Nghệ Thuật Xưa | Homepage
Một vài tranh việt trong phiên đấu giá Nghệ Thuật đương đại và hiện đại Đông Nam Á – 1/10/2017

Một vài tranh việt trong phiên đấu giá Nghệ Thuật đương đại và hiện đại Đông Nam Á – 1/10/2017

0 Comments 🕔01.Oct 2017
Nguyễn Gia Trí (1908-1933)

PAYSAGE (LANDSCAPE)

Ký và ghi năm 40

Sơn mài trên gỗ, 6 tấm.

Mỗi tấm: 97,5 x 33 cm; 38 1/4 13 in (6)

Tổng kích cỡ: 97,5 x 198 cm; 38 1/4 của 78 in.

Giá ước lượng : 76,096 – 97,838EUR

Giá bán : 2,980,000 HKD (323,951 EUR)

 

Phạm Hậu (1903-1995)

MỘT GIA ĐÌNH NAI TRONG RỪNG

Ký và đóng dấu

Mỗi tấm: 100 x 93 cm; 39 1/4 x 36 1/2 in (3)

Tổng kích thước: 100 x 279 cm; 39 1/4 x 109 3/4

Gía ước lượng : 86,967 – 163,063EUR

Gía bán : 1,500,000 HKD (163,063 EUR)

 

Nhà Mỹ Thuật Đông Dương (Maison des Beaux Arts de L’Indochine)

Bình Phong 10 tấm

Khắc một con dấu của trường MTDD

Sơn mài trên gỗ, 10 tấm

Mỗi tấm: 160,5 x 27,5 cm; 63 1/4 x 10 3/4 in (10)

Tổng kích thước: 160,5 x 279 cm; 63 1/4 x 109 3/4 in

Gía ước lượng : 76,096 – 97,838EUR

Giá bán : 875,000 HKD (95,120 EUR) 

 

Lê Phổ (1907-2001)
Gia đình (LA FAMILLE/THE FAMILY)
Ký và đóng dấu
Mực in và gouache trên lụa bồi giấy
Kích cỡ : 63 x 46 cm; 24 3/4 x 18 1/4 in
Thực hiện khoảng năm 1938-40
Giá ước lượng : 163,063 – 271,771 EUR
Giá bán : 4,180,000 HKD (454,401 EUR) 

 

Le Pho (1907-2001)
Hoa trong bình (FLOWERS IN A VASE)
Chất liệu sơn dầu trên toan.
Kích cỡ 31.5 x 44.5 cm (12 1/4  by 17 1/2  in).

Giá ước lượng :  60,000 — 90,000 HKD (6,500 – 9,750 EUR)

Giá bán : 8,153   EUR

 

Lê Phổ (1907-2001)
PIVOINES ET PAVOTS
Dầu trên lụa bồi trên ván gỗ
Kích cỡ : 91 x 58 cm (35 3/4 x 22 3/4 in)

Giá ước tính 140.000 – 220.000 (15.167 – 23.834 EUR)

Gia bán : 

 

Joseph Inguimberty (1896-1971)
Nghỉ ngơi (REST)
Ký và ghi năm 1938
Dầu trên vải
Kích cỡ 97 x 130 cm (38 1/4 của 51 in).

Gía ước tính : 600.000 – 800.000 HKD (65.001 – 86.668 EUR)

Giá bán : 81,531   EUR

 

Lê Phổ ( 1907-2001)
Tĩnh vật (STILL LIFE)
Dầu trên vải
Kích cỡ : 31,5 x 22 cm (12 1/4 x 8 1/2 in)
Giá ước lượng : 40.000 – 60.000 HKD (4.333 – 6.500 EUR)

Giá bán : 6,523   EUR

 

Mai Trung Thu (1906-1980)
CHẢI TÓC
Ký, đóng dấu năm vẽ 1943
Mực và thuốc vẽ trộn keo trên lụa
Kích cỡ 27,5 x 22,5 cm; 10 3/4 ngày 8 3/4 in
Giá ước tính: 80.000 – 150.000 HKD (8,667 – 16,250 EUR)

Giá bán : 20,383   EUR

 

