Mọi thông tin trong bài được trích dẫn từ catalog nhà đấu giá, NTX không chịu trách nhiệm về thông tin này. Để rõ hơn xin vui lòng ban quản trị tại địa chỉ nghethuatxua@gmail.com

Mai Trung Thu
1906-1980
GRAND-MÈRE (GRANDMOTHER)
Ký tên, đóng dấu, đề ngày 1944
Mực và bột màu trên lụa bồi trên bìa cứng
60 x 45 cm; 23 1/2 bằng 17 1/2 inch.
Giá bán: 3400000 HDK (khoảng 450 ngàn USD chưa phí ndg)
Phạm Hậu
1903-1995
NAI TRONG RỪNG
Ký bằng tiếng Hoa, có dấu triện của nghệ sĩ; 
Chất liệu : Sơn mài sáu tấm 
Mỗi tấm : 155,5 x 35,5 cm; 61 1/4 x 14 in.
Kích thước tổng thể: 155,5 x 213 cm; 61 1/4 x 84 inch.
Giá bán: 4495000 HDK (khoảng 560 USD)
Maison des Beaux Arts de L’Indochine
QUANG CANH
Sơn mài 
Kích thước : 124,5 x 77,5 cm;  49 x 30 1/2 inch. 
Giá bán: 112901,07 USD
LUONG XUAN NHI (1914-2006)
Le Repos (Nghỉ ngơi)
ký bằng tiếng Hoa và đề ngày ‘1936’ (phía trên bên phải); 
ký tên ‘LUONG XUAN NHI’ (phía dưới bên trái)
Bột màu trên lụa
66 x 89 cm. (26 x 35 in.)
Vẽ năm 1936
Giá bán : 666378,49
LE PHO (1907-2001)
Femme au perroquet (Lady with A Parrot)
đã ký bằng tiếng Hoa và Việt
Bột màu trên lụa
38,5 x 28,5 cm.  (15 1/8 x 11 1/4 in.)
Vẽ năm 1938
Giá bán: 635422,51 USD
Trần Văn Hà
B. 1911
TRUNG SISTERS
Ký tên, khắc và đóng dấu
Sơn mài trên gỗ
100 x 200 cm;  39 1/4 x 78 3/4 inch.
Giá bán: 145,091   USD
Trần Văn Hà
B. 1911
Ký tên, khắc và đóng dấu
Sơn mài trên gỗ
64,5 x 129 cm;  25 1/4 x 50 3/4 in. 
Thực hiện vào khoảng năm 1950
Giá bán: 687.500 HKD  (88.667 USD) 
Phạm Hậu
1903-1995
Bình phong sơn mài 6 tấm
Mỗi tấm : 92,5 x 22,5 cm;  36 1/2 x 8 3/4 in.
Tổng thể: 92,5 x 135 cm;  36 1/2 x 52 1/2 inch.
Giá bán: 1.625.000 HKD  (209.576 USD)  
Mai Trung Thu
1906-1980
TRÒ CHƠI TRẺ EM
Ký tên, ngày 1954 và đóng dấu triện của nghệ sĩ 
Mực và bột màu trên lụa
10,5 x 22 cm;  4 x 8 1/2 inch.
Giá bán: 525.000 HKD (67.709 USD)  
Mai Trung Thu
1906-1980
IRIS 
Ký tên, đề ngày 
1960 và đóng dấu của nghệ sĩ  
Mực và bột màu trên lụa
30 x 29,5 cm;  11 3/4 x 11 1/2 inch.
Giá bán: 2.125.000 HKD  (274.061 USD)
Nguyễn Đỗ Cung
1912-1977
Ký tên bằng tiếng Trung và đóng dấu triện cuả hoạ sĩ 
Mực và bột màu trên lụa
45 x 56 cm;  17 1/2 x 22 in.
Giá bán: 375,000 HKD (48,364 USD)  
Nguyễn Nam Sơn
1890-1973
NUDE
Ký tên và đề năm  1939
Sơn dầu trên vải
72,5 x 60 cm;  28 1/2 x 23 1/2 inch.
Gía bán: 1.375.000 HKD (177.334 USD)  
Bùi Xuân Phái
1920-1988
NUDE 
Ký tên
acrylic trên giấy bìa
16 x 13,5 cm;  6 1/4 x 5 1/4 inch.
Giá bán: 60,000 HKD (7,738 USD)  
Bùi Xuân Phái
1920-1988
acrylic trên bảng gỗ
14,5 x 19,5 cm;  5 1/2 x 7 1/2 inch.
Giá bán: 8,867   USD 
Nguyen Tri Minh
B. 1924
LOTUS POND 
Signed
Oil on canvas
44.5 by 94 cm; 17 1/2  by 37 in.
Giá bán: 81,250 HKD (10,479 USD) 
Nam Thai Studio
20TH CENTURY

BUST OF A VIETNAMESE NUDE

Signed 
Bronze on an original wooden base from the period
Bust: 34.5 by 26 by 16.5 cm; 13 1/2  by 10 1/4  by 6 1/2  
Base: 6 by 18 by 13 cm; 2 1/4  by 7 by 5 in.
Executed circa 1940s
Giá bán: 56,250 HKD (7,255 USD) 
Applied Arts School of Hanoi
FISHERMAN AND WOMAN
Bronze
Man:
H: 56 cm; 22 in. 
W: 28 cm; 11 in. 
D: 17 cm; 6 1/2  in. 

Woman: 
H: 55 cm; 21 1/2  in. 
W: 29 cm; 11 1/4  in. 
D: 17 cm; 6 1/2  in. 
Executed circa 1930
Giá bán: 118,750 HKD (15,315 USD) 
Lê Phổ
1907 – 2001
TRÁI CÂY VÀ HOA
Sơn dầu 
73 x 92 cm;  29 x 36 inch
Giá bán: 1.750.000 HKD (225.698 USD )
Lê Phổ
1907-2001
BOUQUET DE FLEURS
Sơn trên lụa 
64,5 x 54 cm;  25 1/2 x 21 1/4 inch.
Giá bán: 88,667   USD
Lê Phổ
1907 – 2001
BOUQUET DE FLEURS
Mực và bột màu trên lụa
47,5 x 34,5 cm;  18 1/2 x 13 1/2 inch.
Giá bán: 274.061 USD 
Lê Phổ
1907 – 2001
Chơi bài
Sơn Dầu
89 x 116 cm;  35 x 45 1/2 inch.
Giá bán: 2.125.000 HKD (274.061 USD) 
Lê Phổ
1907-2001
LES FLEURS
Sơn dầu 
73 x 60,5 cm;  28 3/4×23 3/4 inch.
Giá bán: 257,940   USD
Lê Phổ
1907 – 2001
BOUQUET DE FLEURS Dans UN VASE
Sơn trên lụa 
54,5 x 33 cm;  21 1/2 x 13 in.
Thực hiện vào khoảng năm 1953
Giá bán: 72,546   USD
Lê Phổ
1907-2001
Sơn dầu trên lụa
78 x 49 cm;  30 1/2 x 19 1/4 ich.
Le Pho
1907-2001
PIVOINES ET BLEUETS (PEONIES AND CORNFLOWERS) 
Signed in Chinese and English; numbered No 36 on Galerie Romanet card on the reverse  
Ink and gouache on silk
47 by 52 cm; 18 1/2  by 20 1/4  in. 
Executed circa 1948 – 1952 
Lot Sold: 386,910   USD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.