NGHỆ THUẬT TRANG TRÍ TRONG ĐÌNH LÀNG

Quả là chúng ta không được chiêm ngưỡng những cung điện nguy nga tráng lệ của vua Lê chúa Trịnh ở Thăng Long và các công trình cung điện ở Lam Kinh.

Bù lại, chúng ta được chiêm ngưỡng những tượng Phật, tượng người sinh động trong những ngôi chùa đẹp đẽ.

Và giờ đây, được thỏa sức ngắm nhìn những tuyệt phẩm điêu khắc gỗ trên cột và mái các đình làng, chủ yếu ở đồng bằng Bắc Bộ.

Các tiên nữ
Fairies
Fées

Đình Hữu Bổ – Phú Thọ
Huu Bo communale house – Phu Tho province
Maison communale Huu Bo – Province de Phu Tho.
Thế kỷ 17. 17-th centery. 17-e siècle.
Gỗ. Wood. Bois.

**************
Tiên cưỡi rồng
Fairy driving dragon
Fées à dos de dragon

Đình Phù Lão – Lạng Giang – Bắc Giang
Phu Lao communale house – Bac Giang province
Maison communale Phu Lao – Province de Bac Giang.
Thế kỷ 17. 17-th centery. 17-e siècle.
Gỗ. Wood. Bois.
15 x 35 (cm).

Tiên cưỡi rồng
Fairy driving dragon
Fées à dos de dragon

Đình Lộc Dư – Thường Tín – Hà Tây
Loc Du communale house – Thuong Tin – Ha Tay province
Maison communale Loc Du – Thuong Tin – Province de Ha Tay.
Thế kỷ 17. 17-th centery. 17-e siècle.
Gỗ. Wood. Bois.
H: 179.5 (cm).

Tiên cưỡi phượng
Fairy on the phoenix
Fée à dos du phénix

Đền thờ Hai Bà Trưng – Mê Linh – Vĩnh Phúc
Hai Ba Trung temple – Vinh Phuc province
Temple des Hai Ba Trung – Province de Vinh Phuc.
Thế kỷ 17. 17-th centery. 17-e siècle.
Gỗ. Wood. Bois.
89 x 38 cm.

**************
Báo và chim
Panther and bird
Panthère et oiseau

Đền thờ Hai Bà Trưng – Mê Linh – Vĩnh Phúc
Hai Ba Trung temple – Vinh Phuc province
Temple des Hai Ba Trung – Province de Vinh Phuc.
Thế kỷ 17. 17-th centery. 17-e siècle.
Gỗ. Wood. Bois.
98 x 42 cm.

Phượng mẹ phượng con
Phoenix and her cubs
La mère phénix et ses petits

Đình Chu Quyến – Chu Minh – Ba Vì – Hà Tây
Chu Quyen communale house – Ha Tây province.
Maison communale Chu Quyen – Province de Ha Tay.
Thế kỷ 17. 17-th centery. 17-e siècle.
Gỗ. Wood. Bois.
H: 74 (cm).

Voi và ngựa

**********
Thuần mã
Horse tamer
En train d’apprivoiser un cheval

Đình Diềm – Bắc Ninh
Diem communale house – Bac Ninh province
Maison communale Diem – Province de Bac Ninh.
1692.
Gỗ. Wood. Bois.
30 x 24 x 12 (cm).

Phục chế bằng thạch cao.
Reproduct in plastic.
Récupéré en plâtre.

Đấu quyền
Boxing
Lutte de boxe

Đình Liên Hiệp – Quốc Oai – Hà Tây
Lien Hiep communale house – Ha Tay province
Maison communale Lien Hiep – Province de Ha Tay.
Thế kỷ 17. 17-th centery. 17-e siècle.
Gỗ. Wood. Bois.
30 x 50 (cm).

Trò chơi chồng người
A game of human pyramid
Pyramide humain (jeu)

Đình Tây Đằng – Hà Tây
Tay Dang communale house – Ha Tay province
Maison communale Tay Dang – Province de Ha Tay.
Thế kỷ 17. 17-th centery. 17-e siècle.
Gỗ. Wood. Bois.
34 x 30 x 6 (cm).

