VU CAO DAM (1908 2000)
Tượng bán thân cô gái, chất liệu đồng phủ patine
chữ ký bên phải
37 x 15.8 x 19 cm 
Triển lãm
Thuộc địa, 1931 ( mô hình gần giống)
Bảo tàng những năm 30 ( mô hình gần giống triển lãm thuộc địa 1931)
Triển lãm Từ sông Hồng tới Mékong, Bảo tàng Cernuschi, Paris, 20 septembre 2012 – 27
Nguồn gốc
Tư nhân, Paris
Giá ước lượng: 40 000 – 60 000 EUR
VU CAO DAM (1908 2000)
Cô gái trẻ
sơn dầu, kí bên phải
33.5 x 24 cm 
Giá ước lượng: 15000-25000 Euro
VU CAO DAM (1908 2000)
Chân dung cô gái trẻ, 1940
Mực và phấn màu trên lụa, ký và ghi ngày bên trái.
32.5 x 23.2 cm 
Giá ước lượng 15000-20000 Euros
NGUYEN DUC NUNG (1914 1983)
Cô gái bên giỏ hoa, 1936
Mực và phấn màu trên lụa, ký và ngày bên trái
45 x 62 cm 
Nguyễn Đức Nùng là một hoạ sĩ Việt Nam, sinh năm 1914 tại Phú Lâm, gần Hà Nội. Ông gia nhập lớp thứ chín của Trường Mỹ thuật Đông Dương năm 1933. Ngay sau khi tốt nghiệp năm 1938, phó thống đốc của Bắc Kỳ, Pierre Delsalle, đề nghị hỗ trợ ông tài chính để tiếp tục học ở Pháp. Ông từ chối lời đề nghị, ở lại Hà Nội để giúp đỡ gia đình về tài chính. Chuyên môn về nghệ thuật sơn mài, Nguyễn Đức Nùng đã tạo ra nhiều tác phẩm thấm đẫm chủ nghĩa hiện thực phương Tây, phản ánh một sự hiện đại hóa thực sự của kỹ thuật Việt Nam này. Trong quá trình học, ông đã vẫn có thể thực hành thông qua nhiều kỹ thuật vẽ khác như mực và lụa.
MAI TRUNG THU (1906 1980)
bình hoa, 1959
mực và bột màu trên lụa, kí và ghi ngày bên phải
57.5 x 41.7 cm 
Giá ước lượng :
30 000 – 50 000 EUR
MAI TRUNG THU (1906 1980)
may vá, 1966
Mức và bột màu trên lụa, kí bên trái
14 x 12,7 cm
Giá ước lượng: 15 000 – 20 000 EUR
MAI TRUNG THU (1906 1980)
Rèm, 1966
Mức và bột màu trên lụa, kí bên phải

14,5 x 12,8 cm 
Giá ước lượng: 15 000 – 20 000 EUR
MAI TRUNG THU (1906 1980)
Thư, 1953
Mức và bột màu trên lụa, kí bên trái
39 x 27.5 cm 
Giá ước lượng: 30 000 – 40 000 EUR
MAI TRUNG THU (1906 1980)
Turban rose, 1968
Mức và bột màu trên lụa, kí bên trái
23.8 x 10.2 cm 
Giá ước lượng : 20 000 – 30 000 EUR
MAI TRUNG THU (1906 1980)
Joie de vivre II, 1963
Mức và bột màu trên lụa, kí bên trái
35 x 95 cm 
Giá ước lượng: 100 000 – 150 000 EUR
VU CAO DAM (1908 2000)
Tình nghĩa tử
Mức và bột màu trên lụa, kí bên trái
65 x 49,5 cm 
Giá ước lượng: 80 000 – 120 000 EUR
ALIX AYMÉ (1894 1989)
Thiếu nữ tắm, 1935-1940
Sơn mài
125 x 200 cm 
Giá ước lượng: 80 000 – 120 000 EUR
ALIX AYME (1894 1989)
Descente de croix
Sơn mài 69.2 x 53.6 cm 
Giá ước lượng: 16 000 – 20 000 EUR
ALIX AYMÉ (1894 1989)
Portrait d’enfant
Phấn màu
63.3 x 37.5 cm à vue –
Giá ước lượng: 8 000 – 12 000 EUR
ALIX AYMÉ (1894 1989)
Jeune fille aux glaïeuls
Sơn mài
64 x 25.5 cm 
Giá ước lượng: 8 000 – 12 000 EUR
ALIX AYMÉ (1894 1989)
Jeune femme au fichu rouge et blanc
Sơn mài
41.5 x 31 cm 
Giá ước lượng: 5 000 – 8 000 EUR
ALIX AYMÉ (1894 1989)
Portrait de jeune fille
Mực và màu trên lụa thếp vàng, kí bên phải thấp hơn
29,5 x 24,5 cm 
Giá ước lượng: 6 500 – 8 500 EUR
HENRY EMILE VOLLET (1861 1945)
Tưởng niệm bên tấm bia của một học giả (Bắc Kỳ)
Sơn dầu 70 x 85 cm 
Giá ước lượng: 10 000 – 15 000 EUR
LE PHO (1907 2000)
Bouquet de fleurs
sơn dầu 46 x 61,5 cm 
Giá ước lượng: 20 000 – 30 000 EUR
LE PHO (1907 2001)
Jeune dame au turban blanc
sơn dầu 46 x 55 cm 
Giá ước lượng: 15 000 – 20 000 EUR
LÉO CRASTE (1887 1970)
Jonques de mer au mouillage vues par l’avant,
Cochinchine, circa 1925
Màu nước 42 x 33.5 cm (à vue) 
Giá ước lượng: 2 000 – 3 000 EUR
NGUYEN VAN MINH (1930 2014)
Lotus
Sơn mài 70 x 50 cm 
Giá ước lượng:  300 – 500 EUR
NGUYEN VAN MINH (1930 2014)
Mùa hè
Sơn mài, kí ghi ngày 1983 (?)
121.5 x 80 cm
Giá ước lượng:  700 – 800 EUR
NGUYEN VAN MINH (1930 2014)
Deux pêches, 1994
Sơn mài 45.5 x 90.5 cm 
Giá ước lượng:  300 – 500 EUR
NGUYEN VAN MINH (1930 2014)
Hoa Lys
Sơn mài 45.5 x 38 cm  
Giá ước lượng:  200 – 300 EUR
NGUYEN VAN MINH (1930 2014)
Phong cảnh, 1986
Sơn mài 173 x 56 cm (4 panneaux) soit 173 x 224 cm
Giá ước lượng: 3 000 – 5 000 EUR
NGUYEN VAN MINH (1930 2014)
Le Bol, 1981
Sơn mài : 55,5 x 113 cm 
Giá ước lượng:  300 – 500 EUR
NGUYEN VAN MINH (1930 2014)
La Branche, 1980
Sơn mài : 40 x 60 cm 
Giá ước lượng:  400 – 600 EUR
NGUYEN VAN MINH (1930 2014)
Le cache pot, 1979
Sơn mài 45.5 x 60.5 cm
Giá ước lượng:  400 – 600 EUR
NGUYEN VAN MINH (1930 2014)
Repas à la cour, 1982
Sơn mài 122 x 50.5 cm (4 panneaux) soit 122 x 202 cm
Giá ước lượng:  4 000 – 6 000 EUR

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.