Le Pho (1907-2001)
LES PIVOINES
Dầu trên lụa
Kích cỡ : 63.5 by 90.5 cm (25 by 35 3/4  in).
Giá ước lượng : 120,000 — 180,000 HKD (13,000 – 19,500 EUR)
Giá bán : 17,665   EUR

 

Lê Phổ (1907-2001)
Bình hoa
Dầu trên lụa
Kích cỡ : 45,5 x 26,5 cm (17 3/4 x 10 1/2 in)
Giá ước tính : 60.000 – 90.000 HKD (6.500 – 9.750 EUR)

Giá bán : 17,665   EUR

 

Vũ Cao Đàm (1908-2000)
Sự trở về (THE RETURN)
Ký và ghi năm 74;
Dầu trên vải
Kích cỡ 25,5 x 33,5 cm (10 x 13 1/4 in)
Giá ước tính : Ước tính 60.000 – 90.000 (6.500 – 9.750 EUR)

Giá bán : 11,550   EUR

 

Lê Phổ (1907-2001)
VASE D’IRIS (VASE OF IRISES)
Dầu và gouache trên lụa
Kích cỡ  : 63,5 x 38 cm (25 x 15 in)
Giá ước tính : 120.000 – 180.000 HKD (13.000 – 19.500 EUR)

Giá bán : 29,895   EUR

 

Lê Phổ (1907-2001)
Bình hoa, dầu trên vải
Kích cỡ : 73 x 54 cm; (28 3/4 x 21 1/4 in)
Giá ước tính : 80.000 – 120.000 HKD (8.667 – 13.000 EUR)

Giá bán : 29,895   EUR

 

Vũ Cao Đàm (1908-2000)
Thi sĩ
Ký và ghi năm 78
Dầu trên vải
Kích cỡ  : 73 x 91,5 cm (28 3/4 x 36 1/4 in)
Giá ước tính : 120.000 – 180.000 HKD (13.000 – 19.500 EUR)

Giá bán : 13,589   EUR

 

Lê Phổ (1907-2001)
Mẹ và con trong vườn

Dầu trên vải
91 x 72,5 cm; 35 3/4 x 28 1/2 in
Giá ước tính : 120.000 – 220.000 HKD (13.000 – 23.834 EUR)

Giá bán : 29,895   EUR

Nhà mỹ thuật Đông Dương (?)
Phong cảnh
Khắc dấu của nhà MTDD mặt sau (MBIA seal on the reverse)
Sơn mài
Kích cỡ 125 by 78 cm (49 1/4  by 30 3/4  in.)
Giá ước lượng : 180,000 — 280,000 HKD (19,500 – 30,334 EUR)
Giá bán : 35,330   EUR

 

Lê Phổ (1907-2001)
SUR LA TERRASSE
Dầu trên vải
Kích cỡ : 146,5 x 95,5 cm; 57 3/4 by 37 1/2 in
Giá ước tính : 220.000 – 350.000 HKD (23.834 – 37.917 EUR)

Giá bán : 43,483   EUR

 

Mai Trung Thu (1906-1980)
Năm cô gái nhỏ (FIVE LITTLE GIRLS)
Ký, đóng dấu và ghi năm 73
Mực và gouache trên lụa
Kích cỡ : 34.5 by 92 cm; 13 1/2  by 36 1/4  in.
Giá ước lượng : 380,000 — 550,000 HKD ( 41,167 – 59,584 EUR)
Giá bán : 122,297   EUR

 

Vũ Cao Đàm (1908-2000)
IDYLLE (IDYLL)
Ký và ghi ngày 68;
Dầu trên vải
Kích cỡ : 33,5 x 24 cm; 13 1/4 x 9 1/2 in
Giá ước tính : 24.000 – 35.000 HKD (2.600 – 3.792 EUR)

Giá bán : 

 

Alix Aymé (1894 – 1989)
JEUNE FILLE AVEC ANEMONES
Ký và ghi mặt sau
Sơn mài trên ván gỗ
Kích cỡ : 46 x 32 cm; 18 x 12 1/2 in
Thực hiện khoảng năm 1940
Giá ước tính : 40.000 – 60.000 HKD (4.333 – 6.500 EUR)

Giá bán : 13,589   EUR

 

