Nội dung trong bài được dịch từ catalog nhà đấu giá. Nghệ Thuật Xưa không chịu trách nhiệm về tính xác thực của những thông tin này. Mọi câu hỏi xin vui lòng liên hệ ban quản trị tại nghethuatxua@gmail.com

Phạm Hậu
1903-1995
TỦ GỖ VỚI CÁNH CỬA SƠN MÀI


Cánh cửa: Sơn mài trên bảng gỗ
Tủ: gỗ
180 x 125 x 51 cm; 70 3/4 x 49 1/4 x 20 in.
Ước tính: 38,247 – 63,745 USD
Giá bán : 238,969   USD

Chi tiết :

Phạm Hậu
1903-1995
TỦ GỖ VỚI CÁNH CỬA SƠN MÀI


Cánh cửa: Sơn mài trên bảng gỗ
Tủ: gỗ
180 x 125 x 51 cm; 70 3/4 x 49 1/4 x 20 in.
Ước tính: 38,247 – 63,745 USD
Giá bán : 238,969   USD
Phạm Hậu
1903-1995
TỦ GỖ VỚI CÁNH CỬA SƠN MÀI


Cánh cửa: Sơn mài trên bảng gỗ
Tủ: gỗ
180 x 125 x 51 cm; 70 3/4 x 49 1/4 x 20 in.
Ước tính: 38,247 – 63,745 USD
Phạm Hậu
1903-1995
PHONG CÁCH BÌNH THỦY TINH VỚI CÁ VÀNG
Ký tên bằng tiếng Trung và đóng dấu của nghệ sĩ
Sơn mài trên gỗ, 3 phần
Mỗi phần: 100 x 65 cm; 39 1/4 bằng 25 1/2 in.
Tổng thể: 100 x 195 cm; 39 1/4 bằng 76 3/4 in.
Được thực hiện vào khoảng năm 1950-1960
Giá bán : 175,244 USD
Lê Phổ
1907-2001
TẤM MẠNG VÀNG


Ký bằng tiếng Anh và tiếng Trung và đóng dấu của nghệ sĩ.
Mực và bột màu trên lụa 34,5 x 20 cm; 13 1/2 x 7 3/4 in.
Tác phẩm đi kèm với một bức thư xác thực từ Pierre Le-Tan (con trai Lê Phổ, đã mất). Được thực hiện vào khoảng năm 1938.
Ước tính: 57,371 – 86,693 USD
Giá bán : 135,416   USD
Joseph Inguimberty
1896-1971
CẢNH QUAN NÔNG THÔN


Đã ký và đề năm 38
Sơn Dầu trên toan
97 x 151 cm; 38 1/4 x 59 1/2 in.
Ước tính: 76,494 – 114,741 USD
Giá bán : 95,588   USD
Lương Xuân Nhị
1913-2006
CÁNH ĐỒNG


Đã ký
Sơn Dầu trên toan
60 x 71,5 cm; 23 1/2 x 28 in.
Ước tính: 17,849 – 25,498 USD
Lê Phổ
1907-2001
ĐỌC


Đã ký và đề năm 53
Mực và bột màu trên lụa
31 x 39,5 cm; 12 x 15 1/2 in.
Ước tính: 57,371 – 82,869 USD
Vũ Cao Đàm
1908-2000
THIẾU NỮ MẶC VÁY ĐỎ


Đã ký
Sơn Dầu trên ván gỗ
35,5 x 27 cm; 14 x 10 1/2 in.
Ước tính: 7,649 – 11,474 USD
Vu Cao Dam
1908-2000
GIRL PICKING FLOWERS
Signed
Oil on wooden board
33.5 by 24.5 cm; 13 1/4  by 9 1/2  in.
Price : 14,338 USD
Vu Cao Dam
1908-2000
MATERNITÉ (MATERNITY)
Signed and dated 53
Mixed media on masonite board 
40.5 by 33 cm; 16 by 13 in. 
Price : 31,863   USD
Vu Cao Dam
1908-2000

MATERNITÉ (MATERNITY)

Signed and dated 53
Mixed media on masonite board 
40.5 by 33 cm; 16 by 13 in. 
Price : không bán được
Lê Phổ
1907-2001
MẸ VÀ CON


Ký bằng tiếng Anh và tiếng Trung
Mực và bột màu trên lụa
45 x 37 cm; 17 1/2 x 14 1/2 in.
Ước tính: 28,048 – 48,446 USD
Gía : 35,049   USD
Phạm Hậu
1903-1995
QUANG CẢNH CUNG ĐIỆN


