Nghệ Thuật Xưa | Homepage

Category "Cổ vật Gốm Sứ"

Tổng quan về các phương pháp giám định cổ vật gốm sứ

Tổng quan về các phương pháp giám định cổ vật gốm sứ 0

Chúa Nguyễn Phúc Chu và những bài thơ vịnh cảnh sắc vùng Thuận Quảng trên đồ sứ ký kiểu

Chúa Nguyễn Phúc Chu và những bài thơ vịnh cảnh sắc vùng Thuận Quảng trên đồ sứ ký kiểu 0

Đắt nhất, được săn lùng và bị làm giả nhiều nhất

Đắt nhất, được săn lùng và bị làm giả nhiều nhất 1

Sự ra đời và quá trình phát triển của đồ gốm Trung Quốc (Phần I) : Giai đoạn gốm nguyên thủy

Sự ra đời và quá trình phát triển của đồ gốm Trung Quốc (Phần I) : Giai đoạn gốm nguyên thủy 0

Đồ sứ màu của Nhật Bản (phần 2) : Kutani và Nabeshima

Đồ sứ màu của Nhật Bản (phần 2) : Kutani và Nabeshima 0

Đồ sứ màu của Nhật Bản (phần 1) : Kakiemon và Imari

Đồ sứ màu của Nhật Bản (phần 1) : Kakiemon và Imari 0

Những món đồ gốm sứ Trung Quốc đắt nhất tại các sàn đấu giá năm 2014

Những món đồ gốm sứ Trung Quốc đắt nhất tại các sàn đấu giá năm 2014 0

Triểm lãm gốm sứ Trung Hoa tại viện bảo tàng Thượng Hải- Phần II

Triểm lãm gốm sứ Trung Hoa tại viện bảo tàng Thượng Hải- Phần II 0

Triểm lãm gốm sứ Trung Hoa tại viện bảo tàng Thượng Hải- Phần I

Triểm lãm gốm sứ Trung Hoa tại viện bảo tàng Thượng Hải- Phần I 0

Một vài cách làm và mua bán đồ sứ giả cổ

Một vài cách làm và mua bán đồ sứ giả cổ 0

Tìm kiếm

Ảnh xưa Việt Nam

Brow collection

Bảo tàng Quốc gia Châu Á Pháp

Tiền Cổ & Kim Bài & Kim Khánh

Cổ vật Việt ở Hải Ngoại

Bảo tàng Cố cung Đài Bắc

Gốm sứ thời Tống

Gốm sứ thời Minh

Gốm sứ thời Thanh