Lê Phổ (1907-2001)
Người đàn bà và hoa

Dầu trên lụa gắn trên tàu
Kích cỡ : 48 x 63 cm; 18 3/4 ngày 24 3/4 in
Giá ước tính : 100.000 – 150.000 HKD (10.833 – 16.250 EUR)

Giá bán : 17,665   EUR

 

Lê Phổ (1907-2001)
TENDRESSE MATERNELLE
Dầu trên lụa
Kích cỡ : 45,5 x 33 cm; 18 x 13 ở.
Giá ước tính : 120.000 – 180.000 HKD (13.000 – 19.500 EUR)

Giá bán : 25,818   EUR

 

Lê Phổ (1907-2001)
LA CUEILLETTE DES LOTUS (LOTUS HARVEST)
Dầu và gouache trên lụa
Kích cỡ : 95,5 x 59 cm; 37 1/2 by 23 in.
Được thực hiện vào năm 1940
Giá ước tính : 780.000 – 1.600.000 HKD (84.501 – 173.335 EUR)

Giá bán : 271,771   EUR

 

Mai Trung Thu (1906-1980)
CUỘC HỘI THOẠI
Ký, đóng dấu của người nghệ sĩ và ghi năm 69
Mực và gouache trên lụa
Kích cỡ : 24,5 x 30 cm; 9 1/2 by 11 3/4 in.
Giá ước tính : 100.000 – 150.000 HKD (10.833 – 16.250 EUR)

Giá bán : 27,177   EUR

 

Le Pho (1907-2001)
PIVOINES ET PAVOTS (PEONIES AND POPPIES)
Ký tên
Dầu trên lụa
Kích cỡ : 91 x 58 cm; 35 3/4  x 22 3/4  in.
Gía ước lượng : 140,000 — 220,000 HKD
Giá bán : 200,000 HKD (21,742 EUR)

 

Lê Phổ (1907-2001)
JEUNES FILLES AUX FLEURS DE PÊCHES (TRẺ NHIỀU VỚI HOA XANH)
Dầu và gouache trên lụa gắn trên tàu
Kích cỡ : 70 x 43,5 cm; 27 1/2 by 17 in
Giá ước tính : 160.000 – 220.000 HKD (17.334 – 23.834 EUR)

Giá bán : 27,177   EUR

 

Lê Phổ (1907-2001)
LA RÉVEUSE (THE DREAMER)
Ký và ghi năm 1930
Dầu trên vải
Kích cỡ : 70 x 82 cm; 27 1/2 by 32 1/4 in
Giá ước tính : 200.000 – 300.000 HKD (21.676 – 32.500 EUR)

Giá bán : 61,148   EUR

 

Lê Phổ (1907-2001)
LES ROSES TRÉMIÈRES (HOLLYHOCKS)
Dầu trên lụa
Kích cỡ : 58 x 71 cm; 22 3/4 x 28 in
Giá ước tính : 120.000 – 180.000 HKD (13.000 – 19.500 EUR)

Giá bán :

 

Mai Trung Thu (1906-1980)
UNE FIRE AVEC L’ECHARPE JAUNE (Cô gái với chiêc khăn màu vàng)
Ký, đóng dấu và ghi năm 72
Mực và gouache trên lụa
Kích cỡ : 25 x 13 cm; 9 3/4 x 5 1/4 in
Giá ước tính : 80.000 – 120.000 HKD (8.667 – 13.000 EUR)

Giá bán : 19,024   EUR

 

Lê Phổ (1907-2001)
ROSES ET GLAÏEULS (ROSES VÀ GLADIOLI)
Ký, ghi năm 1978
Dầu trên vải
Kích cỡ 73,5 x 93 cm; 29 x 36 1/2 in
Giá ước tính : 90.000 – 150.000 (9.750 – 16.250 EUR)

Giá bán : 29,895   EUR

 

Lê Thị Lựu (1911-1988)
Cô gái và bông hoa
Ký, đóng dấu và ghi năm 59
Dầu và gouache trên lụa
Kích cỡ : 23 x 15,5 cm; 9 x 6 1/4 in
Giá ước tính : 60.000 – 90.000 HKD (6.500 – 9.750 EUR)
Giá bán : 11,550   EUR

 