***********************
Điều khiển voi – Đấu vật
Riding on elephant – Wresting
Cornac – Lutte

Đình Liên Hiệp – Quốc Oai – Hà Tây
Lien Hiep communale house – Ha Tay province
Maison communale Lien Hiep – Province de Ha Tay.
Thế kỷ 17. 17-th centery. 17-e siècle.
Gỗ. Wood. Bois.
28.5 x 110.5 x 13 (cm).

Đấu quyền
Boxing
Lutte de boxe

Đình Phù Lão – Bắc Giang
Phu Lao communale house – Bac Giang province
Maison communale Phu Lao – Province de Bac Giang.
Thế kỷ 17. 17-th centery. 17-e siècle.
Gỗ. Wood. Bois.
30 x 50 (cm).

*********
Đấu vật
Wresting
Lutte

Đình Phù Lão – Bắc Giang
Phu Lao communale house – Bac Giang province
Maison communale Phu Lao – Province de Bac Giang.
Thế kỷ 17. 17-th centery. 17-e siècle.
Gỗ. Wood. Bois.
12 x 33 (cm).

Hai người chơi đá cầu
Two men playing a ball game
Deux hommes jouant à la balle à pied

Đình Thổ Tang – Vĩnh Tường – Vĩnh Phúc
Tho Tang communale house – Vinh Phuc province
Maison communale Tho Tang – Province de Vinh Phuc.
Thế kỷ 17. 17-th centery. 17-e siècle.
Gỗ. Wood. Bois.
45 x 51 cm.

Mẹ gánh con
Mother using a beam over her shouder to carry her child in round bamboo frames
Mère portant son enfant sur l’épaule avec un palanche

Đình Tây Đằng – Hà Tây
Tay Dang communale house – Ha Tay province
Maison communale Tay Dang – Province de Ha Tay.
Thế kỷ 16. 16-th centery. 16-e siècle.
Gỗ. Wood. Bois.
30 x 46 x 6 (cm).

**********
Voi lồng
Elephant rearing itself up
Éléphan s’emballant

Đình Tây Đằng – Hà Tây
Tay Dang communale house – Ha Tay province
Maison communale Tay Dang – Province de Ha Tay.
Thế kỷ 16. 16-th centery. 16-e siècle.
Gỗ. Wood. Bois.
28 x 65 x 5.5 (cm).

************
Đuổi bắt hổ
Chasing a tiger
Chassant de tigre

Đình Tây Đằng – Hà Tây
Tay Dang communale house – Ha Tay province
Maison communale Tay Dang – Province de Ha Tay.
Thế kỷ 16. 16-th centery. 16-e siècle.
Gỗ. Wood. Bois.
53 x 89.5 x 6 (cm).

Đuổi bắt hổ (cận cảnh)
Chasing a tiger
Chassant de tigre

Đình Tây Đằng – Hà Tây
Tay Dang communale house – Ha Tay province
Maison communale Tay Dang – Province de Ha Tay.
Thế kỷ 16. 16-th centery. 16-e siècle.
Gỗ. Wood. Bois.
53 x 89.5 x 6 (cm).

Đánh nhau với hổ
Fighting against a tiger
Lutte contre un tigre

Đình Chẩy – Hà Nam
Chay communale house – Ha Nam province
Maison communale Chay – Province de Ha Nam.
Cuối thế kỷ 17. Last 17-th centery. Fin du 17-e siècle.
Gỗ. Wood. Bois.
30 x 70 x 11 (cm).

Cảnh sinh hoạt
Scene of everyday life
Scène de vie quotidienne

Đình Phùng – Đại Phùng – Đan Phượng – Hà Tây
Phung communale house – Ha Tay province
Maison communale Phung – Province de Ha Tay.
Cuối thế kỷ 16. Last 16-th centery. Fin du 16-e siècle.
Gỗ. Wood. Bois.
H: 73 cm.

