD 30,774 – USD 41,031
Giá bán : 67087,63 USD
Lê Phổ (1907-2001)
Mùa xuân (Spring)

Đã ký bằng tiếng Trung và ký tên ‘Le pho’ (phía dưới bên phải), có tiêu đề ‘Le Printemps’ (ở mặt sau)
Sơn dầu
131 x 97 cm. (51 5/8 x 38 1/4 in.)
Vẽ khoảng năm 1972

Nguồn gốc:
Phòng trưng bày Wally Findlay, New York, Hoa Kỳ
Được chủ sở hữu trước mua lại từ phòng trưng bày trên
Bộ sưu tập của ông Tuấn H Phạm, California, Hoa Kỳ
Ước tính: USD 32,056 – USD 44,878
Giá bán : 143759,22 USD
Lê Phổ (1907-2001)
Hoa (Flowers)

Đã ký bằng tiếng Trung và ký ‘Le pho’ (phía dưới bên phải)
Dầu trên vải
62 x 47 cm. (24 3/8 x 18 1/2 in.)
Vẽ khoảng năm 1972

Nguồn gốc:
Phòng trưng bày Wally Findlay, Hoa Kỳ
Được chủ sở hữu trước mua lại từ phòng trưng bày trên
Bộ sưu tập của ông Tuấn H Phạm, California, Hoa Kỳ
Ước tính: USD 15,387 – USD 23,080
Giá bán : 44725,09 USD
Vũ Cao Đàm (1908-2000)
Phật (Buddha)

Đã ký, ghi năm ‘vu cao dam Vence 54’ (phía dưới bên phải)
Sơn dầu trên bảng
61 x 40,5 cm. (24 x 16 in.)
Vẽ năm 1954

Nguồn gốc:
Bộ sưu tập của ông Tuấn H Phạm, California, Hoa Kỳ
 Ước tính: USD 32,056 – USD 44,878
Giá bán : 51114,39 USD
Vũ Cao Đàm (1908-2000)
Thiếu nữ vuốt tóc (Young girl and her hairstyle)
Có tiêu đề, ký tên và đề năm ‘Jeune fille a la coiffure Vu cao dam 64’ và ký bằng tiếng Trung (ngược lại)
Sơn Dầu trên vải
61,5 x 50 cm. (24 1/4 x 19 5/8 in.)
Vẽ năm 1964

Nguồn gốc:
Bộ sưu tập của ông Tuấn H Phạm, California, Hoa Kỳ
Ước tính: USD 15,387 – USD 23,080
Giá bán : 79866,23 USD
Lê Phổ (1907-2001)
Thợ nhuộm (Les Teinturières)

Ký bằng tiếng Trung và ký ‘The pho’ (phía dưới bên trái)
Mực và bột màu trên lụa
41,5 x 32 cm. (16 1/4 x 12 1/2 in.)
Khoảng năm 1945

Nguồn gốc:
Phòng trưng bày nghệ thuật Pháp, Paris, Pháp
Bán đấu giá mật danh, Sotheber’s Singapore, 16 tháng 4 năm 2006, lô 88
Được chủ sở hữu trước mua lại từ buổi đấu giá trên
Bộ sưu tập tư nhân, châu Á
Ước tính: USD 128,223 – USD 230,801
Giá bán : 271545,19 USD
Lê Phổ (1907-2001)
Hoa anh túc với lá khô (Poppies and dried leaves)

Đã ký ‘Le Pho’ và ký bằng tiếng Trung (phía dưới bên phải)
Đa phương tiện trên lụa đặt trên bảng
35,5 x 24 cm. (14 x 9 in.)
Khoảng năm 1956

Nguồn gốc:
Bộ sưu tập tư nhân, Hoa Kỳ
Ước tính: USD 6,411 – USD 8,976
Giá bán : 15973,25 USD
Lê Phổ (1907-2001)
Hoa của Alouette (Alouette’s Plant)

Đã ký ‘Le Pho’ và ký bằng tiếng Trung (phía dưới bên trái)
Đa phương tiện trên lụa đặt trên bảng
35 x 25 cm. (13 ¾ x 9 7/8 in.)
Khoảng năm 1956