Mai Trung Thu (1906-1980)
LA REVEUSE (THE DREAMER)
Ký, đóng dấu và ghi năm 48
Mực và gouache trên lụa
Kích cỡ : 40,5 x 26,5 cm; 16 x 10 1/2 in
Giá ước tính : 150.000 – 250.000 HKD (16.250 – 27.084 EUR)

Giá bán : 38,048   EUR

 

Henry Emile Vollet
1848 – 1948
THE BRIDGE OF L.K. CHINA AND VIETNAM BORDER
Gouache trên tấm gỗ
48 by 48 cm; 18 3/4  by 18 3/4  in.
Executed circa 1920
Giá ước lượng:  30,000 — 50,000 HKD ( 3,250 – 5,417 EUR)

Giá bán:

 

Tran Van Tho
B. 1917
Lễ hội
Sơn mài trên gỗ
Kích cỡ  : 40 by 64 cm; 15 3/4  by 25 1/4  in.
Thực hiện khoảng năm 1950
Giá ước lượng :  50,000 — 70,000 HKD (5,417 – 7,583 EUR)
Giá bán : 8,833   EUR

 

Nguyễn Trí Minh
B. 1924
HARBOR SCENE
Đã ký
Dầu trên vải
Kích cỡ : 43 x 72 cm; 17 x 28 1/4 in
Thực hiện khoảng năm 1960
Giá ước tính : 40.000 – 60.000 HKD (4.333 – 6.500 EUR)

Giá bán : 5,435   EUR

 

Louis Rollet
1895 – 1988
Quang cảnh biển Miền Nam của Việt Nam
Đã ký
Dầu trên gỗ
Kích cỡ  : 46 x 61 cm; (18 x 24 in)
Thực hiện khoảng năm 1940
Giá ước tính : 24.000 – 35.000 HKD (2.600 – 3.792 EUR)

Giá bán : 5,164   EUR

 

Võ Đỗ Giáp
B. 1919
RICE FIELDS AT DAWN

Sơn mài trên ván gỗ
Kích cỡ  : 61 x 123 cm; 24 x 48 1/4 in
Thực hiện khoảng năm 1950
Giá ước tính : 45.000 – 65.000 HKD (4.875 – 7.0.042 EUR)

Giá bán : 6,115   EUR

 

Vũ Cao Đàm (1908-2000)
Hai người con gái
Ký, ghi và ghi ngày 55
Dầu trên ván gỗ
Kích cỡ  : 46 x 38 cm; 18 x 15 in.
Giá ước tính : 80.000 – 120.000 HKD (8.667 – 13.000 EUR)
Giá bán : 16,306   EUR

 

Mai Trung Thu (1906-1980)
LE BALCON (BALCONY)
Ký, đóng dấu và năm 1943
Mực và gouache trên lụa
Kích cỡ : 46 x 26,5 cm; 18 x 10 1/4 in
Giá ước tính : 300.000 – 400.000 HKD (32.500 – 43.334 EUR)

Giá bán : 84,249   EUR

 

Được cho là của Nguyễn Gia Trí (Attributed to Nguyen Gia Tri)
20TH CENTURY
A LACQUER BOX WITH DEPICTION OF A COUNTRY SCENE IN THE NORTH OF VIETNAM
Lacquer on wood
23 by 45.5 by 8.5 cm; 9 by 17 3/4  by 3 1/4  in.
Thực hiện khoảng năm 1936 – 1939
Giá ước lượng : 35,000 — 55,000 HKD (3,792 – 5,958 EUR)
Giá bán : 19,024   EUR

 

Nguyen Van Tay
(1912- )
LE BANANIER (BANANA TREE)
Ký, đóng dấu
Sơn mài trên ván gỗ
Kích cỡ : 90 x 60 cm (35 1/2  by 23 1/2  in)
Thực hiện khoảng năm 1938
Giá ước lượng; 50,000 — 70,000 HKD ( 5,417 – 7,583 EUR)
Giá bán : 6,794   EUR

 

Le Pho (1907-2001)
A LACQUER BOX DEPICING A VIETNAMESE LANDSCAPE
Sơn mài trên gỗ
Kích cỡ : 24 by 46 by 8 cm; 9 1/2  by 18 by 3 1/4  in.
Thực hiện khoảng năm 1930
Giá ước lượng:  140,000 — 220,000 HKD ( 15,167 – 23,834 EUR)
Giá bán : 95,120   EUR