Đoàn đi săn trở về
Return of the hunters
Retour des chasseurs

Đình Hương Canh – Vĩnh Phúc
Huong Canh communale house – Vinh Phuc province
Maison communale Huong Canh – Province de Vinh Phuc.
Thế kỷ 17. 17-th centery. 17-e siècle.
Gỗ. Wood. Bois.
40 x 30 x 40 cm.

Ngư ông chèo thuyền bắt cò
Fisher captures stork while rowing
Pécheur capte de la cigogne en ramant

Gỗ. Wood. Bois.
32 x 87 x 9 (cm).

Thuần mã
Horse tamer
En train d’apprivoiser un cheval

Năm tác phẩm chạm gỗ

Người giữ ngựa
Horse keeper
Homme gardant un cheval

Đình Quảng Húc – Hà Tây
Quang Huc communale house – Ha Tay province
Maison communale Quang Huc – Province de Ha Tay.
Thế kỷ 17. 17-th centery. 17-e siècle.
Gỗ. Wood. Bois.
55 x 44.5 (cm).

*************
Người cưỡi rồng
Man riding on dragon
Homme à dos de dragon

Đình Thắng – Bắc Giang
Thang communale house – Bac Giang province
Maison communale Thang – Province de Bac Giang.
Thế kỷ 17. 17-th centery. 17-e siècle.
Gỗ. Wood. Bois.
27 x 18.2 x 11.5 (cm).

********
Hoa sen
Lotus
Fleur de lotus

Chạm gỗ kiến trúc đình làng.
Wood engraving in communal house.
Grave on bois la sculpture dans la maison communale.

Đình Phù Lão – Bắc Giang
Phu Lao communale house – Bac Giang province
Maison communale Phu Lao – Province de Bac Giang.
Thế kỷ 17. 17-th centery. 17-e siècle.
Gỗ. Wood. Bois.
62 x 17 x 8 (cm).

**************
Cảnh sinh hoạt
Scene of everyday life
Scène de vie quotidienne

Đình Thổ Tang – Vĩnh Tường – Vĩnh Phúc
Tho Tang communale house – Vinh Phuc province
Maison communale Tho Tang – Province de Vinh Phuc.
Thế kỷ 17. 17-th centery. 17-e siècle.
Gỗ. Wood. Bois.
40 x 162 x 22.5 cm.

Người hát, nhạc công đánh trống
Singer and musican beating a drum
Chanteur et musiciens battant du tambour

Đình Phù Lão – Lạng Giang – Bắc Giang
Phu Lao communale house – Bac Giang province
Maison communale Phu Lao – Province de Bac Giang.
Thế kỷ 17. 17-th centery. 17-e siècle.
Gỗ. Wood. Bois.
30 x 77.5 x 15 (cm).

**********
Trẩy hội
Going to festival
Allant au festival

Đình Phùng – Đại Phùng – Đan Phượng – Hà Tây
Phung communale house – Ha Tay province
Maison communale Phung – Province de Ha Tay.
Thế kỷ 17. 17-th centery. 17-e siècle.
Gỗ. Wood. Bois.
35 x 173 (cm).

Chuốc rượu
Offering wine
Demandant vin

Đình Hoàng Xá – Ứng Hòa – Hà Tây
Hoang Xa communale house – Ha Tay province
Maison communale Hoang Xa – Province de Ha Tay.
Thế kỷ 17. 17-th centery. 17-e siècle.
Gỗ. Wood. Bois.
H: 44 cm.

Bốn nụ cười
Four smiles
Quartre sourires

Đình Hương Lộc – Nghĩa Hưng – Tỉnh Nam Định
Huong Loc communale house – Nam Dinh province
Maison communale Huong Loc – Province de Nam Dinh.
Thế kỷ 17. 17-th centery. 17-e siècle.
Gỗ. Wood. Bois.
43 x 28 (cm).

Thiếu nữ
Young girl
Jeune fille

Đình Hương Lộc – Nghĩa Hưng – Tỉnh Nam Định
Huong Loc communale house – Nam Dinh province
Maison communale Huong Loc – Province de Nam Dinh.
Thế kỷ 17. 17-th centery. 17-e siècle.
Gỗ. Wood. Bois.
H: 34 cm.