Sơn mài trên hộp gỗ
48 x 25 x 8 cm; 18 3/4 x 9 3/4 x 3 in.
Được thực hiện vào khoảng năm 1935-40
Ước tính: 25,498 – 38,247 USD
Price : 44,608   USD
Nguyễn Tư Nghiêm
1922 – 2016
CHÓ


Đã ký và đề năm 88
Sơn mài trên gỗ
30 x 41 cm; 11 3/4 x 16 in.
Ước tính: 7,649 – 11,474 USD
Price : 9,559   USD
Nguyễn Gia Trí
1908-1933
TRONG VƯỜN

Đã ký, chú thích và ghi ngày 7.8.75
Bột màu trên giấy
15,5 x 26 cm; 6 x 10 in.
Ước tính: 5,100 – 7,649 USD
Price : 10,355   USD
Bùi Xuân Phái
1920-1988
CHÚC MỪNG NĂM CON HEO


Đã ký, chú thích và ghi năm 83
Đa phương tiện trên giấy
17 x 21,5 cm; 6 1/2 x 8 1/2 in.
Ước tính: 2,550 – 3,825 USD
Price: 5,576   USD
Nguyễn Tư Nghiêm
1922 – 2016
VŨ CÔNG


Đã ký và đề năm 74
Bột màu trên giấy 52,5 x 66,5 cm; 20 1/2 x 26 in.
Ước tính: 5,100 – 7,649 USD
Price : 6,373   USD
Lương Xuân Nhị
1913-2006
THUYỀN RA KHƠI


Đã ký
Bột màu trên giấy
24,5 x 33,5 cm; 9 1/2 x 13 in.
Ước tính: 5,100 – 7,649 USD
Giá bán : 17,524   USD
Nguyễn Tiến Chung
1914-1976
TĨNH VẬT


Đã ký
Bột màu trên giấy
14 x 18 cm; 5 1/2 x 7 in.
Ước tính: 3,825 – 6,375 USD
Giá : không bán được
Tranh nhà đấu giá huỷ bán tại phiên này
Nguyễn Tư Nghiêm
1922 – 2016
BIỂU DIỄN


Đã ký và đề năm 68
Bột màu trên giấy
33,5 x 65,5 cm; 13 x 25 3/4 in.
Ước tính: 5,100 – 7,649 USD
GIá : 6,373   USD
Bùi Xuân Phái
1920-1988
TĨNH VẬT


Đã ký và đề năm 72
Acrylic trên báo
27 x 38,5 cm; 10 1/2 x 15 in.
Ước tính: 5,100 – 7,649 USD
Giá : 6,373   USD
Nguyễn Sáng
1923-1988
GƯƠNG MẶT


Đã ký
Bột màu và đa phương tiện trên giấy
32,5 x 51,5 cm; 12 3/4 x 20 1/4 in.
Ước tính: 2,550 – 3,825 USD
Giá : 6,054   USD
Lê Phổ
1907 – 2001
TẮM


Ký bằng tiếng Anh và tiếng Trung
Sơn Dầu trên lụa
68 x 45,5 cm; 26 3/4 x 18 in.
Được thực hiện vào khoảng năm 1956
Ước tính: 44,622 – 70,120 USD
GIá: 135,416   USD
Lê Phổ
1907-2001
KHOẢ THÂN

Ký bằng tiếng Anh và tiếng Trung và đóng dấu của nghệ sĩ
Mực và bột màu trên lụa
20 x 20 cm; 7 3/4 x 7 3/4 in.
Ước tính: 22,948 – 35,697 USD
Giá : 30,269   USD
Lê Phổ
1907-2001
CHÂN DUNG THIẾU NỮ

Ký tên bằng tiếng Anh và tiếng Trung và đóng dấu của nghệ sĩ Mực và bột màu trên lụa
24,5 x 22 cm; 9 3/4 X 8 3/4 in.
Ước tính: 44,622 – 70,120 USD
Giá: 55,759   USD
Lê Phổ
1907-2001
HOA


Ký bằng tiếng Anh và tiếng Trung
Sơn Dầu trên toan
100 x 73 cm; 37 1/4 x 28 3/4 in.
Ước tính: 20,398 – 31,872 USD
Giá : 50,980   USD
Lê Phổ
1907-2001
HOA

Ký bằng tiếng Anh và tiếng Trung
Sơn Dầu trên toan
81 x 100,5 cm; 31 3/4 x 39 1/2 in.
Được thực hiện vào năm 1966 (như được chú thích trên cáng)
Ước tính: 30,598 – 40,797 USD
GIá: 55,759   USD
Mai Trung Thứ
1906-1980
NGƯỜI CẦU NGUYỆN