 

Nguyễn Gia Trí (1908-1993)
PROVINCIAL VILLAGE
Sơn mài 6 tấm
Mỗi chiếc: 93,5 x 33,5 cm; 36 3/4 x 13 1/4 in (6)
Tổng kích thước: 93.5 x 201 cm; 36 3/4 x 79 in
Thực hiện khoảng năm 1940
Ước tính : 800,000 – 1,500,000 HKD (86,668 – 162,502 EUR)

Giá bán : 558,761   EUR

 

Mai Trung Thu (1906-1980)
Cô gái bên cửa sổ
Ký, đóng dầu và ghi năm 1942
Ink and gouache on silk
Kích cỡ : 44 by 29 cm; 17 1/4  by 11 1/4  in.
Giá ước lượng : 220,000 — 350,000 HKD ( 23,834 – 37,917 EUR)
Giá bán : 54,354   EUR

 

Le Thi Luu (1911-1988)
Mẫu tử
Ký và ghi năm 1946
Ink and gouache on silk mounted on board
Kích cỡ : 66 x 42.5 cm; 26 x 16 3/4  in.
Ước lượng :  50,000 — 70,000 HKD ( 5,417 – 7,583 EUR)
Giá bán : 17,665   EUR

 

Vu Cao Dam (1908 – 2000)
Mẹ và con
Ký và ghi năm 59
Sơn dầu trên vải
Kích cỡ : 71.5 x 59 cm; 28 x 23 1/4  in.
Giá ước lượng : 160,000 — 260,000 ( 17,334 – 28,167 EUR)
Giá bán : 24,459   EUR

 

 

 

Similar Articles

Bonhams mua nhà đấu giá Pháp Cornette de Saint-Cyr, thương vụ sáp nhập thứ tư trong năm nay

Bonhams mua nhà đấu giá Pháp Cornette de Saint-Cyr, thương vụ sáp nhập thứ tư trong năm nay 0

Bonhams bắt đầu mở rộng phạm vi toàn cầu của mình hơn nữa bằng cách

Ấn ngọc “Trẫm đã nghỉ hưu” của Hoàng đế Càn Long trị giá 2,3 triệu đô la Mỹ

Ấn ngọc “Trẫm đã nghỉ hưu” của Hoàng đế Càn Long trị giá 2,3 triệu đô la Mỹ 0

Hôm qua, Sotheby's Paris đã mang lại kết quả tốt trong phiên đấu giá Arts d'Asie .  Trong

Phiên đấu giá tác phẩm vật lý của Banksy lần đầu tiên chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin

Phiên đấu giá tác phẩm vật lý của Banksy lần đầu tiên chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin 0

Trong bối cảnh đại dịch viêm phổi ngày càng hoành hành, ngành đấu giá truyền

Định giá 30-40 triệu đô la Mỹ cho những chiếc Ấn của nhà Ming và Thanh

Định giá 30-40 triệu đô la Mỹ cho những chiếc Ấn của nhà Ming và Thanh 0

Chỉ còn một tháng trước cuộc đấu giá mùa xuân, Sotheby's cuối cùng đã tiết

Đấu giá miếng Ngọc bội của đại quan tham Hoà Thân

Đấu giá miếng Ngọc bội của đại quan tham Hoà Thân 0

Hòa Thân (1750 – 1799) là một quyền thần nổi tiếng của nhà Thanh, rất

About Author

No Comments

No Comments Yet!

No one have left a comment for this post yet!

Write a Comment


Warning: Illegal string offset 'rules' in /homepages/33/d477395436/htdocs/wp-content/themes/piccione-theme/functions/filters.php on line 156

Warning: Illegal string offset 'rules' in /homepages/33/d477395436/htdocs/wp-content/themes/piccione-theme/functions/filters.php on line 157
<

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Tìm kiếm

Ảnh xưa Việt Nam

Brow collection

Bảo tàng Quốc gia Châu Á Pháp

Tiền Cổ & Kim Bài & Kim Khánh

Cổ vật Việt ở Hải Ngoại

Bảo tàng Cố cung Đài Bắc

Gốm sứ thời Tống

Gốm sứ thời Minh

Gốm sứ thời Thanh