Nguồn gốc
Bộ sưu tập tư nhân, Hoa Kỳ
Ước tính: USD 6,411 – USD 8,976
Giá bán : 15973,25 USD
Vũ Cao Đàm (1908-2000)
Thiếu nữ (Young Lady)

Đã ký và đề năm ‘vu cao dam 64’ (phía dưới bên phải)
Đa phương tiện trên bảng
41 x 33 cm. (16/8 x 13 in.)
Vẽ năm 1964

Nguồn gốc:
Bộ sưu tập tư nhân, Hoa Kỳ
Ước tính: USD 12,822 – USD 20,516
Giá bán : 27154,52 USD
Vũ Cao Đàm (1908-2000)
Dạo chơi (The Promenade)

Đã ký và đề ngày ‘Vu cao dam 66’ (phía dưới bên phải)
Sơn dầu trên vải
35 x 27,5 cm. (13 ¾ x 10 7/8 in.)
Vẽ năm 1966

Nguồn gốc:
Bộ sưu tập tư nhân, Hoa Kỳ
Ước tính: USD 8,976 – USD 11,540
Giá bán : 13577,26
Hoàng Tích Chù (1912-2003)
Phong cảnh Việt Nam (Vietnamese Landscape)

Đã ký và ghi ‘Ht chu 1/55’ (phía dưới bên phải);
Đã ký và đề năm ’55 Chu ‘(phía dưới bên phải)
Sơn mài trên bảng; & bút chì trên giấy
Sơn mài trên bảng: 86 x 65 cm. (33 7/8 x 25 5/8 in.)
Bút chì trên giấy: 24,5 x 19,5 cm. (9 5/8 x 7 5/8 in.)
Được thực hiện vào năm 1955
Ước tính: USD 25,645 – USD 38,467
Giá bán : 87852,85
Nguyễn Tư Nghiêm (B. 1922)
Múa cổ truyền

Đã ký ‘nge 89’ (phía trên bên phải)
Sơn mài trên bảng
30 x 45,5 cm. (11 3/4 x 17 7/8 in.)
Vẽ năm 1989
Ước tính: USD 5,129 – USD 7,693
Giá bán : 12778,60 USD
Nguyễn Trung (B. 1940)
Người phụ nữ soi gương (Woman with Mirror)

Đã ký ‘ng Trung 91’ (phía trên bên phải)
Sơn dầu trên vải
100 x 100 cm. (39 3/4 x 39 3/4 in.)
Vẽ năm 1991

Nguồn gốc:
Được chủ sở hữu hiện tại mua trực tiếp từ nghệ sĩ
Bộ sưu tập tư nhân, Hoa Kỳ
Ước tính: USD 8,976 – USD 11,540
Giá bán : 23959,87 USD
Nguyễn Trung (sinh năm 1940)
Vách Nâu (Brown )

Đã ký và đề năm ‘ng trung 99’ (phía dưới bên phải); có tiêu đề và ghi ‘VÁCH NÂU 1M X 1 chất liệu phối hợp (phương tiện hỗn hợp)’, đã ký và ghi năm (ngược lại)
Đa phương tiện trên vải
100 x 100 cm. (39 3/4 x 39 3/4 in.)
Được thực hiện vào năm 1999

Nguồn gốc
Được chủ sở hữu hiện tại mua trực tiếp từ nghệ sĩ
Bộ sưu tập tư nhân, Hoa Kỳ
Ước tính: USD 7,693 – USD 10,258
Giá bán : 7986,62 USD
Lê Thị Lựu (1911-1988)
Hoa mẫu đơn (Peonies)

Đã ký ‘le thi luu’ (phía dưới bên phải)
Mực và bột màu trên lụa
35,5 x 27 cm. (14 x 10 5/8 in.)
Vẽ năm 1970
Một con dấu của nghệ sĩ
Ước tính: USD 12,822 – USD 19,233
Giá bán : 76671,58 USD
Lê Thị Lựu (1911-1988)
Tâm sự (Women Confiding)

đã ký ‘leluu’ (phía dưới bên phải)
mực và bột màu trên lụa
41,5 x 33 cm. (16 3/8 x 13 in.)
Khoảng năm 1938
Ước tính: USD 51,289 – USD 76,934
Giá bán : 319464,92 USD
Lê Thị Lựu (1911-1988)
Vườn mùa đông (Winter Garden)

