Nghệ Thuật Xưa | Homepage

Category "Triểm lãm Nghệ Thuật"

Triển lãm ANGKOR : Louis Delaporte và đất nước Campuchia, sự ra đời của một huyền thoại

Triển lãm ANGKOR : Louis Delaporte và đất nước Campuchia, sự ra đời của một huyền thoại 0

Triển lãm tranh của hoạ sĩ Albert Besnard (1849-1934)

Triển lãm tranh của hoạ sĩ Albert Besnard (1849-1934) 0

Những kho báu được tìm thấy – triển lãm cổ vật AFGHANISTAN tại Bảo tàng Quốc gia Kabul

Những kho báu được tìm thấy – triển lãm cổ vật AFGHANISTAN tại Bảo tàng Quốc gia Kabul 0

Triển lãm những kiệt tác nội thất Pháp thế kỷ 18

Triển lãm những kiệt tác nội thất Pháp thế kỷ 18 0

Triển lãm Mỹ Thuật SEDAIE năm 1937 : những hy vọng về phòng triển lãm năm nay về hội họa.

Triển lãm Mỹ Thuật SEDAIE năm 1937 : những hy vọng về phòng triển lãm năm nay về hội họa. 0

Pierre Bonnard (1867-1947), họa sĩ của những thiên đường đã mất, bảo tàng Orsay

Pierre Bonnard (1867-1947), họa sĩ của những thiên đường đã mất, bảo tàng Orsay 0

Dạo quanh triểm lãm “L’envol du dragon – rồng bay”  tại bảo tàng Guimet, Pháp

Dạo quanh triểm lãm “L’envol du dragon – rồng bay” tại bảo tàng Guimet, Pháp 2