Mặc dù tổng doanh thu năm nay của các sàn đấu giá sụp giảm so với năm trước, tuy nhiên ở một số mảng như gốm sứ cổ Trung Quốc, lợi nhuận tại các sàn vẫn gia tăng.

Một điều ngạc nhiên là hầu hết cổ vật trong danh sách này thuộc về bộ sưu tập của Roger Pilkington, một nông dân người Anh. Ông bắt đầu sưu tập gốm sứ cổ Trung Quốc vào những năm 50, 60. Có những món ông chỉ trả khoảng 100 bảng Anh cách đây mười năm, thì nay giá trị của nó là vài triệu bảng Anh. Bộ sưu tâp của ông được những người con kế thừa và đem đấu giá tại sàn Sotheby’s năm vừa qua cho họ một tài sản kếch xù  vào khoảng 45,9 triệu bảng Anh (tương đương 64,6 triệu $).

Nicolas Chow, phó chủ tịch của Sotheby châu Á phát biểu khi xem bộ sưu tập này :

Bộ sưu tập Pilkington chứa vật lạ thường và rất hiếm, là loại ít khi nhìn thấy trên thị trường. Roger Pilkington là một nhà sưu tập thực sự của gốm sứ Trung Quốc. Chỉ cần nhìn vào những món đồ ông sưu tập, ban sẽ thấy ông có một niềm đam mê thực sự và một con mắt nhạy cảm cho những cổ vật quyến rũ và xinh đẹp này.

NTX xin mời các bạn cùng chiêm ngưỡng danh sách những cổ vật gốm sứ đắt nhất tại sàn Sotheby’s năm nay.

114060166

Bình xanh trắng thời Minh Thành Tổ (1403-1424). Được bán 110.520.000 HKD (14.248.238 USD) tại The Collection Pilkington Sotheby, Nghệ thuật Trung Quốc, Hồng Kông, 06 – 04 – 2016.

 

114060171

Bình xanh trắng thời Minh Thành Tổ (1403-1424). Được bán 99.320.000 HKD (12.804.334 USD) tại The Collection Pilkington Sotheby, Nghệ thuật Trung Quốc, Hồng Kông, 06 avr 2016.

 

114060315

Bát xanh trắng hiệu đề Thành Hóa (1464-1487). Được bán 64.600.000 HKD (8.328.232 USD) tại The Collection Pilkington Sotheby, Nghệ thuật Trung Quốc, Hồng Kông, 06 avr 2016. Một phiên bản nữa nghe đâu thuộc bộ sưu tập của bảo tàng cố cung Đài Loan.

 

114060472

Bình xanh trắng vẽ bát tiên thời Càn Long (1736-1795). Được bán 44.440.000 HKD (5.729.649 USD) tại Hồng Kông Sotheby, 05 tháng 10 2016.

 

114060672

Một cặp bình dòng hồng cực hiếm, hiệu đề Càn Long (1736-1795). Được bán 42.760.000 HKD (5.513.047 USD) tại Hồng Kông Sotheby, 05 tháng 10 năm 2016.

 

114060317

Bình xanh trắng hiệu đề Xuân Đề (1426-1435). Được bán 44.440.000 HKD (5.729.649 USD) tại The Collection Pilkington Sotheby, Nghệ thuật Trung Quốc, Hồng Kông, 06 avr năm 2016.

 

114060478

Đĩa xanh trắng thời Nguyên (1279-1368). Được bán 29.880.000 HKD (3.852.428 USD) tại Hồng Kông Sotheby, ngày 05 tháng 10 năm 2016. 

 

114060540

Ấm trà xanh Turquoise hiệu đề Càn Long (1736-1795). Được bán 3.490.000 USD tại Sotheby ở New York, 13-ngày 14 tháng 9 năm 2016.

 

114060328

Bình xanh trắng hiệu đề Xuande (1426-1435). Được bán 24.080.000 HKD (3.104.394 USD) tại The Collection Pilkington Sotheby, Nghệ thuật Trung Quốc, Hồng Kông, 06 avr 2016.

 

114060349

Chén xanh trắng vẽ rồng có cánh, kiểu rồng Châu Âu (?), hiệu đề Xuande (1426-1435). Được bán 22.880.000 HKD (2.949.690 USD) tại The Pilkington Collection, Nghệ thuật Trung Quốc, Hồng Kông, 06 avr  2016.

 

114060368

Bình hoa hiệu đề Minh Vĩnh Lạc (1403-1425). Được bán 19.280.000 HKD (2.485.578 USD) tại The Collection Pilkington Sotheby, Nghệ thuật Trung Quốc, Hồng Kông, 06 avr 2016.

 

114060483

Vò rượi men ngọc thời Càn Long (1736-1795). Được bán 18.080.000 HKD (2.331.054 USD) tại Hồng Kông của Sotheby, 05 tháng 10 năm 2016.

 

114061172

Bình xanh trắng thời Ung Chính (1723-1735). Được bán 18.080.000 HKD (2.331.054 USD) tại Hồng Kông của Sotheby, 05 tháng 10 năm 2016.

 

114060531

Bình xanh trắng thời Minh Vĩnh Lạc – Xuande. Bán 17.480.000 HKD (2.253.522 USD) tại The Pilkington Collection Sotheby, Nghệ thuật Trung Quốc, Hồng Kông, 06 avr 2016.

 

114060557

Bình hồng thời Càn Long (1736-1795). Được bán 14.480.000 HKD (1.866.762 USD) tại Hồng Kông Sotheby, ngày 06 tháng 4 năm 2016.

 

114060654

Đôi bình hoa thời Gia Khánh (1796-1820). Được bán 11.480.000 HKD (1.480.116 USD) tại Hồng Kông Sotheby, 05 tháng 10 năm 2016.

 

114060567

Bát xanh trắng hiệu đề Xuande (1426-1435). Được bán 11.480.000 HKD (1.480.002 USD) tại The Pilkington Colletion Sotheby, Nghệ thuật Trung Quốc, Hồng Kông, 06 avr 2016. 

 

114060574

Bình thời Khang Hy (1662-1722). Được bán 10.400.000 HKD (1.340.768 EUR) tại The Pilkington ,Collection Nghệ thuật Trung Quốc, Hồng Kông, 06 avr 2016, Sotheby.

 

Tác giả : Khanh Phượng Lisa

(Tổng hợp và dịch)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.