Đã ký ‘le thi luu’ (phía dưới bên trái)
Sơn dầu trên vải
65 x 92 cm. (25 5/8 x 36 1/4 in.)
Vẽ năm 1964
Ước tính: USD 15,387 – USD 23,080
Giá bán : 63892,99 USD
Lê Thị Lựu (1911-1988)
Chân dung bà Anh Trần (Portrait of Ms Anh Tran)

Đã ký ‘le thi luu’ (phía dưới bên trái)
Bột màu trên lụa
65,5 x 54,5 cm. (25 3/4 x 21 1/2 in.)
Vẽ năm 1980
Ước tính: USD 51,289 – USD 76,934
Giá bán : 127785,97
Mai Trung Thứ (1906-1980)
Chân dung Ngô Mạnh Đức (Portrait of Ngo Manh Duc)

Đã ký và đề năm ‘MAI THU 1942’ (phía dưới bên trái)
Bút chì trên giấy
19 x 12,5 cm. (7 1/2 x 4 7/8 in.)
Vẽ năm 1942
Một con dấu của nghệ sĩ

Nguồn gốc:
Quà tặng từ nghệ sĩ cho chủ nhân hiện tại
Ước tính: USD 5,129 – USD 7,693
Giá bán : 15174,58 USD
Lê Phổ (1907-2001)
Chân dung Ngô Mạnh Đức (Portrait of Ngo Manh Duc)

Ký bằng tiếng Trung, ký ‘Le Pho’ (phía dưới bên phải)
Bút chì và phấn màu trên giấy
30,5 x 43,5 cm (12 x 17 1/8 in.)
Vẽ năm 1941

Nguồn gốc:
Quà tặng từ nghệ sĩ cho chủ nhân hiện tại
Ước tính: USD 10,258 – USD 15,387
Giá bán : 11181,27 USD
Lê Thị Lựu (1911-1988)
Cảng Honfleur (Honfleur Harbor)

Đã ký ‘lethiluu’ (phía dưới bên trái)
Sơn dầu trên vải
40,5 x 33 cm. (16 x 13 in.)
Vẽ năm 1962
Ước tính: USD 5,770 – USD 8,334
Giá bán : 41530,44 USD
Lê Thị Lựu (1911-1988)
Phong cảnh Provence (Landscape in Provence)

Bột màu trên lụa
33 x 41 cm. (13 x 16/8 in.)
Khoảng năm 1960
Ước tính: USD 2,564 – USD 3,847
Giá bán : 12778,60 USD
Lê Thị Lựu (1911-1988)
Đầu hai người phụ nữ (Two Women’s Heads)

hai tác phẩm điêu khắc chì dập nổi
19 x 13 x 7,5 cm. (7 1/2 x 5 1/8 x 3 cm.); & 22 x 12,5 x 11 cm. (8 5/8 x 4 7/8 x 4 3/8 in.)
Thực hiện khoảng năm 1970
phiên bản độc đáo (2)
Ước tính: USD 6,411 – USD 8,976
Giá bán : 7187,96 USD
Vũ Cao Đàm (1908-2000)
Kỵ sĩ bên ngựa (Rider and his horse)

Chú thích, ký tên và ghi năm ‘Pour Duc Affectueux souvenir Vu Cao Dam Mai 61’ (phía trên bên trái)
Bột màu và mực trên giấy
50 x 65,5 cm (19 5/8 x 25 3/4 in.)
Vẽ năm 1961

Nguồn gốc
Quà tặng từ nghệ sĩ cho chủ nhân hiện tại
Ước tính: USD 12,822 – USD 19,233
Giá bán : 27154,52 USD
Lê Phổ (1907-2001)
Bỏ rơi

Ký bằng tiếng Trung và ký ‘Le pho’ (phía dưới bên trái); nhãn phòng trưng bày được dán ở mặt sau
Mực, dầu và bột màu trên lụa
49,5 x 49 cm. (19 ½ x 19 ¼ in.)
Vẽ năm 1946