Ký tên, đề năm 1941 và đóng dấu của một nghệ sĩ
Mực và bột màu trên lụa
46,5 x 29,5 cm; 18 1/4 x 11 1/2 in.
Ước tính: 35,697 – 48,446 USD
Giá : 47,794   USD
Linh Chi
B. 1921
NHỮNG CÔ GÁI NGỒI


Ký tên và đóng dấu của nghệ sĩ
Mực và màu trên lụa bồi trên giấy
44 x 60 cm; 17 1/4 x 23 1/2 in.
Được thực hiện vào khoảng năm 1960 – 1965
Ước tính: 2,550 — 3,825 USD
Giá: không bán được
Nguyễn Quang Bảo
NÔNG DÂN


Sơn mài trên gỗ 49 x 69,5 cm; 19 1/4 x 27 1/2 in.
Ước tính: 5,100 – 7,649 USD
GIá: không bán được
Nguyễn Sáng
1923-1988
 NÔNG DÂN VIỆT NAM


Sơn mài trên bảng gỗ
50 x 100 cm; 19 3/4 x 39 1/2 in.
Được thực hiện vào khoảng những năm 1950
Ước tính: 12,749 — 19,124 USD
GIá: không bán được
Henri Mège
1904 – 1984
BÌNH MINH TRÊN SÔNG VIỆT NAM


Đã ký; ký và có tiêu đề ở mặt sau
Sơn Dầu trên toan
46 x 55 cm; 17 3/4 x 21 1/2 in.
Ước tính: 7,649 – 10,199 USD
Alix Aymé
1894 – 1989
CHÂN DUNG PHỤ NỮ VIỆT NAM

Đã ký
Mực và bột màu trên lụa
30 x 19,5 cm; 11 3/4 x 7 3/4 in.
Ước tính: 5,100 – 7,649 USD
Trần Văn Thọ
B. 1917
CÔ GÁI SOI GƯƠNG


Ký tên và đóng dấu của nghệ sĩ
Mực và bột màu trên lụa
45 x 31 cm; 17 3/4 x 12 1/4 in.
Ước tính: 8,924 – 10,199 USD
Giá : 11,152   USD
Lê Phổ
1907-2001
TĨNH VẬT


Ký bằng tiếng Anh và tiếng Trung
Sơn Dầu trên lụa dán trên bảng gỗ
45,5 x 27 cm; 18 x 10 1/2 in.
Được thực hiện vào khoảng năm 1957
Ước tính: 28,048 — 48,446 USD
Giá : 98,774   USD
Phạm Hậu
1903-1995
CÁ VÀNG


Ký tên bằng tiếng Trung và đóng dấu của nghệ sĩ
Sơn mài trên gỗ
50,5 x 80,5 cm; 19 3/4 x 31 3/4 in.
Ước tính: 25,498 – 38,247 USD
Gía : 76,470   USD
Trường nghệ thuật ứng dụng Hà Nội
NHÀ THƠ VIẾT CHỮ

Đồng trên đế gỗ
22 x 19 x 24 cm; 22 3/4 x 7 1/2 x 9 3/4 in.
Được thực hiện vào khoảng những năm 1920
Ước tính: 3,825 — 6,375 USD
Trường nghệ thuật ứng dụng Hà Nội
CHÂN DUNG MỘT NHÀ VĂN VIỆT NAM


Đồng trên đế gỗ
Ngực: 26 x 26 x 15 cm; 10 1/4 x 10 1/4 x 6 in.
Đế: 6 cm; 2 1/4 in (chiều cao)
Được thực hiện vào khoảng năm 1920-1940
Ước tính: 3,187 — 4,462 USD
Xưởng nghệ thuật Cung đình Huế
1890-1945
KIỆU VÀ ĐÁM RƯỚC VUA ANNAM TRONG LỄ NAM GIAO TẠI HUẾ, TRÊN ĐƯỜNG ĐẾN BUỔI TẾ THẦN


Mực và màu trên lụa
130 x 77 cm; 51 1/4 x 32 1/4 in.
Được thực hiện vào khoảng năm 1885-1925
Ước tính: 10,199 – 12,749 USD
Giá: 14,338   USD
Bui Xuan Phai
1920-1988