Năm tác phẩm chạm gỗ

Mẹ cho con bú
Mather breast feeding
Mère dommant le sein à l’enfant

Tam quan chùa Cự Trữ – Hà Nam
Decorating on gate of Cu Tru pagoda – Ha Nam province
Décoration sur porte de pagode Cu Tru – Province de Ha Nam.
Thế kỷ 17. 17-th centery. 17-e siècle.
Gỗ. Wood. Bois.
Phục chế bằng thạch cao.
Reproduct in plastic.
Récupéré en plâtre.

**********
Giữ trâu
Water-buffallo attending
Surveillance de buffle

Tam quan chùa Cự Trữ – Hà Nam
Decorating on gate of Cu Tru pagoda – Ha Nam province
Décoration sur porte de pagode Cu Tru – Province de Ha Nam.
Thế kỷ 17. 17-th centery. 17-e siècle.
45 x 38 (cm).

Hội làng
Festival in village
Fête day du village

Đình Ngọc Canh – Phúc Yên
Ngoc Canh communale house – Phuc Yen province
Maison communale Ngoc Canh – Province de Phuc Yen.
Thế kỷ 16. 16-th centery. 16-e siècle.
Gỗ. Wood. Bois.
36 x 130 (cm).

Bơi chải
Swimming hand in hand
Course de bateaux à la rame

Đình Cam Đà – Hà Tây
Cam Da communale house – Ha Tay province
Maison communale Cam Da – Province de Ha Tay.
Thế kỷ 17. 17-th centery. 17-e siècle.
Gỗ. Wood. Bois.
16.5 x 54 x 7 (cm).

Phục chế bằng thạch cao.
Reproduct in plastic.
Récupéré en plâtre.

**********************
Uống rượu trên thuyền gỗ
Drinking on boat
Buvant du vin sur la barque en bois

Đình Tây Đằng – Hà Tây
Tay Dang communale house – Ha Tay province
Maison communale Tay Dang – Province de Ha Tay.
Thế kỷ 17. 17-th centery. 17-e siècle.
Gỗ. Wood. Bois.
16 x 53 x 5 (cm).

Cảnh sinh hoạt
Scene of everyday life
Scène de vie quotidienne

Đình Thổ Tang – Vĩnh Tường – Vĩnh Phúc
Tho Tang communale house – Vinh Phuc province
Maison communale Tho Tang – Province de Vinh Phuc.
Thế kỷ 17. 17-th centery. 17-e siècle.
Gỗ. Wood. Bois.
42 x 154 (cm).

Hổ
Tiger
Tigre

Đình Lỗ Hạnh – Hiệp Hòa – Hà Bắc
Lo Hanh communale house – Hiep Hoa – Ha Bac province
Maison communale Lo Hanh – Hiep Hoa – Province de Ha Bac.
1576.
Gỗ. Wood. Bois.
20 x 41 (cm).

**********************
Người đánh đàn bên hưou
Man playing musical instrument by a deer
Homme jouant de l’instrument à cordes à côté d’un cerf

Đình Lỗ Hạnh – Hiệp Hòa – Hà Bắc
Lo Hanh communale house – Hiep Hoa – Ha Bac province
Maison communale Lo Hanh – Hiep Hoa – Province de Ha Bac.
1576.
Gỗ. Wood. Bois.
20.5 x 42 x 6 (cm).

*********************
Trai gái tắm đầm sen
Scenery of bathing in lotus pond
Paysage de la baignade dans un étang de lotus

Đình Đông Viên – Hà Tây
Dong Vien communale house – Ha Tay province
Maison communale Dong Vien – Province de Ha Tay.
Cuối thế kỷ 17. Late 17-th centery. Fin du 17-e siècle.
Gỗ. Wood. Bois.
26 x 97 x 7.5 (cm).

Tác giả : PhanHong

Nguồn : http://vnkatonak.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.