Nguồn gốc
Phòng trưng bày Francony, Nice
Được chủ sở hữu trước mua lại từ phòng trưng bày trên
Bộ sưu tập tư nhân, Châu Âu
Ước tính: USD 64,112 – USD 89,756
Giá bán : 191678,95 USD
Lê Phổ (VIỆT NAM, 1907-2001)
Dạo chơi (The Walk)

Đã ký ‘Le pho’, ký lại bằng tiếng Trung (phía dưới bên trái)
Sơn dầu trên lụa đặt trên bảng
46 x 27,5 cm. (18/8 x 10 7/8 in.)
Khoảng năm 1950

Nguồn gốc:
Bộ sưu tập tư nhân, Châu Âu
Ước tính: USD 10,258 – USD 12,822
Giá bán : 19167,90 USD
Vũ Cao Đàm (1908-2000)
Mẹ và con (Mother and Child)

Đã ký ‘vu cao dam 68’ (phía dưới bên phải); ký bằng tiếng Trung và ký ‘Vu cao dam’, chú thích và ghi năm ‘1968 Mẹ và con Nº3’ (ở mặt sau); ghi ‘Chicago’ (trên cáng)
Sơn dầu trên vải
55 x 47 cm. (21 5/8 x 18 1/2 in.)
Vẽ năm 1968

Nguồn gốc:
Bán đấu giá mật danh, New York, ngày 7 tháng 10 năm 2008, lô 273
Mua lại bởi chủ sở hữu hiện tại
Bộ sưu tập tư nhân, Indonesia
Ước tính: USD 23,080 – USD 35,902
Giá bán : 31946,49 USD
Vũ Cao Đàm (1908-2000)
Hai cô gái trẻ (Two Girls)

Đã ký, đánh số và ghi ‘Vu Cao Dam 3/6
Guiot’
Điêu khắc trên đồng
35 x 16 x 12,5 cm. (13 ¾ x 6 ¼ x 4 7/8 in.)
Được thực hiện vào năm 1956
Phiên bản 3/6
Ước tính: USD 12,822 – USD 23,080
Giá bán : 60698,34 USD
Mai Trung Thứ (1906-1980)
Chiến tranh (The War)

Đã ký ‘MAI THU’ và ngày ‘1968’ bằng tiếng Trung (phía dưới bên phải)
Mực và bột màu trên lụa trong khung ban đầu
65,5 x 47 cm. (25 x 18 ½ in.)
Vẽ năm 1968
Một con dấu của nghệ sĩ

Nguồn gốc
Bộ sưu tập tư nhân, Châu Âu
Ước tính: USD 38,467 – USD 51,289
Giá bán : 124591,32 USD
Mai Trung Thứ (1906-1980)
Tình mẹ (Maternity)

Đã ký ‘MAI THU’, đề năm tiếng Trung ’71’ (phía dưới bên phải)
Mực và bột màu trên lụa trong khung ban đầu
35,5 x 19 cm. (14 x 7 1/5 in.)
Vẽ năm 1971
Một con dấu của nghệ sĩ

Nguồn gốc
Bộ sưu tập tư nhân, Châu Âu
Ước tính: USD 30,774 – USD 41,031
Giá bán : 99034,13 USD
Mai Trung Thứ (1906-1980)
Nhà thơ trẻ (Young Poet)

Đã ký ‘MAI THU’, đã ký bằng tiếng Trung ’71’ (phía dưới bên phải)
Mực và bột màu trên lụa trong khung ban đầu
24,5 x 10,5 cm. (9 5/8 x 4/8 in.)
Vẽ năm 1971
Một con dấu của nghệ sĩ

Nguồn gốc
Bộ sưu tập tư nhân, Châu Âu
Ước tính: USD 17,951 – USD 23,080
Giá bán : 31946,49 USD
Mai Trung Thứ (1906-1980)
Bông hồng (La Rose)

Đã ký ‘MAI THU’, đề năm tiếng Trung ’71’ (phía trên bên trái)
Mực và bột màu trên lụa trong khung ban đầu
24,5 x 10,5 cm. (9 5/8 x 4/8 in.)
Vẽ năm 1971
Một con dấu của nghệ sĩ

Nguồn gốc:
Bộ sưu tập tư nhân, Châu Âu
Ước tính: USD 17,951 – USD 23,080
Giá bán : 60698,34 USD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.