(I) PORTRAIT OF A MAN (II) PERFORMER (III) TWO LADIES

Each signed  
(i) Acrylic on newspaper 
(i) Crayon and oil pastel on paper 
(iii) Acrylic on paper 
(i) 37 by 23 cm; 14 1/2  by 9 in. 
(ii) 37.5 by 25.5 cm; 14 3/4  by 10 in. 
(iii) 41 by 28 cm; 16 by 11 in. 
André Maire
1898 – 1984

FEMMES AU REPOS (WOMEN RESTING)

Signed and dated 1977
Oil on board
60 by 91 cm; 23 1/2  by 35 3/4  in.
Tran Dac
1922-1980

MARKET SCENE IN A COUNTRY VILLAGE

Signed in English and Chinese and dated 1963
Ink and gouache on silk
64 by 138 cm; 25 1/4  by 54 1/2  in.
Henri Mège
1904 – 1984

SCÈNE COMIQUE DE PANNE DE VOITURE AU VIETNAM

Signed and inscribed
Ink and color on paper
45 by 63.5 cm; 17 3/4  by 25 in.
Price : 10,355   USD
Mai Trung Thu
1906-1980

LES ENFANTS AU BAIN (CHILDREN BATHING)

Signed in English, dated in Chinese and stamped with the seal of the artist 
Ink and gouache on silk
54.5 by 46 cm; 21 1/4 by 18 in.
Executed in 1971 
Price : 286,763   USD
Nguyen Nam Son
1890–1973

PAGODA ON LAKE

Stamped with a seal of the artist
Pencil and watercolor on paper
65.5 by 50 cm; 25 3/4  by 19 3/4  in.
Price : 12,745   USD
Nguyen Nam Son
1890–1973

LANDSCAPE OF HUE

Signed, inscribed and dated 1926
Watercolor on paper
50 by 64 cm; 19 3/4  by 25 1/4  in.
Price : 23,897   USD
Gaston Roullet
1847-1925
QUANG CẢNH VỊNH ĐÀ NẴNG, MIỀN TRUNG VIỆT NAM


Đã ký và chú thích
Mực và bột màu trên giấy
17 x 27,5 cm; 6 3/4 x 10 3/4 in.
Được thực hiện vào năm 1885
Ước tính: 2,550 — 3,825 USD
André Maire
1898 – 1984
CẢNH ĐÔNG DƯƠNG

Đã ký và đề năm 1965
Bột màu trên giấy
48 x 63 cm; 19 x 24 1/4 in.
Ước tính: 7,649 — 10,199 USD
Henri Mège
1904 – 1984
ĐÊM TRĂNG TRÊN SÔNG, Ở HUẾ, MIỀN TRUNG VIỆT NAM

Ký và đề năm 1952
Ký, chú thích, ghi năm và đánh số N’32 ở mặt sau
Sơn dầu trên toan
46 x 61,5 cm; 18 1/4 x 24 1/4 in.
Ước tính: 8,924 — 11,474 USD
Nguyen Huyen
1915 – 1984
TỪ ĐỒNG TRỞ VỀ DƯỚI CƠN MƯA


Ký và đề năm 1952; đóng dấu với địa chỉ của nghệ sĩ ở mặt sau Sơn mài trên bảng gỗ
61 x 50 cm; 24 x 19 3/4 in.
Ước tính: 12,749 — 19,124 USD
Giá bán : 25,490   USD
Joseph Inguimberty
1896-1971
TĨNH VẬT


Đã ký
Sơn Dầu trên vải
73 x 92 cm; 28 3/4 x 36 1/4 in.
Ước tính: 17,849 — 31,872 USD
Giá: 95,588   USD
Henri Mège
1904 – 1984
TRANH BIẾM HOẠ CẢNH HỎNG XE Ở VIỆT NAM


Đã ký và chú thích
Mực và màu trên giấy
45 x 63,5 cm; 17 3/4 x 25 in.
Ước tính: 3,825 — 6,375 USD
Henri Mège
1904 – 1984
NGOẠI Ô TỈNH QUẢNG NAM

Đã ký;
Ký và chú thích ở mặt sau: Buổi sáng trong rừng/ Tôi ở Việt Nam.
Sơn dầu trên bảng gỗ
52,5 x 79 cm; 20 1/2 x 31 in.
Ước tính: 5,100 — 7,649 USD
Henri Mège
1904 – 1984
BUỔI SÁNG TẠI HUẾ AN NA
M

Đã ký; ký và ghi tiêu đề ở mặt sau
Dầu trên vải
46 x 65 cm; 18 x 25 1/2 in.
Được thực hiện vào khoảng năm 1940

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.